Sezóna 2014/2015

Setkávání astrologů budou probíhat jednou měsíčně, setkávání jsou přístupná veřejnosti a zájemcům o astrologii. Na úhradu pronájmu prostor se vybírá vstupné 50,- Kč, oplátkou máme k dispozici příjemné prostředí a dataprojektor.

30. ZÁŘÍ 2014 16:30 – HOROSKOP PLZNĚ – Mgr. Jan Kotiš, Ing. Luděk Švojgr
POZOR!!!Setkání výjimečně před sv. Bartolomějem v 16:30 – výstup na věž POZOR!!! Horoskop Plzně a pokus o jeho zpřesnění: je možné zjistit skutečný okamžik založení Plzně? Jakou povahu mají energie vymezené horoskopem Plzně? Jak korespondují s dějinnými zkušenostmi a událostmi? Jaký mají duchovní smysl? Jak se můžeme v rámci těchto sil orientovat a žít s nimi v souladu? Kde jsou v nich potenciální rizika? Tyto a další jiné otázky ukáže přednáška, na které budeme společně hledat odpovědi.

21. ŘÍJNA 2014 17:00 – O ČERNÉ LUNĚ – Štěpán Tušják
O Černé Luně. Černá Luna jako odpadkový koš zvěrokruhu, jako naše největší temnota, stín, jako ultrafeministka, představitelka girl power…anebo to je všechno ještě jinak? Budeme si povídat hodně o astronomických aspektech Černé Luny, řekneme si, proč je její princip více o odpoutání, nezávislosti a zastavení až zmrazení a zjistíme, že způsobů jejího výpočtu je hned několik, takže ji můžeme mít třeba na pěti různých místech.

Ke stažení:

25. LISTOPAD 2014 17:00 – Palmové listy – RNDr. Vladislav Šíma Dr.
www.Tarot-osud.cz/
Před mnoha tisíci lety zapsali dávní Rišiové osudy mnoha a mnoha lidí z budoucnosti na palmové listy. Jejich čtením se zabývají indičtí nádiové. Jde o umění které se předává v rodinách z generace na generaci.

Během přednášky si budeme povídat o následujících tématech :
– jak se čtení provádí
– základy védské astrologie (nádiové ji při svých výkladech také používají)
– zda a jak se konkrétní předpovězené osudové události (na základě osobní zkušenosti přednášejícího) plní či nikoliv
– jakým způsobem nádiové pracují a sestavují své předpovědi
– význam a přínos obřadů Pooja
– vůbec poprvé poodhalíme i tajemství, jakým způsobem dávní Rišiové získávali informace o osudech lidí
– jak vidí nádiové budoucnost našeho světa
Přednáška bude provázena řadou fotografií i ukázkami z vlastního čtení.

24. Únor 2015 17:00 – Pavla Baudyšová Jirků – Jak vyložit horoskop – syntéza výkladu s důrazem na diagram vládců
www.hvezdopravec.cz
Také možná znáte ten pocit, když se díváte na zajímavý horoskop a přemýšlíte, jak z něj vyloupnout to podstatné. Jak z astrologické abecedy a základů gramatiky postavit pravdivý příběh. Podíváme se na takzvanou syntézu horoskopu, tedy souhrn klíčových pravidel, jak horoskop vykládat. Důraz našeho dnešního povídání bude kladen na takzvaný Diagram vládců, tedy hierarchii planet a na to, co všechno se z této techniky dá vyčíst.

Ke stažení:

31. BŘEZEN 2015 17:00 – Jiří Kubík – Vnitřní logika znamení zvěrokruhu
Znamení zvěrokruhu jsou základním stavebním kamenem v horoskopu. Rozložení prvků ve znameních vypovídá o základních energiích nositele horoskopu. Pochopení vnitřní logiky znamení zvěrokruhu a správné dovození jejich významů je pro práci astrologa základem.

Ke stažení:

28. Duben 2015 17:00 – Petr Lisý, Úvod do psychologické astrologie
Psychologická astrologie se opírá o světonázor švýcarského psychiatra C. G. Junga, který je založen na teorii archetypů jako základních stavebních kamenů lidské psychiky. Jádrem tohoto přístupu k astrologii jsou principy individuace a integrace osobnosti, jejichž podstatu si stručně vysvětlíme. Představíme si archetypy tvořící páteř Jungovy „vývojové psychologie“ – Stín, Anima/Animus, Mana osobnost, Bytostné Já – a na příkladech horoskopů si ukážeme možnosti, jak s nimi pracovat v astrologické praxi.

Ke stažení:

26. Květen 2015 17:00 – Petr Kalač, Astrologie jako mapa cesty k Bohu.
Hermetická umění, astrologii nevyjímaje, jsou ve své tradiční náplni prostředkem k dosažení božství. Byť se s touto zjevnou skutečností dnes příliš nepracuje, neznamená to, že astrologie tento potenciál neskrývá. Petr Kalač ve své přednášce naznačí, jak nejlépe využít skryté možnosti astrologie pro vnitřní seberozvoj, až k dosažení stavu Mistrovství.

Ke stažení:

2. ČERVEN 2015 16:30 – HOROSKOP PLZNĚ – Mgr. Jan Kotiš, Ing. Luděk Švojgr
POZOR!!!Setkání výjimečně před sv. Bartolomějem v 16:30 – výstup na věž POZOR!!! Horoskop Plzně a pokus o jeho zpřesnění: je možné zjistit skutečný okamžik založení Plzně? Jakou povahu mají energie vymezené horoskopem Plzně? Jak korespondují s dějinnými zkušenostmi a událostmi? Jaký mají duchovní smysl? Jak se můžeme v rámci těchto sil orientovat a žít s nimi v souladu? Kde jsou v nich potenciální rizika? Tyto a další jiné otázky ukáže přednáška, na které budeme společně hledat odpovědi.

18. ČERVEN 2015 17:30 – STAVEBNÍ KAMENY HOROSKOPU – JUDr. Jiří Kubík, MBA
Povídání o astrologických domech, planetách a aspektech pro začátečníky i pokročilé.

23. ČERVEN 2015 17:00 – Brány do podvědomí alias osmý & dvanáctý dům – Ing. EVA PROKEŠOVÁ
Nevědomí nám natolik ovlivňuje život, že stojí za to, abychom mu v horoskopu věnovali speciální pozornost. Podvědomá témata jsou pro nás z podstaty věci rozumem neuchopitelná, od toho však máme horoskop, který přináší objektivní pohled a v tomto ohledu je skvělým nástrojem. Pak už „jen“ stačí informace z našeho podvědomí akceptovat, zpracovat a uvolnit z mysli. Horoskop nám dokonce dává návod na to, jak postupovat v našem individuálním případě.