Jiří Paroubek a Horoskop ČR

Osobnost, která poslední dobou nejvíce “hýbe“ naší politickou scénou i průzkumy veřejného mínění, je úřadující předseda vlády ČR Ing. Jiří Paroubek.  Svým rázným vystupováním z jasného vítězství ODS v následujících volbách učinil otevřenou otázku, když preference ČSSD začaly po vleklé krizi jeho předchůdců stoupat. Premiér Paroubek se stal nejpopulárnějším politikem v zemi! Stejně tak průlomové je sbližování s KSČM. Účast této strany v následující vládě přestává být nereálnou utopií. Paroubkovo prohlášení na sjezdu ČSSD o tom, že v zájmu prosazení zákonů, jež budou prospěšné lidu této země se spojí s komunisty nebo marťany asi nikdo nebere jako nevinné, ale je považováno za signál možné přípravy budoucí spolupráce ČSSD a KSČM. Jakkoliv se možnost spolupráce v budoucí vládě oficiálně nepřipouští, jeho jiný výrok na ČT o sbližování levice a možnosti vládnutí s vládou s jasným mandátem či jeho prohlášení, že zákaz propagace Komunismu je nešťastný a odmítnutí iniciativy pravicových senátorů rozhodně případné spekulace nevyvrací. Stejně tak společné prosazování spíše levicových zákonů defacto znamená komunistické zmrtvýchvstání.

Jak se na osobnost Jiřího Paroubka a její horoskop lze dívat skrze konstelace jeho horoskopu a co může přinést tomuto státu se budu snažit vysvětlit v následujících řádcích. Lze pana premiéra vnímat jako levicového demagoga či rozhodného muže činu, který přišel v pravý čas? Bohužel zatím není známa hodina narození a tak budeme muset vycházet pouze z datumu narození, který je 21.8.1952. V tomto případě popisujeme planetární konfigurace, které jsou jasně dané a platí po celý den, kdy se pan premiér narodil.

Horoskop Jiřího Paroubka

Bohužel, jak již bylo řečeno, neznáme hodinu narození současného premiéra. V horoskopu Jiřího Paroubka nacházíme T-kvadraturu Jupiter – Slunce, Merkur, Pluto – Mars, která je bez ohledu na hodinu narození klíčovou planetární konstelací jeho horoskopu. Klíčovou konstelací tohoto radixu je stélium ve Lvu, jehož součástí je Slunce stojící na stálici Regulus, což energii Lva jen podtrhuje a zesiluje. Stélium Slunce? Merkur a Pluto samo o sobě posiluje ego člověka, jeho sebevědomí, energii a manažerské schopnosti, zejména přítomnost Pluta v tomto stéliu do povahy vnáší silnou vůli, potřebu moci a kontroly. Samotná stálice Regulus může souviset s vyzdvihnutím Jiřího Paroubka do nejvyšší politiky.  Výše uvedené konstelace ve svém souhrnu propůjčují sílu osobnosti a do jisté míry oprávněný pocit vyvolenosti či vlastní výjimečnosti.

Merkur konjunkce Pluto v tomto stéliu znamená pronikavost intelektu, důslednost, schopnost proniknout na podstatu věci. Stélium ve Lvu svým vlivem modifikují  kvadraturami Mars ve Štíru (opozice na stálici Angol) a Jupiter v Býku. Tyto vlivy z lepší strany posilují akčnost pana premiéra, na stranu druhou propůjčují tendenci přestřelovat, přehánět, podceňovat své okolí a přeceňovat sebe sama. Zejména kvadratura Marse a Jupitera na Merkur pak znamenají unáhlenost v řeči a příliš bezstarostný a silácký styl vystupování. Tato konfigurace člověka nutí svého nositele k sebekontrole, protože bez ní nad ním neustále visí Damoklův meč. Tyto konstelace nutí člověka zjednodušovat a držet se pouze podstaty věcí, aby měl pod kontrolou negativní vlivy své povahy.  Jednoduchost a přímočará nekomplikovanost jeho vystupování, jak se ukázalo, se na stranu druhou při jeho veřejných vystoupeních stává výhodou. Do budoucna se dají očekávat silácká gesta a úlety, které budou zejména v mezních a vypjatých situacích přibývat.

Merkur v konjunkci s Plutem a pod kvadráty Marse a Jupitera z člověka činí člověka vysloveně pragmatického, který se rozhoduje dle konkrétní situace a účelu. Slabinou bývá, že premiérova T-kvadratura je o gestech, prvotním omráčení, ale také o přecenění vlastních možností, rychlé degradaci a upadnutí v nemilost. Mars ve Štíru zejména v opozici na Algol jen posiluje bezohlednost až krutost v jeho povaze.Očekával bych, že jeho image sice razantního člověka, ale držícího se v určité normě slušnosti a korektnosti, vezme v následujících měsících a letech za své. V tomto smyslu ale nelze podceňovat vysloveně pozitivní vliv konjunkce Luny s Venuší, která má sextil Uranu a trigon Jupitera. To jsou konstelace osobního šarmu a přesvědčivosti.

