Povídání s Robertem Handem o astrologii

Robert Hand patří v současné době ke špičce ve světové astrologii. Začal se o ni zajímat už v jeho 17ti letech. Není divu . Oba jeho rodiče se astrologií aktivně zabývali. Tatínek dokonce používal astrologii pro předpovídání vývoje burzovního trhu. Robert Hand začal s astrologickou praxí v roce 1972. Sestavil různé astrologické programy, založil Astro-Grafický servis, který se později stal dnes už známým Astrolabem. Ve své praxi používá a kombinuje středověké a starověké techniky a metody, u kterých se také zasloužil na jejich přeložení a znovu oživení.Roku 1997 založil archív, knihovnu a nakladatelskou společnost , která pokračuje v jeho celoživotní práci o historické astrologii. Knihovna Roberta Handa v současné době obsahuje přes dva tucty originálních textů a překladů starověkých a středověkých astrologů.

Jednoho studeného a deštivého prosincového večera roku 1996 se Robert Hand objevil v New York Open Center, aby uvedl svůj víkendový seminář „Historie divinace, „ kde demonstroval astrologické techniky z dob Helénských až po dobu Renesanční. Po večerní přednášce o účelu astrologů v dobách starodávných ,byl Robert tak laskav a podělil se s námi o své myšlenky a názory nad typickou Newyorskou večeří , která se skládá ze tří etnicky rozdílných chodů a více jídla , než je kdokoliv schopen sníst.
Během večeře jsme se bavili hlavně o tom , po jaké cestě by se měl astrolog začátečník vydat , aby byla co nejkratší a nejúčelnější.
V Této první části ze dvoudílné série, budeme diskutovat právě na toto téma , v části druhé se vydáme do dob starověkých a Robert nám bude vyprávět o technikách tehdejších astrologů a jeho projektu „Hindsight“ (je to jakýsi překlad, nebo převyprávění starodávných astrologických textů¨)

A.N.A.
V našem časopisu Access:NewAge se snažíme dávat také prostor vědám a tématům esoterickým , kde astrologie patří k mým nejoblíbenějším. Vy, Roberte, jste k nám byl velmi vstřícný a dal jste nám k dispozici mnoho zajímavých článků a my jsme Vám za to samozřejmě velmi vděční. Rádi bychom se Vás zeptali na to jak jste Vy s astrologií začínal a na to kde je pro astrologa začátečníka nejlepší začít. Takže kdybych byla například astrolog „nováček“, chtěla přeskočit obvyklé věci a snažila se pochopit a proniknout do astrologie o něco hlouběji, co bych si měla nejlépe přečíst, jak bych se k ní měla nejlépe přiblížit?

Rob
No, to je docela složitá otázka .Je to už dávno co jsem začínal a už bych také nikomu nedoporučoval, aby se vydával stejnou cestou jako já. Začínal u Kosmobiologie a Uranství. Můj otec se o tyto vědy velice zajímal a mně se také líbily , protože byly jasné a systematické obzvláště Kosmobiologie. O Uranství jsem nebyl tak přesvědčený, jelikož je komplikovanější.
Myslím, že nejlepší radou jakou bych mohl začátečníkovi dát, je studovat astrologii od těch nejběžnějších základů a také se ji pokusit zažít , například na transitech. Většinou se nováčkům radí , aby se vyhli prediktivním technikám, jako jsou například transity, ale já si naopak myslím, že podstatu astrologie pochopíte právě na transitech, než kdyby jste ji studovali jenom z radixů. Prožijete ten pocit, jaké planety doopravdy jsou, pávě z studia svých transitů.
Vezměte si takovou planetu Pluto. Posledních pár let jsem prožíval transity Pluta. V roce 1989 se připojil k mé Luně, a poté kdy se připojil k mému Marsu , začalo vlastně období , kdy jsem vymyslel projekt Hindsight.
Každopádně , všechno by mělo podléhat určitému měřítku pravdy , či nepravdy jakéhokoliv prohlášení. To je právě podstata mým výhradám ke Kharma/Dharma astrologii. Tam toto měřítko neexistuje. Pokud pátráte po čemkoliv ,co by vás duchovně pozvedlo bez jakékoliv vnitřního obsahu, můžete zajisté studovat jakoukoliv vědu. Studovat astrologii , tak že opravdu zažíváte její účinnost , je tou nejopravdovější věcí ze všech. Je to tak, jak zní základní definice astrologie a jak tvrdí staří mystikové, že Vy a vesmír jste jedno a to samé.

