Software

Název softwaruPopis
SOLAR FIRE 9 GOLDje nejlepší astrologický software současnosti.
ASTROLOG 7.10Na této adrese najdete volně šiřitelný program od Waltra Pullena.
ZET 8Free verze velmi kvalitního software bohužel postrádá možnost výpočtu direkcí a revolucí! Placená verze tohoto software je již kompletní. Cena 159,- USD

Letní čas na našem území.

Časová pásma