Jiří Kubík vykládá horoskop

Rozhovor pro časopis Recepty prima nápadů

Lunární horoskop pro náš časopis připravuje v tomto roce plzeňský astrolog Jiří Kubík (*1977). Co se profese týče, vzděláním je stavař, pracuje jako geodet. Nedávno navíc složil zkoušky a dostal se na práva. Obavy, že by snad kvůli tomu teď na astrologii zanevřel, však rozhodně odmítá: „Kdepak, astrologie je v mém případě s nadsázkou řečeno vášeň, která ke mě a mému životu prostě patří.“

Jeho zájem o tuhle disciplínu propukl, když mu bylo šestnáct roků. „Zajímal jsem se o to, co mě v životě může potkat, byl jsem prostě zvědavý“ prozrazuje příčinu, která ho k esoterice dovedla (tak to ostatně začíná snad u každého). „Kamarád mi na počítači udělal horoskop, ale co se výkladu týče, odbyl mě jednou ze základních učebnic. Ať si to v ní najdu sám… Tak jsem se začal prokousávat učebnicí, jenže ta mi časem nestačila, tak jsem si začal kupovat další a další – a začalo mě to bavit, kamarádi a kolegové mě začali žádat o horoskopy, pak mi kolega astrolog řekl, že bych mohl zkusit pracovat pro veřejnost ….“

Astrolog Jiří Kubík

Je třeba najít učitele

Astrologie je disciplína, která zkoumá vztahy mezi postavením neboli konstelacemi planet na nebi a děním na zemi. Horoskop je zjednodušená schématická mapa hvězdé oblohy, ve vztahu k člověku je to pak jakási základní osudová kostra, která sice nemůže prozradit všechny detaily konkrétních událostí našeho žití, může však upozornit na silné i slabší stránky, v kterém období člověka čeká třeba výrazný profesní zvrat, kdy ho semelou milostné problémy, kdy se může těšit na roky plné pohody… Právě v astrologii proto platí dvojnásob známé rčení: Šedá je všechna teorie a strom života se krásně zelená. „Knížky člověku pomohou jen do určité úrovně,“ vysvětluje J. Kubík, „naučíte se z nich, co znamenají konkrétní konstelace. Co však chybí, je jejich syntéza, schopnost z jednotlivostí utvořit celkový pohled na člověka a jeho horoskop. To není nikde napsané a určité střípky lze najít jen v textech z dob první republiky či klasických autorech jako Morinus či Ptolemaios.“ A tak se začínající astrolog jen těžko obejde bez dobrého učitele. „Měl jsem to štěstí, že jsem se skamarádil s Antonínem Baudyšem mladším a díky němu se poznal i s Antonínem Baudyšem starším, který se astrologií zabývá více než 35 let a byl žákem vynikajícího astrologa ing. Danzera, který zase spolupracoval s Janem Keferem, jehož učebnice Praktická astrologie je dodnes nepřekonaným fundamentem astrologie v ČR. „Díky tomuto kontaktu jsem se začal seznamovat s interpretačními principy,“ nechává mladý astrolog nahlédnout do svých učednických let.

Horoskop může mít i pes

Je přitom možné sestavit horoskop de facto pro cokoli, každý okamžik v sobě nese určitou kvalitu, jež se dá vyjádřit konstelacemi horoskopu. Ve stejný okamžik se může narodit člověk i pes, vzniknout stát, lze poklepat na základní kámen budoucí stavby. Horoskop tedy sám o sobě ještě nemá vypovídací hodnotu, teprve ve vazbě třeba k člověku či budově nebo státu ho lze smysluplně interpretovat. „Dříve se panovníci radami astrologů řídili v mnoha situacích. Pochopení některých historických událostí a osobností bez vnímání jejich vazeb na astrologii není myslitelné. Termíny pro položení základního kamene Karlova mostu či Karlštejna také vybral astrolog, stejně jako okamžiky celé řady bitev“ upozorňuje Jiří Kubík. Jiří Kubík na svých internetových stránkách zveřejnil obsáhlý horoskop naší republiky. Je zajímavý mimo jiné tím, že se v něm odráží jedna pro astrology důležitá věc – porovnávání událostí minulosti a jejich konstelací. Na základě takto zjištěných souvislostí z minulosti se pak snáze daří odhadnout, co se může za stejných konstelací odehrát v budoucnu. „V říjnu 2005 nastane konjunkce Saturn – Neptun,“ píše zde J. Kubík například a srovnává to s tímtéž jevem v březnu 1977 (anticharta a deziluze ve společnosti) a v listopadu 1946 či v létě 1947 (zklamání z reality po vítězných volbách KSČ). „Podzimní konjunkce 2005 bude dle mého názoru pod dojmem obdobné deziluze a morálního zklamání,“ soudí proto. Ve znamení deziluze by podle něj měly být i volby v roce 2006. Zklamání, jež signalizují konstelace pro roky 2008 a 2009, pak srovnává s konstelacemi a zklamáním v roce 1969! Mimořádné obavy v něm ovšem vzbuzuje postavení planet v roce 2031, protože připomíná situaci z února 1948. Výraznou změnu v politickém uspořádání státu naznačují hvězdy pro rok 2035… „Obecně se dá soudit, že 30. léta 21. století budou nejrevolučnější a nejpřelomovější dobou od vzniku samostatného Československého státu v roce 1918,“ píše plzeňský astrolog.