A.N.A.
Takže raději než ležet v knihách doporučujete, prožít si planety na vlastní kůži.

Rob
Ano, Mars v konjunkci se Sluncem, nebo jakákoliv jiná kombinace, ve Vaší vlastní zkušenosti.

A.N.A
Knížky samozřejmě hrají také svou roli pro astrologa začátečníka.V určité fázi studia se jim nevyhne.Po jaké knize by měl „nováček „ sáhnout. Měl by začít například s Efemeridami?

Rob
Navrhoval bych nebrat všechny knihy tak vážně. Díval bych se na ně jako na odkazový materiál

A.N.A
Jakou knihu byste nebral příliš vážně ?

Rob
Jakoukoliv

A.N.A
Co si myslíte o knize Ellen McCaffrey – pohled do povahy planet samotných?

Rob
Myslím si, že je velice zrazující. Zkušenostně nedává smysl. Není špatná, člověk ale nemůže říci , zda to co píše je pravda , či není. Vezměte si například její tvrzení , o tom , že lidé s Lunou ve Štíru jsou okultisté. V té době mě to vůbec neoslovilo. Řekl jsem si: „ Kdo je to zač ten okultista?“ Stále si sice myslím , že mnoho lidí s Lunou ve znamení Štíra okultními opravdu jsou, ale co to vlastně znamená? Moje dcera například okultista není a má Lunu ve Štíru. Já jsem a mám ji tam také. Ale to je asi protože jsem četl McCaffrey (smích)

A.N.A.
Vidíte , zase to máte z vlastní zkušenosti……..

Rob
Doporučuji transity , jako nejlepší cestu jak se dostat do kontaktu s energií planet. Ucítíte své nálady a jakékoliv změny. To si myslím je ten nejlepší začátek
Tak jsem vlastně i já začínal. Sestavoval jsem radixy a studoval transity lidí. Nebo jsem napřílklad sestavoval radixy lidí , kteří měli velmi nápadné povahové rysy , či vlastnosti a hledal jsem aspekty , které by je mohli vystihovat – a stejně tak jsem je nalézt nemusel.

A.N.A.
Kde je nejlepší začít se integrací všech složek radixu. Jak se nejlépe naučit syntéze ?

Rob
Nedělá mi problém , když studenti používají interpretace ostatních, aspoň pokud si je ověří z vlastní zkušeností. Ale zase naopak neměli by brát vlastní syntézu příliš vážně. Z vlastní zkušenosti vím , kdy jsem několikrát změnil názor na to , co určitá planeta znamená a to, jak ji prožívám. Pluto je opět dobrým příkladem . Mnohokráte jsem změnil názor na planetu Pluto. Myslím , že mi to trvalo 13 let , než jsem pochopil , jaký význam tato planeta vlastně má, a když říkám pochopil, tak tím myslím , že jsem si pro ni vytvořil cit.

A.N.A
Tady vyvstává otázka. Starověcí astrologové měli k dispozici pouze sedm planet. V současnosti pracujeme dokonce i s asteroidy. A Vy vlastně pracujete s tradiční astrologií.

Rob
Ano , a většina z nás pracuje s novodobými planetami, ale řadíme je do speciální kategorie. Nepřiřadili jsme jim například vládcovství. Posuzujeme pouze dům, ve kterém se nacházejí a znamení.

A.N.A
Jak vlastně dávní astrologové pracovali s energiemi planet , které vůbec neznali?

Rob
Když se podíváte na planety Uran , Neptun a Pluto, zjistíte , že jejich povaha byla vlastně vytvořena odebráním určitých vlastností od planet vnitřních .

A.N.A
Tím myslíte jejich oktávy…..

