Válečná angažovanost USA za posledních 100 let

Pokud budeme chtít posoudit astrologickou situaci pro USA v nynějším období, jistě nebude na škodu, když si porovnáme astrologická postavení těles ve dnech, kdy k různým vojenským angažovanostem USA došlo, s horoskopem USA. Jak jsem se ale už zmínil dříve, existuje více variant horoskopu USA, především pokud jde o hodinu, dne 4. 7. 1776. Existují ale i horoskopy pro jiná data. V následujícím se zaměříme na to nejjednodušší zkoumání, jak se různá kritická období pro bezpečnost USA projevovala v tranzitech především na hlavní osy horoskopu USA.

Válka se Španělskem

Pro nás, Evropany, je to jistě událost již příliš dávná, a odvážím se říci, že i nejspíš dosti neznámá. Ve druhé polovině 19. století už začínali mít Kubánci plné zuby španělské nadvlády, ale byli znovu a znovu bezohledně vraceni do reality. Expandující Spojené státy se neustále poohlížely po nových místech kde investovat, takže obchod Kuby s USA daleko převyšoval obchod Kuby se Španělskem. Když potom vypuklo 24. 2. 1895 na Kubě povstání, postavily se Spojené státy jednoznačně na stranu místních obyvatel.

V noci na 15. 2. 1898 vybuchla v havanském přístavu americká váleční loď Maine. V potopené lodi zahynulo 260 mužů. Příčinou byl pravděpodobně výbuch miny. Incident nebyl nikdy úplně objasněn, ale v jeho důsledku došlo k dramatickým peripetiím mezi USA a Španělskem. Výsledek byl, že Španělsko vyhlásilo Spojeným státům dne 24. 4. 1898 válku. Spojené státy odpověděly obdobně 25. 4. s platností od 21. 4., aby byli první.

Pokud si uděláme horoskop pro den, kdy byla Maine potopena, uvidíme neuvěřitelnou věc. Saturn je na 11°20´Střelce v opozici na Pluto na 12°45´Blíženců. Je to prakticky opět opozice Saturna na Pluto, prakticky na stejném místě zvířetníku jako při útoku na WTC, ale Saturn s Plutem mají pouze prohozená postavení na zvěrokruhu. Kdo si tento horoskop prohlédne, najde samozřejmě i řadu dalších zajímavých konfigurací.

 Na této situaci je zajímavé i to, jak se historie opakuje. Spojené státy napomohli Kubáncům od nadvlády Španělů, aby byli nakonec sami vyhnáni ze svých znárodněných majetků poté, co se Fidél Castro ujal 1. 1. 1959 na Kubě moci. Stejně tak podporovaly Spojené státy boj Afghánců proti invazi sovětských vojsk, aby se posléze ti, které podporovali, obrátili proti nim.

Potopení Lusitanie

I.světová válka, která začala po atentátu za Františka Ferdinanda d´Este v Sarajevu vtáhla do svého víru i Spojené státy americké, když po řadě peripetií došlo k tomu, že německá ponorka torpédovala 7. 5. 1915 luxusní britský parník Lusitania, a ten šel po osmi minutách ke dnu i s 1198 lidmi na palubě. Již tehdy se ozývaly protichůdné názory jak reagovat. Theodor Roosevelt to označil za akt pirátství, zatímco opatrný president Wilson řekl: „ Stane se, že člověk je příliš hrdý na to, aby bojoval. A stane se, že je národ natolik v právu, že necítí potřebu silou přesvědčovat jiné o svém právu.“  Němci ovšem nehodlali skončit a vyhlásili v lednu 1917 prakticky totální námořní válku. 20. 3. 1917 schválil Wilsonův kabinet jednomyslně vyhlášení války.

