Rozhovor pro časopis ASTRO

Astrologa Jiřího Kubíka znají čtenáři z rubriky zeptejte se hvězd. Původním povoláním je geodet a svému koníčku se věnuje sedm let. V Plzni pořádá astrologické kurzy, má svoje webové stránky s diskusním fórem, organizuje Plzeňskou astrologickou společnost. K astrologii se dostal náhodou. Inspiroval ho jeho kamarád, který mu doslova do ruky vložil učebnici astrologie od J. Kefera, zkopíroval mu astrologický program… „Zjistil jsem, že to není vůbec snadné, že na to jedna učebnice nestačí. Nejdříve jsem začal vykládat svým kamarádům, postupně jsem se zdokonaloval, na podzim loňského roku jsem měl dokonce přednášku na mezinárodním astrologickém festivalu v Praze. Jsem rád, že jsem se tam seznámil s anglickým kolegou Richardem Peallingem, se kterým jsme v kontaktu a jedná se o velmi obohacující spolupráci. Naštěstí dneska je na trhu velké množství knih o astrologii a mohu se tudíž neustále zdokonalovat. Astrologové před třiceti lety neměli takové možnosti, jaké jsou v přístupu ke vzdělání v tomto oboru dneska,“ říká.

Myslíte, že astrologie nachází v dnešní technokratické době uplatnění?
„Společnost může být jakkoli technokratická, ale pořád v ní jsou lidé. Mají své problémy ve vztazích, v zaměstnání, dostávají se do krizí a v těchto okamžicích se potřebují s někým poradit. Ten, kdo získá důvěru v astrologii, navštíví astrologa. Dokud budou lidé, tak budou mít zájem vyhledávat astrologii. Mezi moje nejčastější klientky patří ženy. Zajímají je především vztahy, nebo mezní situace, profesní záležitosti apod. Zajímavou sortou mezi mými klienty jsou podnikatelé. Většinou jsou to hodně racionálně uvažující lidé – je nezajímají širší souvislosti. Tito lidé si vytáhnou diář a ptají se na konkrétní věci, které si pečlivě zapisují, ve které době se jim může něco přihodit. Protože nechci toho člověka zklamat, snažím se ze sebe vydat co nejpregnantnější prognózy.

Prozradíte nám konkrétní případ? Mám jednoho klienta, který zastává významnou funkci v jendom podniku.Týkalo se to jeho soukromého života. Na červen a červenec loňského roku jsem mu předvídal příznivou konstelaci pro potomstvo a vzhledem k tomu, že to byl zralejší pán, tak se tomu pousmál, ale v říjnu mi telefonoval, že by si potřeboval něco vyjasnit, přišel mi sdělit, že jeho přítelkyně je ve čtvrtém měsíci těhotenství. Z takových předpovědí mám samozřejmě radost. Nehledě na to, že tím získávám důvěru ze strany klientů. Člověk zjistí, že astrologie není jen jakési nezávazné povídání, ale nabízí výpovědi, která mají nějakou hodnotu. Jednou ke mě přišla žena, která se nacházela ve vážné životní krizi a ptala se, kdy se to zlepší. Věděl jsem, že se její situace hned tak nezmění. Přesto jsem se jí snažil předat optimismus. Účelem konzultace není člověka zatížit ještě více, ale vždy musím dát člověku nějakou naději. Snažím se spíše o psychickou podporu. Někdy přijde klient jen s tím, že chce jen něco potvrdit, nějakou obavu, vlastnost, chování. Znovu opakuji, že ne všechny věci, které lidem říkám, jsou příznivé. Nechci jim říkat pohádky. Snažím se stát nohama na zemi.

Patří mezi vaše klienty i mladší lidé? Chodí ke mě a není jich málo. Přicházejí si ujasnit, co v životě vlastně chtějí, co sami se sebou. Vyložím jim obraz jejich osobnosti a oni lépe pochopí souvislosti, lépe se sami poznají, zjistí své dispozice, nadání pro určité oblasti. Vyjasní si, co je pro ně důležité, co je méně podstatné apod., mladý člověk si může díky astrologii vytvořit životní plán, zjistí co může očekávat sám od sebe, od ostatních…

Řídíte se sám podle jízdního astrologického řádu. Jinými slovy, vykládáte si sám sobě? Samozřejmě. Můj horoskop byl první popud k tomu, abych se věnoval astrologii. Své osobní problémy a záležitosti řeším nejen pomocí svého horoskopu. Stále zkoumám tranzity, direkce, revoluce apod.

Jak vypadá konzultace ve vaší poradně? Klientovi nejdříve vykládám dvacet minut o horoskopu, a poté mi může klást otázky,většinou ho něco osloví. Začínají se rozvíjet nejrůznější témata, díváme se zpět, sestavujeme partnerský horoskop, prognózy, bavíme se o povahových vlastnostech partnerů, kolegů apod. Konzulatce se mění v rozhovor, člověk se začíná otevírat, začne mít ke mě důvěru. Výklad trvá dvě hodiny, které stojí 800 korun, což je mezi astrology jedna z nejnižších sazeb. Jde mi o to, aby ke mně chodilo co nejvíce lidí. Baví mě si s lidmi povídat.

Co byste poradil někomu, kdo by si chtěl rozšířit obzory a věnovat se astrologii? Zpočátku není od věci se přihlásit do nějakého kurzu, nakoupit si literaturu. Nejlepší je se tím „prokousávat“ sám. Pak od určitého momentu je dobré konzultovat určité věci se zkušenými astrology, jak jsem to udělal sám. Např. s Antoním Baudyšem, který mi velmi pomohl. On sám je žákem Josefa Danzera, který byl z jedním z nejvýznamnějších českých astrologů. Ten zase byl spolupracovníkem J. Kefera. Oba se podíleli na vzniku v některých ohledech nepřekonané astrologické učebnice Praktické astrologie. Jsem rád, že jsem měl možnost dostat se k této astrologické větvi. Seznámení se s tradiční astrologií je základ, který na nějaké úrovni ovládá jen velmi málo lidí. Všem bych přál, aby se zpočátku nezalekli, nenechali se odradit. Každý začátek je těžký, ale výsledek jistě stojí za to. S astrologií se vám otevřou nečekané obzory, poznáte proč lidé se chovají a jednají zrovna tak, jak se chovají, a že to nemůže být jinak, protože určité dispozice mají dané, proniknete více do hloubky věcí. To podle mě není málo.

Děkujeme za rozhovor. (Julie Vaicová, časopis ASTRO 2001 )