Ernest Hemingway

Americký spisovatel, romanopisec a povídkář se narodil 21.7.1897 14:00 UT Oak Park (stát Illinois. Za svůj život byl vyznamenán Pulitzerovou cenou (1953) a roku 1954 se stal laureátem Nobelovy ceny za literaturu. Mezi jeho nejznámější díla patří Sbohem armádo(1929), Komu zvoní hrana(1940), Stařec a moře(1952)

Na horoskopu tohoto spisovatele je zajímavé umístění většiny planet ve východní části horoskopu, to svědčí o sebestřednosti nositele této nativity a malé ovlivnitelnosti od druhých. Dominantou tohoto horoskopu je Mars v prvém domě, poblíž stálice Denebola a pod třemi kvadráty. Mars stojí na vrcholu T-KVADRATURY, která je klíčovou planetární konfigurací jeho života. To nelze vykládat jinak než jako krutost, bezohlednost a sklon k násilí, ale také velké množství energie. Mars navíc vládne domu osmému a tak před očima máme ukázkový horoskop člověka se sebedestruktivními sklony. Není bez zajímavosti, že dne 2.7.1961, tedy v den jeho sebevraždy stál sekundárně direkční Merkur na radixovém Marsu. Druhou zajímavostí s tímto postavením související je počet nehod a zranění, které se H. přihodily a jejichž počet určitě přesahoval dvě desítky, dost často souvisely s alkoholem, jemuž Hemingway velmi holdoval již od mládí.  Zde je třeba si všímat kvadratury Neptuna a nedobrých aspektů k této planetě, která v takovémto případě znamená dispozici k závislosti. Špatně aspektovaný Neptun je také známkou jistého druhu fanatického idealismu. S tímto postavením bych si spojoval sympatie ke Castrově režimu.

Horoskop Ernest Hemingway

Talent a umělecké nadání zde představuje Merkur jako vládce domu desátého (povolání, kariéra) a prvého (osobnost, základní dispozice) v domě dvanáctém a pod silnou a příznivou aspektací od Jupitera, Neptuna a Saturna.  Merkur stojí na silné stálici ALFARD. Merkur zde také představuje matku, která byla vysoce inteligentní a umělecky nadaná. Byla čtenou autorkou, malovala, hrála na různé hudební nástroje. Otec, kterého symbolizuje Jupiter byl výborný lékař, mezi jeho zájmy patřil lov, rybaření, plachtění, stanování a byl propagátorem nejrůznějších novot. Mladého Hamingwaye naučil vše, co potřebuje znát zkušený zálesák v divočině. Pro Hemingwaye však byla rozhodně větší autoritou matka, ve které spatřoval zdroj svých literárních schopností a své vůle.

O tom, že na Hemingwayův intelektuální vývoj měla velký vliv rodina vypovídá harmonická aspektace mezi Merkurem a Jupiterem, kteří vládnou čtvrtému a desátému domu. Tento aspekt navíc spojuje domy třetí a dvanáctý, to znamená intelekt a nevědomí.  Vládce desátého domu pod dobrým aspektem Jupitera je vždy velmi výnamný pro profesní úspěch.

Se vztahem k otci také souvisí vládce šestého domu v domě čtvrtém, který by napovídal na nenadálou nemoc. Hemingwayův otec spáchal sebevraždu s vědomím, že je nevyléčitelně nemocen a vyhnul se tak pomalému a bolestivému konci. Saturn pak napovídá, že otec musel přísně vyžadovat disciplínu na úkor vřelosti a spontálnosti.

Pokud se budeme snažit dokreslit obraz Matky, pak musíme posuzovat Pluto a Neptun v domě desátém. Matka kromě výše jmenovaných vlastností byla zřejmě člověk silné vůle, která si některé věci spíše vynucovala. V pozdějším věku ji Hemingway přímo nenáviděl a dával ji zcela nesmyslně za vinu smrt svého otce. T- kvadrát mezi prvním , desátým a čtvrtým domem napovídá zničující vliv rodinných vztahů na Hemingwayův život. 

Slunce a Venuše jsou navíc v Raku což způsobuje velkou senzitivnost a tím, že jsou tato dvě tělesa v domě jedenáctém i potřebu společnosti, schopnost začleňovat se do skupin a oblíbenost v nich. Kvadratura od Jupitera ke Slunci a opozice od Luny na Venuši snad jen napovídají na příliš sebevědomé vystupování ve skupinách.