V den potopení Lusitanie byl Saturn na 29°33´Blíženců a Pluto na 0°40´Raka, což je možné brát jako pravděpodobnou kvadraturu na MC horoskopu USA.

horoskop USA

Pearl Harbour

Jestliže potopení Lusitanie asi nejsilněji spoluovlivnilo rozhodování USA o vstupu do I. světové války, tak útok na Pearl Harbour byl skutečným startem vstupu USA do II. světové války. Na tomto horoskopu není přímo napadena hlavní osa asc – dsc, ale zato vidíme Neptun na 29°42´Panny, tedy na předpokládaném MC horoskopu USA. Při potopení Lusitanie byl Saturn na 29°33´Blíženců, tedy v kvadratuře na MC.

Korea

Po skončení 2. světové války nastala v Koreji obdobná situace jako v Německu. Na sever od 38. rovnoběžky zorganizovali sověti hbitě komunistickou vládu z místních stalinistů, zatímco Američané se na jih od 38. rovnoběžky postarali o vládu demokratického typu. Dne 25. 6 1950 však vtrhly severokorejské jednotky do Jižní Koreje. Rada bezpečnosti OSN dne 27. 6. 1950 vyzvala členské státy k poskytnutí pomoci Jižní Koreji. Celkem 15 členských států OSN do Koreje vyslalo na 50 000 vojáků pod vedením amerického generála MacArtura. Ten vytlačil komunistické vojáky zpátky a navíc dostal příkaz postupovat dále na sever, aby z příkazu OSA byla Korea sjednocena. MacArtur se zastavil na hranici s Čínou. Z Číny se ale do Koreje vrhly tisíce vojáků podporovaných tanky a letectvem. Podařilo se jim zatlačit vojska OSN zpět a 27. 7. 1953 bylo uzavřeno příměří. Američané se totiž nechtěli nechat zaplést do války s Čínou.

V horoskopu pro 26. 5. 1950 vidíme Saturn na 13°58´Panny v možné kvadratuře na ascendent USA, Jupiter na 7°53´Ryb v kvadratuře na Uran v horoskopu USA a Uran na Jupiteru horoskopu USA.

Kuba

4. 10. 1962 objevila americká výzvědná letadla, že se na Kubě staví raketové základny pro ruské jaderné zbraně. 22. 10. 1962 vyhlásil tuto skutečnost president Kennedy a současně oznámil zavedení „karentény“ kolem Kuby, což byla de facto blokáda. Horoskop sestavený pro tento den ukazuje Pluto na 11°26´Panny (možná kvadratura na ascendent USA). Mars a vzestupný lunární uzel jsou na vzestupném uzlu USA a Saturn v aplikační opozici na tento uzel. Současně se blíží Uran do mundánní konjunkce s Plutem. Tato konjunkce nastává v průměru jednou za 127 let. Je vždy neklamným signálem ukazujícím, že začínají vážné otřesy a bezpečnost země a status quo jsou narušeny. Dochází ke kulturním a sociálním změnám v důsledku válečných akcí. Poslední konjunkce před touto nastala v roce 1850 a přinesla bouře do Evropy a povstání Taiping v Číně.

Zavreždění J. F. Kennedyho

Tato událost sice neznamenala pro USA žádný válečný stav, ale myslím, že je nutno chápat vraždu presidenta jako formu útoku na stát. Mimochodem jde opět o teroristický čin proti státu. K atentátu došlo 22. 11. 1963 v 18:30 GMT v Dallasu, Texas.

V tomto horoskopu je Uran na 9°49´Panny a Pluto na 14°04´Panny. Zatímco  polohu Pluta lze vztahovat k ascendentu USA, poloha Uranu osciluje svým vlivem mezi radixovým ascendentem a Uranem. Zrovna tak bychom ale mohli říci, že ascendent USA by se mohl nacházet někde v kvadratuře na polovzdálenost mezi Plutonem a Uranem, což by dávalo jeho hodnotu okolo 11°57´Střelce. Jze najít i jiné konfigurace, jejichž zdůvodněnost by byla obdobná.

