PARTNERSKÝ HOROSKOP PODLE DATA NAROZENÍ

Nicholas Campion, PARTNERSKÝ HOROSKOP

Porovnání dvou horoskopů spočívá v první řadě ve výkladu aspektů, které vzájemně tvoří planety obou horoskopů. Rozlišuje se při tom pět kategorií:

 1. Aspekty mezi Sluncem, Měsícem a velkými úhly (MC,ASC) jsou nejdůležitější. Konjunkce mezi Měsícem jednoho partnera a Sluncem druhého partnera, ukazují na silnou přitažlivost. Konjunkce mezi Sluncem a Měsícem jednoho a ascendentem a descendentem druhého je indicií trvalého vztahu.
 2. Aspekty mezi Sluncem, Měsícem a úhly jednoho partnera a Merkurem,Venuší nebo Marsem druhého partnera samy o sobě nesvědčí o úzkém vztahu, ale o snášenlivostech v určitých oblastech a polích působnosti.
 3. Aspekty mezi Merkurem, Venuší a Marsem mohou poukazovat na důležité pokyny ke snášenlivosti u majitelů horoskopů. Nejsignifikantnější jsou, jestliže se aspekt dotýká té samé planety v obou horoskopech. Tak např. aspekt Merkura ukazuje na duševní snášenlivost a nesnášenlivost, aspekt Venuše na oboustrannou náklonnost nebo antipatii a aspekt Marsu buď na harmonii při společných aktivitách nebo na nepřátelství.
 4. Aspekty mezi vnitřními planetami jednoho partnera a vnějšími planetami druhého partnera jsou méně významné a na objasnění vztahu přispívají málo. Tyto aspekty se vyskytují především u lidí stejného věku. Tak např. dítě se Sluncem v kvadrantu s Plutem má Slunce v kvadrantu s Plutem stejně jako všechny ostatní děti jeho věku. Tímto aspektem jsou ovlivněny všechny vztahy dítěte, takže k objasnění vztahů to přispívá jen velmi málo. Tyto aspekty se často vyskytují mezi rodiči a dětmi, kde získávají trochu větší význam.
 5. Aspekty mezi vnějšími planetami mají při pozorování individuálních horoskopů narození ještě menší význam. Obvykle se vyskytují v horoskopech lidí rozdílných generací V horoskopu všech lidí narozených r.1966, stojí Pluto v kvadrantu s Plutem narozených v r.1900. Kdo se narodil v r. 1982, má Saturn v konjunkci s Plutem narozených r.1979. Tyto aspekty označují vazby mezi velkými skupinami lidí, což je nutné brát v úvahu při porovnávání dvou individuálních horoskopů.

Často by bylo třeba určitý faktor v horoskopu samostatně vyzdvihnout, ale bez ohledu na to se používají jen hlavní aspekty. Tím se množství údajů, které astrolog musí zohlednit, udržuje v mezích, takže podstatné znaky vystupují zřetelněji.

Všeobecné pravidlo zní:
Čím je počet silných aspektů mezi důležitými planetami a úhly větší, tím je situace pro úzký vztah příznivější. Často se stává, že planeta v jednom horoskopu tvoří v aspektu nápadnou figuru (např.půlkříž) ve druhém horoskopu. Tím se otvírají širší možnosti vytvořit úzký vztah mezi vlastníky horoskopu.

Zásadní úvahy

Astrolog by se měl vždy spoléhat na zdravý lidský rozum a brát v úvahu i všeobecně lidská hlediska. Horoskopy dvou lidí mohou poukazovat na vzájemnou přitažlivost, ale někdy je možno nalézt odpovídající city jen u jednoho z nich. Druhý možná žije ve šťastném vztahu a nechce se pouštět do nového nebo jednoduše neopětuje náklonnost prvního partnera. Astrolog může najít znaky této situace, jestliže na základě horoskopů obou účastníků analyzuje jejich individuální potřeby a očekávání v partnerských vztazích. Někdy lze z aspektů mezi oběma horoskopy dedukovat, jak bude který partner reagovat, ale neexistuje zde úplná jistota.

Např. jeden z partnerů má Saturn v konjunkci k MC druhého, což znamená v pracovní oblasti omezování a disciplínu. Tuto kombinaci lze interpretovat různým způsobem. Jedna z možností je ta, že „Saturnova osoba“ vůbec nezjistí, že si její partner , krok za krokem osvojuje sebedisciplínu a rozvážnou organizaci práce. Může se stát, že partner s MC nabídne svému saturnovému partnerovi možnost postupu v povolání. Zkráka jedná se o vzájemný děj, při kterém astrolog sice může vypracovat všeobecné oblasti působení, ale ne přesné detaily vztahu.

Rovněž astrolog nemůžepoznat, zda se dva lidé mají rádi nebo ne. Jak je známé, některé lidi neodolatelně přitahuje partner, se kterým se potom celý život zuřivě hádají. Astrolog může sílu a všeobecný charakter vztahu vyčíst z horoskopu, ale nemůže s určitostí říct, zda se dva lidé milují nebo ne.

Měsíční uzly

Při porovnávání partnerství bychom si měli také všímat vzestupného, čili severního uzlu Měsíce, který často ukazuje na silnou přitažlivost mezi lidmi. Příčina je jasná: v horoskopu narození určuje vzestupný měsíční uzel, kterým směrem se osoba v životě pohybuje, jaké překážky má překonat a jaké úkoly si musí osvojit, aby se změnila. Tyto výzvy ji potkávají v podobě lidí, kteří mají Slunce, Měsíc nebo ascendent v konjunkci k vlastnímu měsíčnímu uzlu. Od nich se může naučit vše, co potřebuje. Tak např. člověk se vzestupným měsíčním uzlem ve Vodnáři, by se měl snažit o větší samostatnost. Podněty k tomu mu poskytují setkání s lidmi, kteří mají Slunce, Měsíc nebo ascendent ve Vonáři.

Domy

Při podrobném pozorování horoskopů je nutné kromě aspektů uvažovat i postavení domů. Planety jednoho horoskopu se zanesou do domů druhého horoskopu. Tímto způsobem se objasní, v které oblasti života zažívá každý partner vztah nejintenzívněji. Když např. připadnou planety osoby A do 2. domu osoby B, potom se B patrně postará o společnou finanční jistotu. Když připadnou planety osoby B do ř. domu osoby A, tak může vztah k B vytvořit život A vzrušujícím a zajímavějším. Klasický případ manželských párů je, že Slunce jednoho partnera stojí v 7. domu druhého. To často vysvětluje snášenlivost párů, u kterých chybí aspekty mezi Sluncem a Měsícem.

Znamení

Na přesný výklad aspektu lze použít i postavení znamení. Stejně tak jako u domů i zde existují mimořádně pestré interpretační možnosti, takže se nevyplatí brát v úvahu všechny varianty. Chápání domů a znamení při porovnávání partnerství se postupně vyvíjí ze zkušeností, získaných při normálním výkladu horoskopu.

převzato z  Nicholas Campion – Praktická astrologie

Partnerský horoskop se sestavuje ve čtyřech krocích:

1. interpretace osobních horoskopů se zaměřením na 5. a sedmý dům

  2. prognostické techniky působící na oba horoskopy – za jakých okolností se oba potkávají

  3. partnerský horoskop – synastrie, jak jeden působí na druhého

  4. kompozitní horoskop – reálné okolnosti vztahu