Partnerská astrologie

Asi čtenáře příliš nepřekvapím, když prohlásím, že nejčastějším důvodem pro návštěvu astrologa jsou partnerské vztahy a astrolog tedy nejčastěji zkoumá, zda-li se k sobě dva lidé “hodí“ a nebo ne. Protože se jedná o téma pro většinu lidí na astrologii nejpřitažlivější, rozhodl jsem se ho čtenáři přiblížit.

V tomto článku si neklademe za cíl obsáhnout kompletní pravidla pro výklad partnerských horoskopů, ale spíše zjednodušeně nastínit podobu této práce a lehce pohovořit o vzájemných vztazích jednotlivých znamení, pro větší přiblížení by měl posloužit i stručný ukázkový příklad na konci textu. Pokud z našeho článku zjistíte, že se k partnerovi “nehodíte“, nezoufejte, jedná se o nejzákladnější vztahy jednotlivých znamení. Vlastní srovnávací astrologie je pochopitelně mnohem komplikovanější. Pracuje s mnoha dalšími prvky jako jsou astrologické domy, aspekty atd…. Pro sestavení takového horoskopu je zapotřebí znát datum, ale i místo a přesný čas narození.

Partnerský horoskop, ale vlastně jakýkoliv horoskop má cenu sestavovat v okamžiku důležitých situací a rozhodnutí. Člověk pochopitelně astrologii k životu bezpodmínečně nepotřebuje, ale osobně se domnívám, že v životě každého člověka přicházejí situace kdy se rozhoduje pod tlakem a není si jist správností své volby. V takovém momentě může astrologie pomoci s předstihem nahlédnout možné důsledky rozhodnutí, a odhalit úskalí životních situací i lidí kolem nás. Úkolem astrologa tedy není člověka přimět k určitému rozhodnutí, ale nabídnout mu varianty a upozornit na jejich důsledky.

Dělení znamení

Nejprve považuji za užitečné čtenáře seznámit s dělením jednotlivých znamení, na jejichž základě si lze udělat představu o jejich významu.

Mužská znamení jsou znamení aktivní.
Živlu ohně náleží znamení Berana, Lva a Střelce – povaha cholerická
Živlu vzduchu náleží Váhy, Vodnář a Blíženci – povaha sangvinická

Ženská znamení jsou znamení pasivní.
Živlu země náleží Kozoroh, Býk a Panna – povaha melancholická
Živlu vody náleží Rak, Štír a Ryby – povaha flegmatická

U znamení dále uvažujeme kvalitu
Základní znamení jsou Beran, Rak, Váhy, Kozoroh – poskytují ambice, samostatnost, sílu osobnosti
Pevná znamení jsou Býk, Lev, Štír, Vodnář – poskytují vnitřní sílu, trpělivost a vyrovnanost
Pohyblivá znamení jsou Blíženci, Panna, Střelec, Ryby – poskytují bohatý vnitřní život, ale málo soustředěnosti

Velice jednoduše by se dalo říci, že znamení stejného živlu spolupracují a harmonicky se doplňují, tato znamení jsou vůči sobě v harmonickém aspektu, který se nazývá trigon. Prakticky se jedná o čtvrté znamení před a čtvrté znamení za znamením, které nás zajímá. (Př.Země – Kozoroh, Býk a Panna ….) Jedná se o nejideálnější spojení, jaké může nastat.

V mírném souladu je každé znamení se znamením, které se nachází ob jedno znamení před a ob jedno znamení za.Tato znamení jsou vůči sobě v sextilu. (Př.Panna je v sextilech na Raka a Štíra, ….)

Problematické jsou vztahy, které symbolizuje kvadratura, je to aspekt trvalého napětí. Prakticky se jedná o třetí znamení před a třetí znamení za znamením, které nás zajímá. (Př.Beran je v kvadratuře na Raka a Kozoroha, Býk na Lva a Vodnáře..) Jedná se o destruktivní konstelaci trvalého napětí a nesouladu, neslučitelných vlastností, trvalé vzájemné provokace.

O hledání rovnováhy dvou protikladů je aspekt opozice. Jedná se o vztah dvou protilehlých znamení. (Beran – Váhy, Býk – Štír, Blíženci – Střelec, Rak – Kozoroh….) Jakkoliv platí, že protiklady se přitahují, nese v sobě toto spojení rovněž aspekt frustrace a napětí. Zatímco krátkodobě si protilehlá znamení mohou připadat zajímavé, dispozicí pro dlouhodobé vztahy prostě nejsou. Pokud se jedná o vztah dvou stejných znamení, je v zásadě neutrální. Ostatní znamení lze chápat jako neurčitá.

Každý čtenář si tak může zjistit, které znamení je vůči jeho v souladu a které ne, je třeba zdůraznit, že astrologie krom dvanácti znamení pracuje dále se dvanácti astronomickými domy, deseti planetami a aspekty, takže pokud máte pocit, že zrovna ve Vašem případě kombinace nefunguje, vězte, že zde se jedná o velké zjednodušení a skutečný partnerský horoskop Vám na míru sestaví pouze astrolog na základě znalosti datumů, hodin a míst narození, jak bylo uvedeno na začátku tohoto textu.

Pro přehled uvádím ke každému znamení vzájemné partnerské kombinace.