Vietnam

President Lyndon Johnson převzal po zastřeleném presidentu J.F.Kennedym závazek, že komunisté v jižním Vietnamu nepřevezmou moc. USA vyprovokovaly v Tonkinském zálivu dne 30. 7. 1964 incident, který odstartoval zničující válku ve Vietnamu, která trvala až do roku 1973, kdy byla v Paříži podepsána dohoda o ukončení války. Horoskop pro incident ukazuje Pluto na 12°42´Panny. Uran se stále a vytrvale blíží do konjunkce s pomalejším Plutonem, ale nespěchá. Přesně dojde  k této konjunkci až 9. 10. 1965. Navíc je na 3°30´Ryb Saturn, který je v opozici na Uran (8°21´Panny) a blíží se do již známé opozice na Pluto, která nastala přesně 23. 4. 1965 na 13°55´ Ryb a Panny. Potom jej vystřídal Uran v konjunkci s Plutem. Výsledkem byla hrůzná válka ve Vietnamu.

V roce 1965 navíc pošle Lyndon B. Johnson příslušníky námořní pěchoty do Dominikánské republiky, kde panoval stav ne nepodobný občanské válce. Podle tehdejšího Johnsonova vyjádření tento zákrok celkem 405 vojáků americké námořní pěchoty zabránil vzniku komunistické vlády. Nutno zmínit i to, že celé období 1961-1963, tedy období, kdy se Pluto pohyboval mezi 8°- 13° Panny (kvadratura na Uran a ascendent USA) bylo obdobím obrovských vnitřních obtíží Spojených států s černochy vymaňujícími se ze segregačního postavení.

Na jaře roku 1965 také došlo k mimořádné eskalaci války ve Vietmanu. Začalo i masivní bombardování pod názvem „Dunivý hrom“.

Pro úplnost bych měl uvést, že rok 1968, byl pro USA zcela mimořádně bouřlivý. 31. 1. 1968 porušil Vietkong příměří a došlo k další eskalaci války ve Vietnamu. V USA byl zastřelen Martin Luther King a o pár měsíců později Robert Kennedy. V šedesáti městech Spojených států došlo k vážným nepokojům, z nichž nejhorší byly v Chicagu a ve Washingtonu. V březnu 1968 američtí vojáci zmasakrovali ve vesničce My Lai asi 450 civilistů. Pokud bychom uvažovali s ascendentem USA okolo 12°Střelce, tak by v tomto roce 1968 přecházel Uran několikrát přes MC horoskopu Spojených států.

Jen pro úplnost chci uvést, že válka ve Vitnamu přinesla USA 57 000 mrtvých a stála okolo 150 miliard dolarů. Jediným americkým cílem této války bylo, aby se komunisté nedostali v Jižním Vietnamu k moci. Tomu se zabránit nepovedlo. Mimo jiné i proto, že američané se stále drželi zpátky z obav o přímou vojenskou intervenci Číny nebo Ruska. Takovou cenu zaplatit nechtěli.

Aféra Watergate

Jakkoliv ani tato situace nevyvolala žádné válečné situace, přece jen zlomila vaz presidentu Nixonovi. President Nixon zneužíval státní aparát a zpravodajské služby ke sledování a kompromitaci politických odpůrců. Byl obžalován z bránění spravedlnosti, korupce svědků, zatajování důkazů, z používání federálních institucí k porušování ústavních práv  občanů a z odepření poslušnosti Kongresu.

Celá aféra začala tím, že 17. 6. 1972 byli zatčeni dva muži, kteří se chtěli vloupat do volebního střediska demokratické strany v bytovém komplexu Watergate, kam měli instalovat odposlech. Ten den byl Saturn na 12°10´Blíženců (konjunkce s předpokládaným descendentem horoskopu USA), Pluto na 29°19´Panny (asi jeden stupeň od předpokládaného MC horoskopu USA) a Uran byl  stacionární v retrográdní smyčce na 14°12´Vah, tedy na Saturnu v desátém domě horoskopu USA.

