Sezóna 2017/2018

7. ČERVEN 2018 17:30 – Středověká astrologie – Mgr. Robert J. Hřebíček
Středověká astrologie – jaká byla a co může říci nám? Přednáška představuje úvod do podivuhodně bohatého světa arabské i evropské středověké astrologie, jejích výkladových a prediktivních nástrojů, které v pozdějších staletích mnohdy neprávem upadly v zapomnění a mohou obohatit i arzenál dnešního astrologa. Získáme rovněž přehled o pojmech, které moderní astrologická literatura již nezná nebo je uvádí chybně. A snad se také podaří vyvrátit některé časté předsudky moderních astrologů o práci jejich dávných předchůdců.

21. ČERVEN 2018 18:00 – Firdaria – arabský systém vládců času – JUDr. Jiří Kubík, MBA
Jednoduchá technika chronokratorů – vládců času, jejichž původ spadá do arabské periody astrologie. Pomocí ní se dozvíme, v které části života jsou jednotlivé planety nejvýznamnější. Pomocí této techniky lze velmi snadno předpovídat, kdy který potenciál základního horoskopu dojde naplnění. Setkáme se s ní u autorů jako Al-Biruni, Abu Mashar, Masha ´allách, ale i u středověkých autorů, kterým byl třeba Quido Bonatti či Johannes Schöner. Základním způsobem představíme tuto techniku a na několika příkladech ukážeme její možnosti.