Kurz astrologie - základy výkladu, Jiří Kubík

I. Základní kritéria výkladu horoskopu

Přednáška věnovaná systému výkladu horoskopu. Vycházíme ze systému dominant Antonína Baudyše, do kterého zapracováváme další techniky helénské astrologie. V prvním dílu přednášky se věnujeme dennímu a nočnímu zrození (sekta), doprovodům planet Podle Ptolemaia a Rhetoria. V této přednášce začínáme se systémem výkladu podle Rhetoria.