Celkově horoskop Jiřího Paroubka působí jako horoskop výrazného a vitálního člověka s organizačními schopnostmi. Na základě horoskopu bych se ho ale nebál označit jako hazardéra, který ne vždy zná rozumnou míru. Mnohdy se ho drží štěstí pouze v počátku jeho činů. Takovéto aspekty většinou souvisí se sebepřeceněním po prvních úspěších a usnutím na vavřínech.

Socialista Paroubek a ČSSD

Pokud si uvědomíme výše uvedené charakteristiky, nikde v nich nevidíme tíhnutí k sociálnímu státu, ale pod takovými konstelacemi bychom si představili politika spíše pravicově orientovaného. Paroubkův horoskop naznačuje člověka sebestředného se silným pocitem vlastní důležitosti, člověka akčního a výkonného. Rozhodně bych u něho nevnímal silnou akcentaci na soucit s druhými a sociální otázky. Veškerá jeho prohlášení týkající se prosazování levicových záměrů bych považoval spíše za účelové než že by vycházely z podstaty Paroubkovy osobnosti.

Vazby mezi horoskopem ČR a horoskopem Jiřího Paroubka

Slunce a Mars Jiřího Paroubka  napadají Saturn a Lunu v radixu státu, přičemž obě tyto planety souvisí v horoskopu ČR s majetkem a hodnotami. Uran Jiřího Paroubka stojí na Jupiteru v horoskopu státu, který souvisí rovněž s financemi. Jupiter dále přijímá další dva volné kvadráty od Saturna s Neptunem. To jsou evidentně problematické vazby. V horoskopu ČR Luna je vládcem domu druhého, Saturn domu osmého. Ve druhém domě horoskopu ČR se nachází právě Jupiter. Všechny tyto tři planety související s penězi státu a jeho ekonomikou, jsou planetami Jiřího Paroubka napadeny.  Z těchto vazeb se dá očekávat neblahý vliv našeho pana premiéra na budoucí finanční situaci státu či naopak ekonomický útlum mající zlomový vliv na jeho pozici. Očekával bych z jeho strany prosazení reforem či kroků, které budou příliš populistické, revoluční a nedomyšlené. Uvědomme si, že Paroubkova T – kvadratura  napadá klíčové prvky státu. Stélium ve Lvu stojí na IC státu a v opozici na MC a Uran v desátém domě, který kvadráty napadají Mars s Jupiterem. Tuto konstelaci rozhodně nelze vnímat jako záruku stability, spíše naopak. Vnímal bych ji tak, že jeho vláda bude plná bojů a sporů. Pro úplnost je třeba uvézt, že kritické konstelace přicházejí v době, kdy se očekává přechod na EURO je možné, že krize viditelná pro roky 2008 – 2010 může současnému premiérovi zlomit vaz.

Minulost ČR

Tranzit Neptuna

V minulosti, když šel tranzitující Neptun přes radixovou konjunkci horoskopu ČR Saturn Luna, nastala hospodářská krize. Kvadraturou na tuto pozici šla na konci roku 1968 až do roku 1969, tedy pár měsíců po intervenci vojsk Varšavské smlouvy. Opozicí na konjunkci Saturn Luna  půjde tranzitující Neptun v letech 2009 – 2010, z tohoto se dá očekávat hospodářská recese v těchto letech.

Narození Jiřího Paroubka
Je třeba zmínit, že premiér se narodil šest měsíců před smrtí Stalina a Gottwalda a deset měsíců před měnovou reformou v ČR.  (1.6.1953). Tím pádem je jeho Pluto v harmonické vazbě na osu ASC – DSC a Neptun v harmonické vazbě na Mars horoskopu ČR. Měnová reforma je spjata s konjunkcí tranzitujícího Urana přes Jupiter, která je ve srovnání Jiřího Paroubka a horoskopu ČR rovněž přítomna v orbisu do 1 stupně. Případnou interpretaci nechám k uvážení čtenáře.

Nástup Jiřího Paroubka

V době kdy se rozhodovalo mezi 5. – 15.4. 2005 o nástupu J.P. do vlády, na obloze stála konjunkce Mars Neptun, jež je sama o sobě aspektem ideologickým až demagogickým. Tato konjunkce stála na MC státu, což by se dalo spojit s nástupem ideologa či demagoga.

