Velký kníže: Lev Nikolajevič Tolstoj

Ruský spisovatel, klasik světové literatury, mravní reformátor a filozof  Lev Nikolajevič Tolstoj se narodil 9.9.1828  20:00 UT na rodinné usedlosti Jasná Poljana.   Z matčiny strany byl spřízněn s jednou z nejurozenějších rodin říše, rodinou Volkonských. Dědeček byl nejvyšším velitelem Kateřiny Veliké. V mládí se jako dobrovolný důstojník účastnil obrany Sevastopolu v krimské válce. Tolstého díla měla vliv na vývoj světového románu, zejména Vojna a mír (1865-1869) a Anna Kareninová (1875-1878).

Spisovatelův horoskop je již na první pohled pozoruhodný stéliem Slunce, Luna, Merkur ve znamení Panny. Merkur je navíc v  konjunkci se stálicí Denebola. Tato konstelace poskytuje mimořádný intelekt, symbiózu racionality a emocí, smysl pro detail a je hlavním znakem T. výjimečnosti.  Toto stélium pak vysílá trigony na konjunkci Mars Neptun do domu sedmého, ale také na Uran jako vládce desátého domu, stojícího navíc na stálici Altair.

Konjunkce Mars Neptun se většinou vyskytuje v horoskopech šiřitelů nových myšlenek, poskytuje zrozenci víru v ideál a touhu ho prosazovat, bohužel takový člověk nebere ohled na realitu. V tomto případě však je konjunce mimořádně příznivě aspektována a tak můžeme říct, že Tolstoj byl muž obdařený mimořádným intelektem, duchovní silou a snahou prosazovat své ideály ve společnosti. Reformátorské dispozice dále znamená Pluto v domě jedenáctém pod dvěma trigony z domu třetího. Genialitu  a vrozené tvůrčí schopnosti pak podtrhuje Jupiter v domě pátém přijímající sextily od obou konjunkcí.

Pokud bychom  chtěli dokreslit obraz T. osobnosti, je třeba říct, že se jednalo o člověka silně prakticky založeného a chladného, o tom hovoří převaha planet v zemských znameních, slabě obsazená vodní znamení a nedobře postavené ženské planety, zejména Venuše.

Tolstoj byl rozený spisovatel s mimořádně vyvinutými pozorovacími schopnostmi, z jeho záznamů je zřejmé, že již od útlého věku pozoroval přírodu a lidi do detailů, které nikdy nebyly překonány. Zásadně však pozoruje z vnějšku a z dálky, ve svých dílech předkládá lidem obrazy, jež v nás probouzejí emoce, ale sám udržuje odstup Olymského boha.

Sluncem, Lunou a Merkurem obsazený dům čtvrtý znamená silný a harmonický vztah k rodině, zejména otci. Nikolaj Iljič Tolstoj dovedl rodinu materiálně zabezpečit a vytvářel pro ni optimální citové zázemí . Po smrti matky (T. byly necelé dva roky) vztah otce k dětem se stal bezprostřednějším a srdečnějším. Dětem se líbilo lidské sebevědomí otce, jeho pocit odpovědnosti za poddané i humánní vztah k nim. Právě pro tuto jednotnost psychické atmosféry, vytvořenou porozuměním a bezpečím, vzpomíná Tolstoj na své dětství jako na dobu velice světlou, radostnou a šťastnou  Příznivým vliv na chlapcovo dospívání pocházel také od tetičky Jergolské, jejíž nesobeckost a potřeba žít pro druhé na malého chlapce silně působila.

Problém v tomto horoskopu souvisí s konjunkcí Saturn Venuše a opozice Uran do domu 8. Nepříznivě aspektovaný Saturn ve třetím domě znamená obtíže ve vztahu k nejbližšímu okolí, komunikační problémy, chyby při výchově, rozmazlenost, nesoulad se sourozenci. Saturn vládne domu osmému a přijímá opozici z domu osmého. Toto postavení napovídá, že smrt nepříznivě ovlivnila Tolstého dospívání. Tolstému postupně zemřeli matka, otec, babička i pěstounka. V důsledku toho již od svých třinácti let o svém životě rozhodoval Tolstoj prakticky sám bez jakéhokoliv morálního vedení.

Takto  obsazený třetí dům souvisí také s ostýchavostí, kterou zejména v mládí Tolstoj ve společnosti trpíval , tu se pokoušel kompenzovat různými ztřeštěnými kousky.

Lev Nikolajevič Tolstoj horoskop

Uran vládce domu devátého napovídá problémy při dosahování vysokoškolského vzdělání. V šestnácti odešel na univerzitu do Kazaně na Volze, kde nějaký čas studoval orientální jazyky s vidinou diplomatické kariéry, pak  zkoušel práva a v devatenácti se vrátil do Jasné Poljany, aby se vzdělával jako samouk. 

Poškozený Uran  v domě osmém znamená také silnou sexualitu a společně s konjunkcí Saturn Venuše promiskuitu, nepřirozené sklony a problémy v této oblasti.  Uran je však také vládcem desátého domu a fungují na něj trigony od stélia Slunce, Merkur, Luna, Uran také stojí na silné a pozitivní stálici Altair. S těmito konstelacemi Saturn, jako vládce domu sedmého, to znamená domu manželství , se  obyčejně spojuje s výrazným věkovým rozdílem mezi partnery. Tolstého volba padla na Sofii Bersovou, o šestnáct let mladší dceru dvorního doktora, v jehož domě byl vítaným hostem.

Sofie měla svého nápadníka již delší dobu ráda a ačkoliv jeho zevnějšek pro ni příliš přitažlivý nebyl, nabídku k sňatku přijala. Po přečtení  Sofiiny povídky, kde byl zobrazen v postavě Dublického, dolehl na Lva silně komplex méněcennosti pro ošklivost, stáří a morální zvrácenost, nakonec však přece jen dospívá k závěru, že to vše může vyvážit opravdovostí v lásce.

Tolstoj , jak již bylo dříve řečeno, byl člověk citově velmi chladný, navíc egoistický, ženy považoval za méněcenné a neměl je rád, při tom ale navštěvoval nevěstince, vyhledával společnost kozáckých žen, venkovanek a nevolnic, důsledkem toho byla v té době běžná pohlavní choroba kapavka.

Konjunkce Mars Neptun v domě sedmém zřejmě souvisí s ideály , se kterými Tolstoj do manželství vstupoval, ale tehdejší společenská praxe a jeho osobní dispozice mu jejich naplnění neumožnily.

Zajímavé jsou z pohledu astrologa okolnosti Tolstého úmrtí.

Dne 10.11.1910 Tolstoj v kritickém pohnutí mysli opouští Jasnou Poljanu, oblohu v tom okamžiku ovládá zlověstné postavení Mars konjunkce Jupiter opozice Saturn, které napadá kvadráty Tolstého vládce 8. domu (domu smrti) Saturn, zároveň nastala nepříznivá sekundární direkce Venuše kvadratura Uran do domu osmého a Neptun (direkce slunečního oblouku) se posadil na vládce domu šestého Pluto.O deset dní později nemocný Tolstoj umírá na železniční zastávce v Astapovu.  Ze základního radixu Tolstého se dá soudit na smrt se třetím domem související, tedy smrt na krátkých cestách.