Rob
Nejsou to jenom oktávy, je to mnohem popletenější. Vezměme si opět za příklad planetu Pluto. Je většinou popisována jako vyšší oktáva Marsu, ale většinu klíčových slov převzala od Saturnu. Pokud budete studovat nejprve Saturnova hesla zjistíte , že se vlastně překrývají . Občas se vám tam připlete trochu Luny. Dále potom taková planeta Neptun.Většinou se popisuje jako vyšší oktáva Venuše , ale většinu klíčových slov ukradla Luně. A nakonec Uran, který je nazýván vyšší oktávou Merkuru, ten používá kombinaci slov Merkuru a Marsu.

Vlastně si myslím , že se astrolog začátečník nejlépe vytrénuje na astrologii horární.
(Pro ty , kterým je tento pojem naprosto cizí. Horární astrologie je specializovaná astrologická disciplína , která se soustřeďuje na odpovědi vyslovených otázek. Např. „ Najdu svoje ztracené hodinky?“ Ve chvíli vyslovení této otázky se sestaví horoskop . Horární astrologové se potom zabývají měřením předpokladů planet a jejich umístěním v radixu a podle těchto faktorů odpovídají na vyslovenou otázku. V mnoha případech jim dá horoskop klíč , kde ztracený předmět nalézt)

A.N.A.
Dává to docela smysl. V Hindské astrologii se často obracejí na astrology s otázkou té , či oné volby. Např. „Na kdy si mám tuto událost naplánovat?“ Mohla by to být pro astrologa – začátečníka
zajímavá technika. Je to jiný přístup , než výklad svého vlastního horoskopu.Zabývat se pouze svým vlastním radixem je něco jako vykládat si pro sebe tarotové karty. Prostě to nedává smysl.

Rob
Ano, to je pravda, ovšem interpretovat si své vlastní transity je velice užitečné.

A.N.A.
S transity souhlasím. Horární astrologie nám dovoluje zůstat objektivní při pozorování a posuzování situace.

Rob
Správně. Při horární astrologii odpověď přichází, když astrolog dokončí výklad horoskopu. Výsledek je mnohem rychlejší.

Judi
Další věc , na kterou jsem se chtěla zeptat je ta , jak velkou roli vlastně hraje učitel v životě astrologa začátečníka . Abychom zůstali objektivní potřebujeme zpětnou vazbu od někoho , kdo má více zkušeností.

A.N.A.
Ano , tohle je další věc – učitelé a přednášky. Jak máme najít správného učitele a kde najít tu správnou přednášku. Existuje mnoho astrologických směrů . Např. hindská, vedická, další například západní tradiční. Bez toho, abychom se je snažili nějak hodnotit, protože každá škola má svou hodnotu. Astrologie není soutěž, abychom hodnotili , kdo je v ní lepší a kdo horší. Každý směr se k ní snaží přiblížit svým specifickým způsobem.

Rob
Je ovšem těžké, najít způsob , jak tyto techniky zkombinovat. Není to nemožné, ale je to obtížné.

A.N. A.
Copak není kvadratura vždy kvadraturou?

Rob
Ne, není

A.N.A
Dobrá , pojďme se na toto téma pobavit. Kdy přestává být kvadratura kvadraturou?

Poté, co jsme se příjemně nasytili skvělou večeří, opustili jsme téma astrologa začátečníka , po jaké cestě by se měl vydat , aby pro něj byla co nejschůdnější, zahájil Clark svou zvídavou otázkou zajímavou diskusi o starověkých astrologických technikách a o tom , jak je mohou dnešní astrologové využít.
Bavili se s Robertem o rozdílných přístupech astrologických škol k astrologii a shodli se na tom , že mají mnohdy hodně společného. Clark poznamenal , že kvadratura je přece vždy kvadraturou a Robert mu na to odpověděl , že to nemusí být vždy pravda. Clark tedy požádal Roberta o vysvětlení kdy už kvadratura není kvadraturou…….

Rob
Když je planeta v kvadratuře v povýšení ke svému vlastnímu vládci

A.C.A.
A potom má tento aspekt jaký význam?

Rob
Potom je to více sextil než kvadratura. To je myslím věc , kterou mají západní tradiční a východní astrologové společnou- kdy specifický aspekt znamená zcela opačnou věc než jakou byste předpokládali

A.C.A.
Mohl byste uvést příklad?

