Karel Marx

Myslitel, který ovlivnil moderní dějiny více než kdokoliv jiný se narodil 5. 5. 1818 v Trevíru. Jeho otec Heinrich Marx byl právník. Původně se jmenoval  Hirschel ha-Levi Marx, byl vnukem slavného rabína Eliezera ha-Leviho z Mnichova, jeho matka byla také dcerou rabína z významného rodu. Po vydání pruského dekretu v roce 1816 zakazujícím Židům zastávat vyšší postavení v oboru práva a medicíny se Heinrich stal protestantem. Roku 1824 pak nechal pokřtít svých šest dětí.

Marx studoval na univerzitě v Bonnu, dále na Berlínské univerzitě tehdy nejlepší na světě. Doktorát z filosofie získal na univerzitě v Jeně. Specializoval se na filozofii v převážně hegelovském pojetí. Nejznámějším Marxovým dílem je Kapitál. Mezi následovníky Karla Marxe patřili představitelé diktatur Lenin, Stalin, Mao Ce-tung a další.

Prvním a nejnápadnějším rysem tohoto horoskopu jsou kvadratury mezi Saturnem, Plutem v domě prvním a konjunkcí Uran, Neptun v domě desátém. Toto postavení poukazuje na despotickou osobu, bezohledně prosazující svoji vůli a na člověka vyznávajícího fanaticky určité ideje. Je známa Marxova vlastnost vyjadřovat se k tématům, kterým nerozuměl a neměl dostatečné informace, stejně tak jako nenávistnou a bezohlednou kritikou svých odpůrců. Nikdy v životě nevstoupil do mlýna, továrny, dolu ani na jiné průmyslové pracoviště. Zarážející bylo jeho nepřátelství vůči ostatním revolucionářům, kteří takovou zkušenost měli.

horoskop Karel Marx

Konjunkce Uran Neptun v desátém domě pod takovouto aspektací napovídá na problémy člověka při společenském uplatnění pro nepřizpůsobivot. Tato konstelace rovněž propůjčuje malý vztah k realitě, ale především si jí lze spojit s utopickým vizionářem. Obdobné konstelace, tedy poškozený Neptun v desátém domě velmi často nacházíme v horoskopech lidí trpících nejrůznější formou úniku mimo realitu – drogy, alkohol.

Styl Marxova psaní není styl badatele…[on]neuvádí příklady ani nepředkládá skutečnosti, které odporují jeho teorii, nýbrž pouze takové, které podporují nebo dokazují to, co sám považuje za konečnou pravdu. Celý tento přístup je ospravedlňování, ne hledání. Obhajování něčeho, co je prohlašováno za čistou pravdu nikoliv s přesvědčením vědce, ale věřícího.

Vládcem domu desátého je Jupiter, který je v domě jedenáctém a přijímá trigony od Luny a Slunce z domu druhého. Tohle je typické postavení pro získání popularity (vzpomeňme horoskopy Hitlera a Kennedyho), ale  poukazuje také na finanční pomoc od přátel. Marxův přítel Engels ho po mnoho let vydržoval na své náklady. V roce 1869 se Engels zbavil svých obchodů a zajistil si tak příjem ve výši 800 liber, z nichž 350 dostával Marx.Tento příjem pak Marxovi posledních patnáct let jeho života zajišťoval určitou životní jistotu.Jupiter ale také přijímá opozici od Marse, která je spojována s bezohledností a tak Marx svému dobrodinci příliš vděku a své náklonnosti neprojevoval.

Jupiter stojí navíc na stálici Vega přinášející dobré materiální podmínky.Slunce ve druhém domě zde vládne domu partnerství a  přijímá mimořádně skvělé aspekty. Jenny von Westphalenová byla mimořádně krásná žena a s Marxem se vroucně milovali. Pocházela ze šlechtické rodiny, její předkové pocházeli ze Skotska. Když v roce 1881 Jenny zemřela vyčerpaná životem po boku revolucionáře, začal Marx rychle chřadnout. Krom jistě skvělé aspektace Slunce je zajímavá paralela s královskou stálicí Aldebaran.

Třetím důležitým faktorem v tomto horoskopu je umístění konjunkce Merkur Venuše do domu třetího, která je v horoskopu známkou intelektuálních schopností a literárního nadání a tím že je Merkur vládcem domu čtvrtého, prozrazuje silný vliv otce na vývoj intelektuálních schopností mladého Marxe. Poezii začal psát již jako chlapec a napsal kromě  desítek básní veršovanou tragédii Oulanen, která byla určena dívce ze sousedství Jenny von Westphalenové, se kterou se v roce 1841 oženil. Druhým tématem jeho básní bylo zničení světa. Oblíbeným citátem tohoto filozofa byl Mefistofelův verš z Goethova Fausta: „Vše, co existuje, si zasluhuje zhynout.“

Nicméně je třeba vidět, že konjunkce Merkur, Venuše je prostě skvělá pro literární nadání a vůbec dobré vyjadřovací schopnosti. Merkur je navíc ve svém domicilu v Blížencích a Venuše silná v Raku. Obě planety jsou navíc na příznivé stálici Alcyone přinášející věhlas. Obě planety jsou zesílené tím, že se jedná o noční horoskop.

Výmluvné jsou u tohoto materialistického filosofa čtyři prvky ve znamení Býka a celkem pět prvků v zemských znameních. Silně obsazená znamení pohyblivá napovídají, že člověk bude spíše myslitelem a nebude mít sílu své plány a myšlenky realizovat, to se bohužel podařilo až jeho následovníkům.