Jakkoliv nám ve světle našich vlastních zamlžených afér může připadat tato situace nepříliš důležitá, byla to velice tvrdá zkouška, ze které demokracie v USA vyšla bez poskvrny. Státní instituce totiž pracovaly pro spravedlnost a ne pro úřadující vládní stranu.

Iránská krize

V lednu 1979 byl v Íránu svržen šáh Réza Páhlaví a moci se ujal šiítský fundamentalistický duchovní ajatolláh Chomejní. 4. 11 1979 vtrhl zfanatizovaný dav na americkou ambasádu v Teheránu a zajal asi 70 zaměstnanců jako rukojmí, které chtěl Chomejní vyměnit za uprchlého šáha. President Carter zmrazil Íránská aktiva v USA a prosadil hospodářské embargo Íránu, které se ale příliš nedodržovalo.

Menší vojenská akce, kterou USA podnikly na záchranu rukojmí dne 25. 4. 1980 ale skončila naprostým fiaskem a nesla určité rysy diletantství, když americké vrtulníky uvízly v poušti a navíc zemřelo 8 lidí při srážce vrtulníku s nákladním letadlem. 25. 4. 1980 byla Luna na 11°08´Panny (kvadratura na ascendent USA), Saturn na 20°49´Panny a Neptun na 22°25´Střelce v naprosto přesné kvadratuře na Neptun v horoskopu USA.

INVAZE NA GRENADU A DEBAKL V LIBANONU

25.10 1983 vyslal president Reagan 1900 parašutistů a příslušníků námořní pěchoty na Grenadu. Spolu s vojsky dalších šesti karibských států zde měli zabránit levicové vládě Maurice Bishopa, aby socializovala zemi. Oficiálně hájily Spojené státy životy asi 1000 američanů na ostrově. Šlo ale o to, aby bylo zabráněno výstavbě letiště kubánskými dělníky(?) a aby se Grenada nestala opěrným bodem Kuby a Sovětského svazu. OSN tuto akci odsoudilo, ale většina obyvatel Grenady a okolních států zásah přivítala. Akce skončila velice rychle a úspěšně. Jupiter byl v té době na 11°08´Střelce.

Dva dny před tím, dne 23. 10. 1983 vjel islámský sebevražedný atentátník s autem plným výbušnin do letištních kasáren v Bejrútu. Při explozi zahynulo 241 američanů, kteří zde byli v malém množství spolu s francouzskými a italskými vojáky na „mírové misi“. Jupiter byl na 10°42´Střelce, Uran na 7°03´ Střelce a Neptun na 27°01´Střelce

9 válečných lodí v Perském zálivu

Prohlédneme-li si pozorně výše uvedené konstelace pro útok v Bejrútu, budeme hledat, kdy se Neptun s Jupiterem dostanou do kvadratury na možné MC horoskopu USA a současně Uran na ascendent. K tomu dojde na konci ledna a v počátku února 1984.  Je to vážná konstelace, a jsme zvědavi co se stalo.

K žádnému válečnému nasazení vojáků USA sice nedošlo, ale díky tomu, že probíhající válka mezi Íránem a Irákem se stále zostřovala, vyslaly dne 22. 2. 1984 Spojené státy do této oblasti devět válečných lodí včetně letadlové lodi Midway, aby ochránily námořní cestu Hormuzským průlivem, který hodlal Írán zaminovat. na této akci se podílely i britské válečné lodě. Neptun byl na 1°Kozoroha (možné MC horoskopu USA) a Uran na 13°18´Střelce (poblíž asc horoskopu USA).

7. 2. 1984 došlo také k první procházce  astronauta Bruce McCandlesse z raketoplánu Challenger, bez poutacího lana. V této době mimochodem vrcholil zájem o Orwellův román „1984“, který je vizí totalitního hrůzostrašného policejního státu.

