Sezóna 2012/2013

Dne 27.09.2012 – Čtvrtek 18:00 – 20:00 proběhne úvodní setkání astrologů z Plzně a okolí. Setkávání astrologů budou probíhat jednou měsíčně, setkávání jsou přístupná veřejnosti a zájemcům o astrologii.

Na úhradu pronájmu prostor se vybírá vstupné 50,- Kč, oplátkou máme k dispozici příjemné prostředí a dataprojektor.

Seznam setkání

27.9.2012 – 18:00 – 19:45 – DEN a NOC v astrologii – JUDr. Jiří Kubík
Rozlišování denního a nočního zrození a s tím související síly planet nacházíme v Praktické astrologii Jana Kefera. Tato zapomenutá technika byla využívána starověkými astrology již přibližně před dvěma tisíci let. Přednáška nabídne návod, jak tuto techniku prakticky využít. Vše bude demonstrováno na celé řadě praktických příkladů, bude citováno z původních zdrojů, jako kupř. Julius Firmicus Maternus, Paulus Alexandrinus, Claudios Ptolemaios, ale také z textů soudobých astrologů zaobírajících se tímto tématem, kterými jsou Robert Hand a Joseph Crane.

30. ŘÍJEN 2012 17:00 – HOROSKOP PLZNĚ – Mgr. Jan Kotiš, Ing. Luděk Švojgr
Horoskop Plzně a pokus o jeho zpřesnění: je možné zjistit skutečný okamžik založení Plzně? Jakou povahu mají energie vymezené horoskopem Plzně? Jak korespondují s dějinnými zkušenostmi a událostmi? Jaký mají duchovní smysl? Jak se můžeme v rámci těchto sil orientovat a žít s nimi v souladu? Kde jsou v nich potenciální rizika? Tyto a další jiné otázky ukáže přednáška, na které budeme společně hledat odpovědi.

20. LISTOPAD 2012 17:00 -UKÁZKA Z PRAXE- Ing. Luděk Švojgr
Ing. Luděk Švojgr nechá nahlédnout do své astrologické praxe. Na horoskopu jednoho z našich kolegů bude demonstrovat způsob své astrologické práce.

29. LEDNA 2013 18:00 – KOMPOZITNÍ HOROSKOPY – Richard Pealling
Převratnou novinkou v astrologii byly tzv. poloviční vzdálenosti, ale knihou Kombinace hvězdných vlivů příběh teprve začíná. Další navazující technikou jsou tzv. kompozitní horoskopy, které mnohem lépe než srovnání ukazují nejen dispozice pro vztah, ale i výsledek vztahu. Technika kompozitních horoskopů však má i další využití v praxi.

26. ÚNORA 2013 17:00 – Osobní zkušenosti s astrologií – Petra Nel Smolová
Astrologie použitá v prožitkových seminářích, astrokonstelacích a terapiích. Zkušenosti z osmileté práce,kdy se astrologie stala mou profesí.

26. BŘEZNA 2013 17:00 – Poloviční vzdálenosti – Ing. Pavla Baudyšová Jirků
Poloviční vzdálenosti jsou jedna z méně používaných astrologických technik. Ukážeme si způsob, jakým provazuje prvky horoskopu a předvedeme si také možnosti, jak s touto provázaností pracovat. Na mnoha příkladech osobností ze světa kultury, sportu a politiky doložíme význam polovičních vzdáleností v radixovém horoskopu. Zmíníme se o dalších způsobech využití této techniky v prognózách a v partnerské astrologii.

30. DUBEN 2013 17:00 – HOROSKOP PLZNĚ II – Mgr. Jan Kotiš, Ing. Luděk Švojgr
Horoskop Plzně a pokus o jeho zpřesnění: je možné zjistit skutečný okamžik založení Plzně? Jakou povahu mají energie vymezené horoskopem Plzně? Jak korespondují s dějinnými zkušenostmi a událostmi? Jaký mají duchovní smysl? Jak se můžeme v rámci těchto sil orientovat a žít s nimi v souladu? Kde jsou v nich potenciální rizika? Tyto a další jiné otázky ukáže přednáška, na které budeme společně hledat odpovědi. (Tématu Horoskopu města Plzně bude věnováno ještě třetí samostatné setkání, které bude spojeno s návštěvou chrámu Sv. Bartoloměje, setkání proběhne v letních měsících za příznivých povětrnostních podmínek, protože bude spojeno s výstupem na věž.)

28. KVĚTEN 2013 17:00 – Doplňování astrologie a numerologie v praxi – Petra Postupová
Numerologie a astrologie jako nástroj sebepoznání a orientace v čase – osobní zkušenosti vyplývající ze spojení obou disciplin. Demonstrace prostřednictvím praktických příkladů. Číslo jako podstata všech věcí – úhel pohledu na numerologické zákonitosti očima starověkých civilizací.

25. ČERVEN 2013 17:00 – Primární direkce – Ing. Eva Prokešová
Primární direkce jsou elitním astrologickým nástrojem – umožní rychlou rektifikaci horoskopu a poté předpovídání těch nejdůležitějších životních událostí. Rychle se s nimi dostaneme k podstatnému dění v horoskopu. Teorii zmíním okrajově, jen abychom se orientovali v tom, ze kterých pohybů na nebi vycházejí. Zato si pečlivě vyložíme všechna pravidla pro práci s primárními direkcemi hlavních os a na místě se vše naučíme nastavit v Solar Fire. Pravidla doprovodím konkrétním příkladem rektifikace a prognózování.