Rob
Případ kdy kvadratura ztrácí účikny kvadratury je právě takovým příkladem . Ale dám vám tedy konkrétní příklad. Mému příteli bylo tradičním astrologem předpovězeno, že se nikdy šťastně neožení, jelikož se v jeho radixu nachází Uran v domě 1.v kvadratuře k vládci domu sedmého. Uran byl někde mezi 10 a 13 stupněm Raka v kvadratuře na Jupiter v Beranu. Tento můj kamarád se nedávno oženil a navzdory ne moc povzbudivé předpovědi , to vypadá na manželství šťastné . Podstata věci je v tom , že stupni ve kterém se nachází Uran vládne v povýšení (exaltaci) Jupiter, a Jupiter je zároveň ve své triplicitě. Jupiter je tedy v silnějším postavení.. Tento druh kvadratury je středověkými astrology interpretován v konečném efektu jako sextil.
Neztrácí úplně rysy kvadratury, ale takto postavené planety spolu lépe spolupracují.

( Pojem povýšení „exaltace“se vyvinul na základě skutečností , které byly pozorovány a zaznamenány v roce 786 př. Nl. , a po dobu 2700 let je stále součástí astrologické teorie a praxe.)
Slunce je ve svém povýšení v Beranu, Luna v Býku,Merkur v Panně, Venuše v Rybách, Mars v Kozorohu, Jupiter v Raku, Saturn ve Vahách.

A.C.A.
To je velmi zajímavý příklad toho , jak může být síla planet využita. Takže v tomto případě jste se zaměřil hlavně na stupně…………

Rob
Ano ,na stupeň , ve kterém se nacházela planeta Uran. A usoudil jsem , že Jupiter je hlavním vládcem.

A.C.A.
A tyto stupně jsou připisovány tradičním vládcům ?

Rob
Ano, říkáme jim vazby a také triplicity. Většina moderních astrologů triplicitu nezná.

A.C.A.
Ve východní astrologii má každého 2,5 stupně specifický význam, a díky tomuto systému nabývají aspekty jiného významu.

Rob
Něco podobného se objevuje v řecké starověké astrologii. Tam existují 2 způsoby dělení. Jeden je již výše zmíněný způsob na 2,5 stupně a ten druhý je o něco méně , takže na jedno znamení vychází 13 oddílů.

A.C.A.J
Je tady velké množství informací , ze kterých může astrolog čerpat. Ovšem to za vás počítač neudělá.

Rob
To určitě ne

A.C.A.
Vypadá to, že astrologická divinace vyžaduje přítomnost člověka samotného , jeho vědomý zásah.

Rob
Ano, astrologie se bez lidského rozumu neobejde . U těchto starověkých technik můžeme počítače využít více , než u moderních technik. . Mají více obecně platných zásad.

A.C.A.
Vy tedy můžete využít počítače při vyhledávání specifických míst v horoskopu, které už vám potom vaše inteligence pomůže pochopit. V tom nám může počítač opravdu prospět , ale u toho by to mělo také skončit.

Rob
Ano samozřejmě. Nemyslím si , že bychom mohli při divinaci pracovat pouze s počítačem. Nelze přečíst pouze výsledky. Alphee Lavoie sestavil počítačový program , který nazval Nostradamus. Provádí horární astrologii. Zeptal jsem se na auto, o které jsem se zajímal, a chtěl si ho popřípadě koupit. Počítač mi odpověděl, abych to auto nekupoval, protože nefunguje. . To auto patřilo mechanikovi a v tu chvíli ho měl rozmontované v garáži.

A.C.A.
Takže v tu chvíli opravdu nefungovalo.

Rob
Ano, ta odpověď byla technicky správně , ale významově se lišila. Auto dal dohromady a je pojízdné.

A.C.A.
Judi, Ty už s Robertem pracuješ dlouhou dobu, pracovali jste spolu na mnoha astrologických projektech. Věděla by jsi o nějakých otázkách , které bychom se Roberta mohli zeptat, a které by promlouvali i k začátečníkům?

Judi
První otázka , která mě tak napadá je: Jestli by bylo pro začátečníka , který se prvně setkává s astrologií a snaží se pojmout co nejvíce informací, moudré kombinovat tradiční techniky s technikami současné a moderní astrologie ?