12 znamení a jejich vztahy

Znamení Berana

Beran si jako znamení ohnivého živlu nejlépe rozumí se Lvem a Střelcem, je v harmonické vazbě na Blížence a Vodnáře. Neharmonické vazby má k Rakovi a Kozorohovi. Protikladem přímočarého Berana jsou souladné  a diplomatické Váhy. Nedejme se však mýlit, obě znamení jsou dominantní a liší se pouze ve formě projevu. Vztah k ostatním znamením lze hodnotit jako neurčitý.

Znamení Býka

Býku náleží spolu s Pannou a Kozorohem zemskému živlu a proto si tato znamení budou navzájem velmi vyhovovat. Souladný vztah má Býk dále s Rakem a Rybami. Konfrontační konstelace má se Lvem a Vodnářem. Protikladem zemitého a materialistického Býka je emotivní až vášnivý Štír. Vztah k ostatním znamením lze hodnotit jako neurčitý.

Znamení Blíženců

Blíženec jako znamení vzdušné nachází soulad s Váhami a Vodnářem, kteří náležejí témuž živlu. Tato znamení spojuje zájem o informace, společenskost, přátelskost a neosobnost.Soulad mohou Blíženci nalézt také u Berana a Lva. Konfliktní vztahy prožívají s Pannou a Rybami. Protikladem bystrých a racionálních Blíženců je abstraktní a nekonkrétní Střelec. Vztah k ostatním znamením lze hodnotit jako neurčitý.

Znamení Raka

Rak je v souladu se znameními stejného živlu, tedy vody a to jsou Ryby a Štír. Harmonický vztah má k praktickým zemským znamením Panny a Býka, které k němu tvoří sextily. Trvale napěťový vztah bude prožívat se znamením živlu ohnivého Berana a živlu vzdušného Vah, protikladem mu je chladné a ambiciosní znamení Kozoroha. Vztah k ostatním znamením lze hodnotit jako neurčitý.

Znamení Lva

Lev si rozumí s ohnivými znameními Beranem a Střelcem. Souladné vztahy prožívá dále se vzdušnými Blíženci a Váhami. Konfliktní vztahy prožívá s Býkem a Štírem.Protikladem sebestředného a pompézního Lva je přátelský a odstup si udržující Vodnář. Vztah k ostatním znamením lze hodnotit jako neurčitý.

Znamení Panny

Panně náleží spolu s Býkem a Kozorohem do zemského živlu. Tento živel spojuje vztah k praxi, konkrétním výstupům, realistické a klidné založení. Souladné vztahy dále prožívá s vodními znameními Rakem a Štírem. Neharmonické vztahy prožívá se Střelcem a Blíženci. Opozicí racionální, pracovité a kritické Panny jsou snivé, nezištné a idealistické Ryby.Vztah k ostatním znamením lze hodnotit jako neurčitý.

Znamení Vah

Váhy jako znamení vzdušné nachází soulad s Blíženci a Vodnářem, kteří náležejí témuž živlu. Souladné vztahy dále prožívají se Lvem a Střelcem. Neharmonické vztahy prožívá s Kozorohem a Rakem. Protikladem souladných a diplomatických Vah je přímočarý a razantní znamení Berana. Vztah k ostatním znamením lze hodnotit jako neurčitý.

Znamení Štíra

Štír je v souladu se znameními stejného živlu, tedy vody a to jsou Ryby a Rak. Harmonický vztah má k praktickým zemským znamením Panny a Kozoroha, které k němu tvoří sextily. Neharmonické vztahy prožívá se Lvem a Vodnářem. Protikladem vášnivého Štíra je materialistický Býk. Vztah k ostatním znamením lze hodnotit jako neurčitý.

Znamení Střelce

Střelec si jako znamení ohnivého živlu nejlépe rozumí se Lvem a Beranem, je v harmonické vazbě na Váhy a Vodnáře. Neharmonické vazby má k Panně a Rybám. Protikladem filosofického a nepraktického Střelce je bystré a pohyblivé znamení Blíženců. Vztah k ostatním znamením lze hodnotit jako neurčitý.

Znamení Kozoroha

Kozoroh náleží spolu s Pannou a Býkem zemskému živlu a proto si tato znamení budou navzájem velmi vyhovovat. Souladné vztahy má dále se Štírem a Rybami. Konfliktní vztahy prožívá s Váhami a Beranem.Protikladem ctižádostivého, systematického a vytrvalého Kozoroha je emotivní, mateřský a domácký Rak. Vztah k ostatním znamením lze hodnotit jako neurčitý.

Znamení Vodnáře

jako znamení vzdušné nachází soulad s Váhami a Blíženci, kteří náležejí témuž živlu. Harmonické vztahy prožívá též s Beranem a Střelcem. Neharmonické vztahy prožívá s Býkem a Štírem. Protikladem přátelského a neosobního Vodnáře je sebestředný a pompézní Lev. Vztah k ostatním znamením lze hodnotit jako neurčitý.

Znamení Ryb

je v souladu se znameními stejného živlu, tedy vody a to jsou Rak a Štír. Harmonický vztah má k praktickým zemským znamením Kozoroha a Býka, které k němu tvoří sextily. Neharmonické vztahy prožívá se znameními Střelce a Blíženců. Protikladem zasněných, idealistických a romantických ryb je racionální a kritická Panna. Vztah k ostatním znamením lze hodnotit jako neurčitý.