Horoskop rozkrývá slabiny

Obrací-li se k astrologii každý zprvu především proto, aby poznal budoucnost, brzy zpravidla zjistí, že se rovněž jedná o zajímavý nástroj sebepoznání. Poznatky o vlastním charakteru a vlastnostech, které cítíme kdesi v podvědomí, ale nedokážeme je zformulovat anebo si je neumíme přiznat, dokáže citlivý a zkušený interpret definovat s nečekanou přesností. Upozorní, zda jste vztekloun, pedant, snílek, submisivní, „ulítlý“, varuje před reakcemi, kterými je možné ublížit sobě nebo druhým…, doporučí čemu se věnovat „Horoskop rozkrývá slabiny, ale i potenciální talenty“ charakterizuje to J. Kubík. Profese astrologa přitom přináší i osobní setkání a poznávání lidí, s nimiž by se člověk jinak nestřetl a to je pro mě osobním obohacením. Práce s klienty mě osobně pomáhá ve znalosti lidí a jejich povah, a to mě naučilo dívat se na svět a lidi kolem sebe bez zbytečné idealizace a předsudků“ přiznává J. Kubík. A tak třeba horoskop Salvadora Dalího vykazuje prvky geniality, ale také konstelace šílenství, Václava Havla je skrze postavení hvězd třeba vidět spíše jako osobnost vlečenou osudem, než skutečného hybatele dějin, Václav Klaus (ze stejného pohledu) rozhodně není arogantní člověk, to co je vydáváno za aroganci bych chápal jako projev nejistot. Jedná se o horoskop inteligentního člověka se silnou vůlí a sebekontrolou, ale s problémy při prosazování vlastní osobnosti přirozeným způsobem. Skutečně arogantní člověk je zato dle horoskopu současný premiér Jiří Paroubek, je to ukázkový příklad, jedná se o horoskop lehce řečeno sebestředného pragmatika. Zajímavé je, že se dostal k moci za konjunkce Mars Neptun na nejvyšším místě v horoskopu státu, což by se také dalo interpretovat jako vysloveně demagogický vliv. Zatímco „nečekaně hezký horoskop má Bush mladší, který má mediální obraz hlupáka, jeho konstelace na něco takového rozhodně neukazují“ říká astrolog Kubík. A tak si myslí: „Třeba se časem ukáže, že jeho politická rozhodnutí a působení nebylo tak špatné.“ Astrologické srdce Jiřího Kubíka nebije v rytmu levice, jak ostatně sám pro korektnost přiznává, ale přitom se při hodnocení snaží být nestranný. Astrolog ostatně musí být upřímný i sám k sobě, vnímat vlastní slabiny, které skutečně má, být si vědom negativních dopadů svých slabin v horoskopu.

Astrologie se skládá ze dvou částí, výpočetní a výkladové. Konstrukce horoskopu je záležitostí výpočetní, kterou dnes za astrology obstarají počítačové programy. Ty po zadání potřebných údajů, jež představují datum, hodina a místo narození, horoskop ve vteřině vytvoří. Teprve pak ovšem přichází na řadu zmíněný výklad. Výklad horoskopu je více než exaktní vědou uměním založeným na zkušenostech a talentu astrologa. I zde však existují staletími ověřená pravidla, ve kterých existují logické souvislosti. Základ interpretace tvoří výkladová kostra, ta je do značné míry racionálním základem jakéhokoliv astrologického výkladu. Zde se ukáže a projeví talent a dovednosti astrologa. Z výkladové kostry a schopnosti pochopit podstatu a základ celého horoskopu čerpá astrolog celý výklad. Konzultace s klientem je ale také otázkou schopnosti se do klienta vcítit, naladit se na něj a jasně a srozumitelně mu sdělit pro něj důležité informace. „Ne všichni, kteří se na veřejnosti prezentují jako astrologové, astrologie ovládají“ ví J. Kubík ze zkušenosti. I naprostý laik v roli klienta to ovšem snadno rozpozná dle toho, že charakteristika situací a dějů z jeho minulosti z úst astrologa neodpovídá pravdě. Astrolog Jiří Kubík dále soudí „Astrologii je třeba brát ve svém základě věcně a mít především schopnost kombinovat a pamatovat si, není na ní nic nadpřirozeného a netřeba se příliš ohánět magií, tajemnem a intuicí, čímž se leckdy mnoho zakrývá, jak to vídám u hodných tet astroložek, kterým jinak nechybí dobrá vůle klientovi pomoci“ A že dnes do téhle sféry proniklo tolik neumětelů? „Dříve tady jako důkladné síto fungovaly znalosti matematiky, ty dnes ale nahrazují počítače, takže se astrologie i díky množství vycházející literatury stala velmi dostupnou. Problémem pro adepta astrologie je v současnosti prokousat se balastem, kterým velká část vycházejících učebnic je, ne každému se to ovšem podaří.“ říká J. Kubík. On sám se přitom tímto svým koníčkem nenechává nikterak vláčet ani ovládat. Vnímá jeho meze. Před nedávnými zkouškami na práva byl ostatně stejně nervózní, jako každý jiný uchazeč, byť hvězdy mu mohly o kladném výsledku ledacos napovědět. Ani partnerku si v životě nehledal podle horoskopu: „To je osud. Prostě někoho potkáte…“ Že si ovšem pro sebe a svoji ženu udělal partnerský horoskop, lze považovat za samozřejmost.

Původní autor: Ivana Hudcová
Převzato z časopisu Recepty prima nápadů