Výklad horoskopu

Astrolog Jiří Kubík přednáší ve Štěstíčku

Výklad OD PROFESIONÁLNÍHO astrologA

Výklad horoskopu je analýza toho, jak jednotlivé planety a jejich postavení ovlivňují vaši osobnost, schopnosti, vztahy a životní cestu. Osobní horoskop poskytuje také psychologický profil osobnosti. Nabízím profesionálně zpracované výklady horoskopů pro vás a vaše blízké, každému horoskopu a klientovi se snažím maximálně věnovat. Výklady horoskopů provádím v rámci nahrávaných astrologických konzultací.

ASTROLOGICKÁ KONZULTACE (1800,- Kč/ 75 €)
Vykládám horoskopy dle vašeho přání. Konzultujeme buď osobně a nebo online prostřednictvím telefonu, Skypu, Messingeru, Google Meet – záznam rozhovoru ve formátu MP3 + grafy horoskopů po konzultaci zašlu emailem. Termín konzultace je třeba domluvit na tel. +420607646418.

V průběhu setkání (obvykle o délce 1,5h) se klient může ptát na libovolné množství horoskopů (výklad osobního horoskopu, partnerského horoskopu, prognózy) za využití všech uvedených technik. Konzultace končí tehdy, když už nemáte dotazy.

ASTROLOGICKÁ POHOTOVOST (1000,- Kč/ 45 €)

Telefonická nebo online konzultace v nejbližším možném termínu (do 48 hodin s ohledem na aktuální vytížení) k aktuálnímu problému do 30 minut času. Po skončení rozhovoru zasílám záznam. Astrologická pohotovost je pouze online.

DÁRKOVÝ POUKAZ (1800,- Kč/ 75 €)
Pokud chcete konzultaci věnovat jako originální dárek.

📜 Ukázka dárkového poukazu


CO POTŘEBUJI OD VÁS

datum, hodina a místo narození (příklad: 27.8.1977 1:21 SEČ Plzeň)

Základem pro sestavení horoskopu je znát hodinu narození s přesností alespoň +- 15 minut. Hodiny narození je možno se dobrat v porodnici, na matrice, případně lze vycházet ze vzpomínek rodičů.

Důležité životní události pro rektifikaci (zpřesnění) horoskopu: 

seznámení či rozchod, stěhování, narození dětí, úmrtí v rodině, získání zaměstnání či jeho ztráta Před zahájením konzultace by si astrolog měl upřesnit Vaši hodinu narození, provést tzv. rektifikaci horoskopu. To je důležité zejména pro přesnost předpovědí.


Konzultace je pro Vás

Konzultace zpravidla začíná výkladem osobního horoskopu klienta, v průběhu výkladu je možno se na cokoliv ptát, do výkladu vstupovat, nesouhlasit, doplňovat – snahou je aby klient astrologovi rozuměl. V průběhu rozhovoru výkladu přecházíme na partnerství (výklady partnerských horoskopů) , profesi, děti, domov a další oblasti. Při průchodu jednotlivými oblastmi klienta rovnou vykládám horoskopy jeho blízkých, sestavuji partnerské horoskopy. Konec konzultace je většinou věnován prognózám.

VýKLAD HOROSKOPU lze přizpůsobit

Pokud vykládáme Váš osobní horoskop a dojdeme na Vaše děti, při rozboru této oblasti plynule přejdeme na jejich horoskopy, v momentě kdy dojdeme k oblasti sedmého domu, rovnou rozebereme i Vašeho partnera, sestavíme partnerský horoskop (synastrie, kompozitní horoskop), zaměříme se na vývoj vztahu. V okamžiku kdy rozebíráme Váš profesní život v horoskopu, zaměříme se i na jeho vývoj v čase a prognózu atd. Někdo preferuje výklady horoskopů provádět odděleně, někdo při výkladu pouze poslouchá a diskutuje až na konci, někdo má potřebu nad výkladem více komunikovat. Scénář astrologické konzultace není dopředu dogmaticky nastaven a jde v zásadě pouze o to co Vás zajímá a co se chcete dozvědět.

Každá konzultace je individuální

Každý horoskop je neopakovatelný a každý výklad je i pro astrologa vstupem do neznáma. S některým typem horoskopů se již setkal, některý pro něho může být nový. I z tohoto důvodu je každá konzultace individuální.


SMYSL VÝKLADU hOROSKOPU

Smyslem astrologické konzultace je v momentu pochybností, těžké životní situace nebo při důležitém rozhodování, slyšet nezávislý názor, který člověku pomůže při volbě správných rozhodnutí. Astrolog vysvětlí Vaše dispozice, upozorní na přednosti, varuje před slepými uličkami.

Astrologická konzultace pomůže

v momentě volby profesního směřování, pochybností v partnerském vztahu, otázkách týkajících se dětí, jejich vývoje. Astrologické techniky napoví, zda-li momentální krize je pouze dočasným jevem nebo se jedná o hlubší změnu. Rozebereme dispozice zúčastněných osob.
Astrologická konzultace lépe pomáhá poznat svá silná i slabá místa a pomůže Vám je pojmenovat. Leckdy o sobě v některých věcech pochybujeme, ale nevnímáme své pozitivní rysy, které nám připadají samozřejmé. Sebepoznání umožní člověku lépe se rozhodovat, vyvarovat se zbytečných chyb a lépe volit své životní kroky.

HOROSKOP pomáhá chápat život v čase.

Někdy jednáme pod tlakem okolností přesvědčeni že nemůžeme jinak, přitom stačí pouze nějakou dobu počkat a situace se sama vyvine, jindy naopak promarníme velké příležitosti.


ASTROLOGICKÉ TECHNIKY NELZE ODDĚLOVAT

Pokud se má astrolog vpravit do Vaší momentální životní situace a objektivně Vám poradit, nemůže se omezovat pouze na jeden typ horoskopu či techniku. Chcete-li tedy kupř. partnerský horoskop, jeho výklad je ovlivněn dispozicemi obou partnerů – tedy jejich základními horoskopy, bez jejich výkladu partnerský horoskop není možný. Důležitý je při partnerské astrologii samozřejmě vlastní srovnávací a kompozitní horoskop, ale jeho výklad bez znalosti dispozic obou partnerů a jejich aktuální situace postrádá na významu.

Pochopení aktuální situace našeho klienta může usnadnit i horoskop jeho partnerky či partnerské srovnání mezi nimi atd. Proto je třeba při konzultaci třeba využívat prognostické techniky a předpovědi, ale i další škálu horoskopů a astrologických technik.

Z těchto důvodů nenabízíme jednotlivé techniky odděleně, ale všechny techniky jsou při konzultaci používány ve prospěch klienta.

Výklad horoskopu – astrolog Jiří Kubík

Vše se můžete naučit i vy. Nepřehlédněte mé kurzy astrologie. Začínáme od úplných základů.