Tranzity nástupu na Paroubkův radix

Zejména klíčový se jeví tranzit Pluta trigonem na vlastní pozici. Připomeňme, že v premiérově radixu je Pluto součástí silného stélia ve Lvu. Byť neznáme jeho hodinu narození, tuto planetu spolu s celým stéliem bych se nebál posadit do rohového domu, pravděpodobně na MC. Na stranu druhou je zde opozice tranzitujícího Neptunu na radixový Merkur. Připomeňme, že za obdobných tranzitů začal úřadovat Vladimír Špidla. Budou následovat tranzity Neptuna na radixové Pluto a Jupiter. Jedinou záchranou by měl být tranzit Pluta na radixové Slunce, což je tranzit mimořádné síly. V této souvislosti si ještě dovoluji připomenout, že kvadratura Merkur Neptun je největší slabinou horoskopu ČR.

Paroubek, KSČM a tranzitující Saturn na Neptunu horoskopu ČR

Na konci září 2005 začala fungovat konjunkce Saturn Neptun, osobně si ji spojuji zejména s projevem Jiřího Paroubka (23.9.2005), kdy poprvé po roce 1989 byla naznačena možnost podílu KSČM na veřejné moci na nejvyšší úrovni. Je dobré připomenout, že tranzitující Saturn na Neptunu stojí již celkově potřetí. V roce 1977 tato konjunkce souvisela s antichartou a deziluzí ve společnosti. Tranzit Saturna na Neptun z roku 1947 bych si spojoval s deziluzí po vítězných volbách KSČ.

Budoucnost

V současnosti a následujících měsících a letech je nepochybně zajímavý tranzitující Neptun na MC státu, který se stává pro ČR svými tranzity nejdůležitějším hráčem na nebi. Tato role je důležitá především tím, že se dostává nejprve na MC, následně na Uran v desátém domě a pak do opozice na Lunu a Saturn.

Tranzity Neptuna
Neptun konjunkce MC – prakticky celý rok 2006
Neptun  konjunkce Uran – březen 2008 – leden 2010
Neptun konjunkce Saturn a Luna – duben 2009 – leden 2011

V radixovém horoskopu ČR je Neptun zodpovědný za levicové tendence v našem státu, jeho kvadratura na Merkur jako vládce ASC je dle mého názoru nejtragičtější konstelací celého horoskopu s ohledem na náchylnost věřit demagogům. Výše uvedené tranzity budou znamenat posílení levice, což není v našich zemích nic nového, dalo by se hovořit téměř o tradici a to nejen s ohledem na éru KSČ, ale i s ohledem na první republiku. Prvé dva tranzity Neptuna přes MC a Uran budou pouhou předzvěstí, zásadní dopad pak bude mít až tranzit třetí na Saturn a Lunu.

Dá se očekávat neharmonický dopad na příliš populistickou tvorbu zákonů a legislativy, stejně jako finanční vyčerpání a “blbou“ náladu ve společnosti. Tento tranzit může také souviset s přechodem naší země na EURO.

Budoucnost ČR a Jiří Paroubek

Volby 15.6.2006
Tyto volby budou pod vlivem konjunkce Mars Saturn na Neptunu horoskopu ČR. Dá se očekávat, že z těchto voleb vzejde vláda se silným mandátem, ale volby budou pod dojmem nějaké aféry či šoku. V této chvíli je obtížné odhadnout vliv této konjunkce, ale podíváme-li se na tranzity Saturna do minulosti, začíná mít představa hořko-rudý nádech. Nepřekvapilo by mě, kdyby Paroubek byl předsedou vlády i v následujícím volebním období.

Jiří Paroubek je v současnosti pod vlivem tranzitu Neptuna opozicí na radixový Merkur. V následujících letech budou následovat tranzity Neptuna na radixové Pluto a Jupiter, to už ale předbíháme a odstáváme se do let 2008-2010. Následující dva roky by měl být klíčový pozitivní tranzit Pluta na radixové Slunce, což je tranzit mimořádné síly. S tímto trigonem mu bude pravděpodobně propůjčena síla pro udržení vlivu, ale po konci tohoto tranzitu situace na nebi již tak příznivá není.

Je třeba si uvědomit, že Nepunské tranzity jsou pro astrologa jasnou zprávou o planých slibech a chaosu v duši člověka. Jiří Paroubek pravděpodobně nebude osobností, která pozdvihne ekonomiku této země. Nelze ovšem popřít, že v následujících dvou letech konstelace na radix ČR jsou příznivé a tak alespoň krátkodobě jeho silová politika může nést ovoce. Horoskop Jiřího Paroubka  rozhodně nepůsobí jako horoskop člověka koncepčního, který dlouhodobě systematicky buduje.  Zejména jeho velmi nedobré vazby na Uran v horoskopu ČR napovídají na možný velký zvrat za jeho vlády.

V roce 2008 – 2010 nastane ekonomický útlum státu. Není bez zajímavosti, že tranzitující Neptun rozehraje právě kritické konstelace mezi horoskopem státu a Jiřího Paroubka.