Sezóna 2015/2016

29. ZÁŘÍ 2015 17:00 – Černá luna v domech radixu a tranzity Černé luny – Petra Nel Smolová
Černá luna vyrovnává nerovnováhu, kterou vědomě či nevědomě žijeme. V době tranzitu Černé luny se uvolňuje ( ne) vědomí , které již můžeme opustit a tím se vymanit z části karmy. Jak vědomě pracovat a využít tranzity? Podělím se o své poznatky a zkušenosti, s propojení astrologie a hlubinné terapie.
www.astrologiepetranel.cz

27. ŘÍJEN 2015 17:00 – K čemu všemu potřebuje astrolog znát přesnou polohu ascendentu a Media Coeli? – Ing. Pavla Baudyšová Jirků
Vypovídací hodnota horoskopu bez hodiny narození je kolem třiceti procent a s tím by se astrolog spokojit neměl. Znalost přesného okamžiku narození umožní nejen přesný výklad, ale také použití nejsilnějších prognostických metod. Těmi jsou tranzity na osy, sekundární direkce ve vztahu k Asc a MC, tranzity pomalých planet na primárně direkční osy, aspekty planet k osám v solárním oblouku a zejména primární direkce.
www.hvezdopravec.cz

Ke stažení:

24. LISTOPAD 2015 17:00 – Práce se solárním horoskopem podle Knihy 23 Morinovy Astrologia Gallica – Ing. Zdeněk Bohuslav CSc.
Solární horoskop a radix. Je-li radix potencialita, transit účinkující příčina událostí, v jakém vztahu je solár? Determinace a kombinace planet. Primární direkce a vztah signifikátor – promisor. Primární direkce solárního a lunárního horoskopu. Příklady práce se solárem – smrt krále Gustava Adolfa, J. B. Morin královský profesor matematiky, inaugurace J. F. Kennedyho a jeho smrt. Osudovost a svobodná vůle.
www.bohuslav.com

Ke stažení:

26. Leden 2016 17:00 – Partnerská astrologie – Dr. Jarmila Gričová
www.astrolozkajaga.com
jak se pozná, že se k sobě partneři hodí? čím to je, že jeden člověk má na každém prstě deset kvalitních uchazečů, zatímco druhý nemůže na toho pravého narazit? jak se na vztahu a jeho vývoji podílí hvězdy a co ho ovlivňuje kromě nich? Jak poznám, zda po mě nejde zlatokopka – a mnoho jiného o vztazích, lásce a o tom, jak ke vztahu nejen dojít, ale taky v něm co nejdéle k plné spokojenosti své i partnerově vydržet.

Ke stažení:

23. Únor 2016 17:00 – České a Československé horoskopy – Pavel Turnovský
Až na výjimky má většina státu několik horoskopů, tak jak se během doby měnilo jejich zřízení a proměňovalajejich podoba. Nejinak je tomu i s Českou republikou. V přednášce budeme věnovat pozornost našim radixům středověkým, radixům Československa (28. říjen 1918) a Československé republiky (14. listopad 1918), radixu Protektorátu, radixu České republiky a několika horoskopům dalším. 
www.rezonance.cz

29. Březen 2016 17:00 – Úvod do arabské astrologie – Arabské body – Mgr. Robert J. Hřebíček
Perská a arabská astrologie pro nás uchovala antické dědictví, které od ní později mohla převzít středověká Evropa. A nejen to. Mistři arabské éry vyvinuli i řadu vlastních nástrojů, modifikovali staré a vnesli do astrologie nové pojmy. V přednášce si povíme něco o tomto „přenosu vědění“, představíme si nejslavnější osobnosti, osvětlíme některé klíčové pojmy a hlavně bude řeč o astrologických nástrojích, které si s touto podivuhodnou epochou spojujeme nejvíce: Arabských bodech a jejich praktickém využití pro dnešní astrologii.
Videozáznam přednášky Arabská astrologie – Robert Hřebíček

26. DUBEN 2016 17:00 – Světové astrologické systémy – RNDr. Vladislav Šíma Dr.
www.Tarot-osud.cz
Astrologie se po tisíciletí vyvíjela v nejrůznějších částech našeho světa. Zdá se, že lidé na mnoha místech nezávisle na sobě dospěli k poznání, že vesmírné rytmy a planetární cykly souvisejí s událostmi v našich životech. Kromě západní astrologie dnes patří k nejvýznamnějším systémům astrologie indická (védská) včetně čtení osudů z palmových listů, a také 2 systémy čínské astrologie : světově proslulá astrologie 4 pilířů (Ba Zi) a také dosud málo známá astrologie Purpurové Hvězdy (Zi Wey Dou Shu), nazývaná též astrologie císařská. Při přednášce si všechny tyto astrologické systémy představíme ve vzájemném srovnání, včetně vysvětlení základních principů jejich fungování. Po jejím poslechnutí tak budete mít představu, kam až se lidstvo v astrologickém poznání našeho světa dostalo.

31. Květen 2016 17:00 – Praxe humanistické a transpersonální astroložky – Martina Lukášková
Ukázka cyklického přístupu ke konkrétním horoskopům se zaměřením na společenské planety Jupiter, Saturn a na procesní zvraty symbolizované transsaturnskými tělesy.
www.transformotor.cz