Bombardování Lybie

 V noci 15. 4. 1986 podniklo 33 amerických bombardérů útok na libyjská města Tripolis a Benghází. Byl to odvetný útok za krvavé teroristické činy – výbuchy v Římě, Vídni a v Západním Berlíně, ze kterých USA vinily Muammara Kaddáfího. Před tím, 24. 3. 1986 došlo u břehů Lybie k menšímu vojenskému střetu, při kterém byly setřeleny dva Lybijské MIGy. 15. 4. 1986 byl Saturn na 9°07´ Střelce, Uran na 22°13´Střelce a Jupiter na 12°20´Ryb.

Bombardování Srbska

Američtí vojáci se výzmaně podíleli na operaci NATO proti Srbsku vyvolanou agresivitou Srbska proti albánským civilistům v Kosovu. Akce započala 24. 3. 1999. V důsledku toho se Miloševičův režim začal rozpadat. V horoskopu pro den útoku lze nalézt Pluto na 10°28´Střelce.


 Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že jsem nezmínil takové situace, jako byla vojenská akce USA v Panamě (20. 12. 1989), v zálivu (17. 1. 1991), v Somálsku (9. 12. 1992) či v Súdánu a Afghánistánu (20. 8. 1998) a některé další. V těchto dnech totiž pravděpodobně nedošlo k napadení základních os horoskopu USA.

Podíváme-li se ale na astrologické situace ve výše uvedených datech, tak zjistíme, že je velice nepravděpodobné, aby ascendent nebo i descendent horoskopu USA byl prakticky přesně v konjunkci s Uranem, neboť se pravidelně opakuje napadení osy (10° – 13°) Střelec – Blíženci. Toto místo  také odpovídá místu, kam kladl ascendent slavný anglický astrolog Ebenezer Sibly (* 10. 2 1751 nového kalendáře). Ten počítá s asc = 12°Střelce. Obdobně později Dane Rudhyar uvažuje asc = 11°Střelce. Teprve současní astrologové kladou asc = 7°30´ Střelce nebo dokonce 7°- 9°Blíženců s tím, že Uran na ascendentu lépe vystihuje charakteristiku USA. Medium coeli potom vychází na asi 15°Vodnáře.

Snad nejzajímavější zjištění je, že při potopení válečné lodi Maine byl Saturn na 11°20´Střelce, Pluto na 12°45´Blíženců, při vypovědění války Španělsku o 2,5 měsíce později Saturn 11°21´Střelce, Pluto 13°19´Blíženců, zatímco při útoku na WTC byl Saturn na 14°45´Blíženců a Pluto na 12°38´Střelce. Tedy nejen opět Saturn opozice na Pluto, ale navíc prakticky na stejné ose.

Pokud bychom tedy ve vztahu k těmto stupňům zodiaku hledali průměrnou hodnotu polohy ascendentu horoskopu USA jako hodnotu pravděpodobnou, dostaneme se na ascendent 12°Střelce s tolerancí okolo asi půl stupně.

Důkladnější a případně přesnější určení polohy tohoto ascendentu by si vyžadovalo mnohem více času a bylo by jistě vhodné vzít v úvahu i další prvky, jako je vertex a projít si důkladně i primární direkce. Výše uvedený postup je dost zjednodušený, ale i tak ukazuje, že hodnoty ascendentu horoskopu USA užívané podstatnou částí astrologické veřejnosti v USA jsou spíše nepravděpodobné.

To, zda při vojenském angažování USA jde o záležitost primárně americkou, nebo zda jde o reakci USA v rámci NATO či jiných širších souvislostí, pak může být vidět i podle toho, zda jsou či nejsou napadeny osy horoskopu, které mají tu nejtěsnější souvislost s bezpečností USA přímo.