Báseň i pravda: Johann Wolfgang Goethe

Člověk, jehož Německý národ označuje za svého největšího básníka, autor Utrpení mladého Werthera, Fausta, o svém narození hovoří takto:

Přišel jsem na svět ve Frankfurtu nad Mohanem úderem poledne dne 28.srpna 1749. Postavení hvězd bylo šťastné: Slunce stálo ve znamení Panny a v ten den kulminovalo; Jupiter i Venuše na ně shlíželi přívětivě, Merkur neodporoval, Saturn a Mars se chovaly lhostejně; pouze Měsíc, který byl právě v úplňku, prosazoval sílu své odražené záře tím spíše, že zároveň nastala jeho hodina planetní. Proto se protivil mému zrození, k němuž nemohlo dojít dřív, než tato hodina pominula.

Díky těmto dobrým znamením, která mi astrologové napříště velmi příznivě vykládali, jsem byl zřejmě zachován při životě, neboť neobratná porodní bába zavinila, že jsem přišel na svět jako mrtvý a stálo to mnoho námahy, abych spatřil světlo světa. Tato okolnost, která mé rodině způsobila velké starosti, však prospěla mým spoluobčanům, neboť dala mému dědečkovi, rychtáři Johannu Wolfgangu Textorovi podnět k tomu, aby zaměstnal porodního pomocníka a zavedl nebo obnovil vyučování porodních bab, což bylo mnoha dalším novorozencům ku prospěchu.

Horoskop Johann Wolfgang von Goethe

Z dnešního pohledu o obtížném porodu vypovídá Saturn na Ascendentu. Za to, že velký básník zůstal při životě, zřejmě opravdu vděčil celkově příznivé konstelaci onoho okamžiku. Slunce v domě desátém ve vzájemné recepci s Merkurem v domě devátém ho předurčovali k vysokému společenskému postavení a propůjčovali mu také přirozenou inteligenci. Příznivé aspekty od Marsu z domu druhého tento závěr jenom potvrzují, protože člověku poskytují silnou vůli, mnoho energie a umožňují zrozenci prosadit se vlastními schopnostmi. Toto postavení mimochodem poukazuje na finanční úspěch.

Mluvíme – li o světské stránce Goethovy povahy, musíme také říci, že Saturn s Plutem v domě prvém činí člověka uzavřeným a znamenají dispozici k mnohdy bezohlednému prosazování své vůle, obzvláště je – li i Ascendent ve Štíru. Kvadratury na Merkur a Slunce napovídají, že se tak bude dít zejména při prosazování  ambicí v povolání. Merkur takto postavený dá sice ostrý intelekt, ale kvadratura od Pluta a opozice od Urana napovídají, že takový člověk dokáže intrikovat a přetvářet se.

Na stranu druhou se jedná o horoskop nad kterým by musela srdce klasických astrologů zaplesat. Jedná se o denní horoskop, kde Slunce je umístěno přesně na MC a je v recepci s Merkurem, který je vládcem desátého domu a stojí na královské stálici Regulus!

Merkur je navíc v tomto horoskopu denní planetou, nachází se v denním horoskopu , je nad obzorem a v mužském znamení, tedy se jedná o HAYZ. Planeta je ve své hodnosti a zde je třeba hledat jeden ze zdrojů výjimečného literárního nadání.

Protože je Saturn denní planetou a nachází se v denním horoskopu, bude se projevovat více svojí pozitivní tváří a zcela jistě bude svému nositeli ku prospěchu. Při pohledu na soubor těchto konstelací pak nepřekvapí, že Goethe byl nejenom úspěšný spisovatel, ale také vysoce postavenou a společensky uznávanou osobností na dvorech tehdejších panovníků.

Silně a dobře je obsazen dům čtvrtý, který poukazuje na vztah k domovu a jelikož je zde Luna a Jupiter v Rybách, činily z Goetheho duši jemnou a romantickou. Opozice do domu desátého ke Slunci a Venuši vyvolávají rozpor mezi potřebou soukromí a touhou prosazovat se ve společnosti, ale nejedná se principielně o dramatické poškození. Je známo, že v určitých údobích se Goethe stával vyhledávaným společníkem s touhou být středem pozornosti a jindy se na dlouhé týdny uzavíral do soukromí své pracovny, pro všechny své přátele nedostupný.

O jeho velkém básnickém talentu napovídá Neptun ve znamení Raka a v domě devátém pod dvěma trigony  Saturna, Jupitera a sextilu  Venuše. Neptun navíc vládne domu pátému, domu tvůrčích schopností a je ve vzájemné recepci s Lunou na silné a pozitivní stálici Achernar, což ještě více zvýrazňuje senzitivnost Goethovy duše. Tuto vlastnost podtrhuje šest prvků ve vodních znameních. Čtyři prvky zemské naznačují také praktickou stránku povahy, která poskytuje člověku schopnost dovádět věci ke konkrétním výsledkům.

Při pohledu na tento horoskop se mi vybavuje Goethovo celoživotní dílo Faust. Mefistofeles Faustovi postupně nabízí mládí, studentské pitky, lásku Markétky , přízeň mocných, krásnou Helenu, v ničem z toho však nenachází uspokojení. Nakonec však dochází spásy své duše v nezištné činnosti pro druhé.

V roce 1821 se Goethe při pobytu v Mariánských lázních setkal s roztomilou dívkou, sedmnáctiletou Ulrikou von Levetzow, která se mu stala stálou společnicí. Ona dívka snad ani netušila, že je ve společnosti slavného básníka. Roku 1823  se jeho krásný sen o manželství rozplynul.

,, Já sebe ztratil jsem a hynu!
Miláčkem bohů jsem byl dříve sic,
kteří mi dali skříňku pandořinu,
v níž bylo dobra dost, však nástrah víc.
Jen políbit mi dali ústa její – hned berou je a tím mne zabíjejí.“

Roku 1831 dopsal Goethe druhý díl Fausta a o rok později umírá.