Marilyn Monroe

Narození
1.6. 1926 9.30, Los Angeles 34°N03´ 118°W13´(asc. 13°05´Lva)

Ukažme si příklady aspektů , o kterých jsme hovořili na konkrétní interpretaci horoskopů. Abychom si ujasnili motivace této osobnosti , musíme zjistit skryté příčiny jejího chování. Těžko můžeme specifikovat konkrétní zájmy tohoto člověka, a také se nám těžko podaří zjistit po jaké konkrétní kariéře se vydá, protože každý člověk vyrůstá v rozličném rodinném prostředí, jak z hlediska finančního, tak úrovně vzdělání rodičů. S tímto na paměti, můžeme začít s výkladem horoskopu, při využití tohoto konkrétního systému.

Tato žena se narodila ve znamení Blíženců. Luna se v tu chvíli nacházela ve znamení Vodnáře, a nad obzorem vycházelo znamení Lva. Má 6 planet ve znameních mužských a pouze 4 ve znameních ženských. Pokud se soustředíme na Slunce, zjistíme že se narodila v rodině, kde měl hlavní slovo otec. Byla dítětem , které vyrůstalo pod vlivem otcovské filosofie, a chování otce také imitovalo. Archetyp Slunce (znamení Blíženců) nám napovídá, že tato dívka bude usilovat o intelektuální rozvoj, a bude sama sebe posuzovat z rozumové stránky. Žena narozená ve znamení Blíženců si bude také nejistá svou sexualitou. Ve vztahu k mužům bude dávat přednost intelektuálním přátelstvím, ale zároveň bude pro ni důležité potvrzování její ženskosti (6 mužských a 4 ženské planety.) Bude velmi těžké ji pochopit, protože Blíženci potřebují ,aby se kolem nich stále něco dělo, rádi se ocitají v nových situacích a rádi poznávají nové tváře. Může se lehce stát , že bude obviněna z flirtování, jelikož se její partner bude cítit odstrčen, když ona bude objevovat vše nové a neznámé. Protože u ní převažují planety v mužském zastoupení a planety v hlavní trojce (Slunce , Luna, asc), jsou také pozitivní, bude se v ženské roli cítit velmi nejistě. Takovýto druh ženy potřebuje ujišťovat o své ženskosti . Bude se zřejmě velmi pečlivě starat o svůj zevnějšek. Hezké šaty, perfektní make- up, udržované nehty a vlasy, k ní budou bezpochyby patřit. Ale v případě zastoupení pouze pozitivních planet v hlavní trojce, tato pečlivost bude pouze zakrývat její vnitřní nejistotu. Mohlo by to vést k nejistotě v partnerských vztazích. Z duševního hlediska je typem spíše přemýšlivým , než intuitivním a citovým. Pánové mohou být zmateni jejími racionálními reakcemi, jelikož od ženy očekávají docela jiný přístup.

Takto jsme vyhodnotili Slunce, základní trojici a polaritu planet. Pojďme si teď prohlédnout archetyp otce. Podle aspektů Slunce na ostatní planety , můžeme posoudit vliv otce na její psychiku. Kvadratura Marsu na Slunce nám naznačuje , že otec byl v sebedestruktivní fázi života, velmi nešťastný a nedělal nic pozitivního a konstruktivního. Trigon Luny od Slunce nám říká, že nicméně byli rodiče se situací spokojeni. Kvadratura Marsu na Slunce v ní rozvinula pocity nejistoty, se sklonem vstupovat do nebezpečných situací , bez rozmyslu , jak mohou případně ovlivnit její budoucnost. Tato kvadratura značí, že člověk jedná (Mars) proti svým nejlepším zájmům (Slunce). Saturn v domě 4. by znamenal přísné a chladné prostředí , ve kterém vyrůstala, tato příkrost by byla ještě zdůrazněna znamením Štíra, které by naznačovalo, že nebyla v rodině vítána s otevřenou náručí. Takovéto dítě vyrůstá s podvědomým pocitem nechtěnosti., který by se v našem případě ještě zkombinoval s pochybami o její ženskosti. Kvadratura Saturnu na Neptun a na Lunu a zároveň trigon na Mars, Uran a Pluto, který je velmi kreativní, ale zároveň se v něm skrývá mnoho citového trápení. Saturn ve Štíru se cítí nechtěný, Pluto v Raku citově osiřelý v podvědomé rovině, a Mars v Rybách se bude chovat jako mučedník. Tato přecitlivělost se bude zřejmě projevovat v sexuálních a citových vztazích.

Podívejme se nyní na kvadraturu Luny k Saturnu. Žena s takovouto kvadraturou bude mít zřejmě problémy s vyjádřením svých citů svému milenci.Bude udržovat hodně přátelských vztahů , ale když přijde na sex , tak se vydá na ústup. Pokud si vybere necitlivého a bezohledného muže ,není se čemu divit, protože hluboko v nevědomí má takto zakódovanou představu o svém princi. Pokud by se do ní zamiloval opravdu hodný vřelý a citlivý muž je velká šance, že jej odmítne , jelikož se jí to líbit nebude , a také se jí to nebude zdát normální. ( to mi něco připomíná.) Jupiter je v konjunkci s Lunou a v opozici k Neptunu , což by naznačovalo důvěřovat a mít vztah k lidem z mylných příčin, protože tato opozice ukazuje na tendence nechat se oklamat citovými reakcemi ostatních lidí. Bude si plést vztahy přátelské se vztahy sexuálními.

Její Venuše je v Beranu, o které se v tomto spojení říká, že má chtivá očka, v tom ji bude ještě podporovat idealistický Neptun ve Lvu, takže by to nasvědčovalo tomu, že ve vztazích bude nejenom hledat sexuální uspokojení ale bude pro ni také důležité spojení duchovní.

Pojďme se teď podívat jaké máme zastoupení živlů. Žádná zemská planeta naznačuje nejenom neustálé hledání finančních jistot, ale také jistot citových. V tomto bude mít asi problém, jelikož kvadratura Luny na Saturn neočekává žádná citová Naplnění ani vyjadřování, kdežto 0 Země je potřebuje. S touto kvadraturou si zřejmě vybere partnera, který těžko uspokojí její citové potřeby, protože mu ani neřekne jaké jsou. Bohužel člověk s žádnou zemskou planetou se potřebuje cítit citově zabezpečen. Jak se může s tímto rozporem vypořádat, když mu sama nerozumí? Má 4 planety vodní, u takovéhoto člověka předpokládáme velkou citlivost, ale také člověka, který bude právě pro svou citlivost velmi zranitelný, a bude mít strach z odmítnutí. Proto, aby uchránila svou zranitelnou povahu, bude pro vnější svět nosit masku nezájmu a tvrdosti , aby si ostatní náhodou nemysleli, že by ji mohli zranit. Bohužel opak je většinou pravdou.

Je zde ještě hodně nevyřčeného o tomto radixu, ale naše sezení je už u konce . Osobnost, kterou jsme právě rozebírali je herečka Marilyn Monroe. Známe o ní hodně informací, které nám práci v mnohém usnadňovali, ale kdyby za vámi přišel někdo neznámý s tímto radixem, dovedli byste mu poradit?

Článek sepsala Betty Lundsted
Z anglického překladu přeložila Katka Hapalová