Horoskop Československa 1918-1960

Horoskop ČR 1., ohlédnutí 1918 – 1960

Dne 25.11.2023 proběhla v knihkupectví Štěstíčko přednáška, zde vám předkládáme první díl týkající se časového období od vzniku republiky do roku 1960.

•25.2. 1919 – měnová reforma (Uran opozice Luna, Saturn opozice Uran)

••10.9.1919 – podepsali Čechoslováci tzv. malou saint-germainskou smlouvu (zákon č. 508/1919 Sb. z. a n.). V čl. 10 stálo, že Československo zřídí území Rusínů jihokarpatských (…) v rámci státu československého jako samosprávnou jednotku, která bude vybavena nejširší samosprávou.

4.6.1920 – mírová smlouva s Maďarskem

••1929 –vzrůstá zadluženost zemědělců – (Pluto konjunkce Jupiter)

•Hospodářská krize postihla nejprve zemědělství, ve kterém bylo zaměstnáno 60% obyvatel.

•Roku 1929 bylo v Československu „pouze“ 42 tisíc lidí bez práce, avšak jejich počet za dva roky stoupl na 291 tisíc. Nejhorší byl rok 1933 – téměř tři čtvrtě milionu nezaměstnaných. Poté počet lidí bez práce velmi pozvolna klesal, ač jich v roce 1938 bylo stále čtvrt milionu. Mnohé názory na řešení problému nezaměstnanosti zazněly v letech krize také ve vysílání Československého rozhlasu. 

•1930 – začíná hospodářská krize (Uran kvadratura Jupiter)

1931 – 1933 – Pluto paralela Jupiter

••Velká mostecká stávka je název hornické stávky, která proběhla v období od 23. března do 19. dubna 1932 na dolech v severozápadních Čechách a byla podpořena i menšími stávkami na Kladensku a Ostravsku. Stávka byla jednou z reakcí na negativní dopady, které měla Velká hospodářská krize na pracující. 

(Mars kvadratura ASC – DSC) Vyhrocený okamžik

••14.12.1935 – abdikace Masaryka – Pluto kvadratura Venuše

21.8.1936 – vojenské cvičení, v tomto roce narůstá napětí v důsledku obsazení demilitarizovaného pásma v Porýní Němci. Začíná být zjevná vojenská hrozba Pluto kvadratura Venuše

29.9.1938 2:00 am Mnichovská zrada (Uran kvadratura MC – IC, Neptun kvadratura Mars a sekundární direkce Slunce kvadratura Uran)

14.3.1939 Německé jednotky vstupují do ČR (Neptun kvadratura ASC – DSC, s.d. Venuše kvadratura Uran)

1939-1941 Pluto paralela ASC

•(19.6.1941 – narozen Václav Klaus)

•27.9.1941 – Heydrich přichází, hned následující den vyhlašuje tříměsíční stanné právo (Saturn konjunkce Uran na obloze napadají radixovou opozici Uran – Luna,Saturn, s.d. Mars opozice Pluto)

•27.5.1942 – 3.7. stanné právo – Celou krutovládu Heydricha reprezentuje Pluto kvadratura Slunce

10.6.1942 – Lidice

24.6.1942 – Ležáky

1944 – 1947 – Pluto kontraparalela Mars

8.5.1945 Osvobození (Pluto se blíží ke konjunkci na Neptun kvadrát Merkur, jinak jsem důležitý tranzit transsaturna nenalezl, s.d. Merkur konjunkce DSC)

•26.6.1945 – ztráta Zakarpatské Ukrajiny (Pluto konjunkce Neptun, Uran konjunkce DO)

•26.5.1946 – poslední svobodné volby, vítězí KSČ 41% v ČR (Pluto konjunkce Neptun)

•25.2.1948 – dělnická revoluce, Uran na ASC + Pluto kvadratura Merkur, Saturn konjunkce IC

•1.4.1951 – střežené hranice, zakázané pohraniční území, pohraniční stráž (Pluto konjunkce IC, Uran konjunkce Pluto)

•1953 – smrt Gottwalda a Stalina – Pluto harmonicky aspektuje osu ASC – DSC

•1.6.1953 – měnová reforma (Uran konjunkce Jupiter)

•1955 14.5. – Varšavská smlouva – vznik  Pluto opozice Uran

•25.2.1956 – tajný projev Chruščova (Pluto konjunkce Luna, Saturn)