Rob
Myslím , že nejpraktičtější je začít jako neo-tradicionalista. Je to vlastně i logičtější , jelikož pravidla v tradiční astrologii jsou jasně uspořádány.

Judi
Dávají větší smysl a astrolog- nováček pochytí základy.

Rob
Ano, pamatuji si ,že Lee (Lehman )měla přednášku na téma světel v astrologii, ale byla to v podstatě ona , kdo poukázal na to , že klíčová hesla vnějších planet , nejsou odvozena od těch , kterým byli přisuzovány jako vyšších oktávy, ale právě od těch ostatních.
Ve stejné přednášce hovořila o tom jak Uranu, Neptunu a Plutu bylo přisouzeno vládcovství. Když se dostal Chiron do astrologického povědomí , začali astrologové odvozovat jeho symboliku částečně z mytologie, částečně z výsledků pozorování a potom porovnávali ,ke kterému znamení se by se Chiron eventuálně nejvíce hodil. To vedlo k velkému množství vládcovstí Chironu.

Judi
(se smějě) „Chiron – vládce všeho“

Rob
Někteří lidé se mně ptají jaký je můj názor na jistou knihu o Chironu. Já jim říkám: „ je to jediná nejdůležitější věc v radixu a vládne všemu. To je zhruba to, co jsem se v¨knize dočetl. “
Ale zpět k vnějším planetám a jejich vládcovství- Uran bylo samozřejmě první. Vykládá se o něm veselá historka – Nemohu si vzpomenout na jméno , ale možná mě časem napadne. Každopádně tento astrolog si jednou všiml , že se Uran chystá vstoupit do jeho čtvrého domu. Když už byl Uran přímo na hrotu , vrátil se domů a byl šokován tím , že jeho byt je v plamenech. Začal poskakovat , rvát si vlasy a do toho všeho křičel „ Už vím co Uran znamená,! už vím co Uran znamená.!“

A.C.A.
Nevysvětlil si to ale špatně. Vždyť to byl jen jeho čtvrtý dům?

Rob
Ano , ale měl na mysli náhlou, neočekávanou událost.

A.C.A.
Samozřejmě , už tomu rozumím…….

Rob
Ať je tomu jakkoliv, Rafael byl první kdo přiřadil planetu Uran ke znamení Vodnáře. První věc , kterou jsem u Rafaela pochopil byla ta, že byl v prvé řadě příšerný astrolog, jak tradiční ,tak moderní. V podstatě se více zajímal se o prodej magických amuletů a talismanů, než že by mu šlo o astrologii samotnou.

A.C.A.
Byl prodavačem?

Rob
Ano a jeho odůvodnění znělo asi takto:
Merkur vládne Panně, Venuše vládne Vahám, Mars vládne Štíru, Jupiter vládne Střelci, nová planetu musí tedy vládnout Vodnáři !
A stejně jasnozřivou logikou použil u Neptunu, který přiřknul Rybám a u Pluta , který měl vládnout Beranu. . Tam mu to ale nějak nesedlo a rozhodl se Pluto přiřadit ke Štíru.. Tím však totálně zničil původní logiku, jelikož Mars už nevládl Štíru, a tím bylo narušeno celé uspořádání. Nakonec Kongres astrologů uspořádaný po Druhé světové válce v Německu, s konečnou platností a jednomyslně zvolil Pluto , jako vládce Štíra.

A.C.A.
Potom to tak tedy musí být, jednomyslně se na tom dohodli.

Rob
Vtip je v tom , že důvod proč lidé připisují Štíra k Plutu není jednomyslné rozhodnutí komise, ale je to kvůli muži jménem Brunhubner, který napsal knihu v níž Pluto interpretoval právě ve spojitosti se Štírem a od té doby doby je právě Pluto s ním spojován .


A.C.A.
Rádi bychom pokračovali v našem rozhovoru, Roberte, ale máme za sebou dlouhý den a jestě delší víkend před sebou. My se ostatně dozvíme mnoho zajímavých věcí na semináři. Děkuji Vám , že jste se s námi podělil o váš čas a také za Vaše zajímavé povídání.


Původní autor: Judi Vitale
Upravil a přeložil: Jiří Kubík