Astrolog: „Horoskopy v časopisech nečtu.“

Plzeň/ Najít cestu z životní krize, poradit se před začátkem stavby rodinného domu nebo jen tak pro radost. Za plzeňským astrologem Jiřím Kubíkem chodí lidé s nejrůznějšími otázkami, na které chtějí znát odpověď. Dvaatřicetiletý student vysoké školy se sestavování horoskopů věnuje více než čtrnáct let, z toho devět let profesionálně. Co všechno předpověděl a jak sestavování osobního horoskopu vlastně vypadá, to si přečtěte v následujícím rozhovoru.

Jak jste se k astrologii dostal, co Vás na ní uchvátilo?

K astrologii jsem se dostal přes svého kamaráda, který mi na svém počítači někdy v roce 1995 ukazoval astrologický program, který si zrovna přinesl domů. Nejvíce mne na astrologii zaujala představa, že možná existuje systém, který je schopen popsat řád či logiku v lidských osudech.

Jak dlouho trvalo než jste sestavil první horoskop a pro koho byl určen?

Sestavení prvního horoskopu trvalo chvilku, stačilo zadat datum, hodinu a místo narození do onoho počítačového programu a horoskop byl na světě. trvalo ale dalších několik let, než jsem si byl schopen horoskop smysluplně vyložit.

Skládal jste si osobní horoskop nejprve pro sebe a až později pro jiné nebo si pro sebe vlastní horoskop neděláte?

První sestavený horoskop byl můj a jednoduše mě zajímalo, co lze z astrologie o sobě a svém osudu zjistit. Zároveň jsem začal sestavovat horoskopy rodičů, sestry, známých, spolužáků, kolegů, prostě kohokoliv u koho jsem zjistil datum a hodinu narození.

Mezi námi žije stále spousta skeptiků, kteří exaktní vědy, jako je určování osudu podle postavení hvězd, odsuzují jako šarlatánství. Setkal jste se někdy s takovým názorem a vyvrátil jste ho?

Se skeptiky, tedy těmi militantními, jsem se tváří v tvář nesetkal. Osobně astrologii nikomu nevnucuji, ale kdekoliv jsem pracoval, tak většině kolegů a jejich blízkým jsem horoskop nakonec na jejich přání vyložil. Pro mnoho lidí je to zajímavé téma k diskusi. Čas od času samozřejmě narazím na někoho, kdo je k astrologii skeptický, ale vysloveně nepřátelské reakce jsem nezažil. Několikrát už se mi ale stalo, že se mi u lidí, kteří o astrologii pochybovali vydařila předpověď, která je samé v názoru na astrologii zmátla. Jeden známý je věřící a byl ve věku, kdy se mu již rodila první vnoučata. Říkal mi, že astrologii prostě nevěří, ale to téma ho provokovalo. Navrhl jsem mu, že mu horoskop namluvím na kazetu i s předpovědí. V té bylo uvedeno, že zhruba za rok jdou konstelace napovídající na velmi intenzivní vztah, pověděl jsem mu, že to vypadá na milenku. Vysmál se mi, že v jeho případě něco takového vůbec nepřipadá v úvahu a jen si potvrdil, že astrologie nefunguje.

A jak to dopadlo?

Zhruba za rok jsem ho potkal a říkal mi, že si musel znova poslechnout tu kazetu a že nechápe jak jsem to mohl vědět, že tomu prostě nerozumí, když to byla v jeho životě ta nejméně pravděpodobná věc, o které by si myslel, že se může stát… Konstelace se u něho projevila úplně stejně jako u většiny ostatních lidí, se kterými jsem se ve své praxi setkal. Tohle je asi nejlepší způsob jak někoho o pravosti astrologie přesvědčit.

Proč si myslíte, že lidé v naší republice těmto uměním tak málo věří?

Většinou to funguje tak, že vyložit horoskop si nechá skoro každý, snad jen někteří tak, aby se o tom nikdo nedozvěděl. Čechy jsou jak známo ateistická země, kde má odpor ke katolicismu silnou tradici. Není ale pravda, že záležitostem, jako například astrologie, nevěří. Minimálně v momentu osobní krize či hledání mnoho lidí vyhledá kartáře, těm kterým připadají kartáři nedůvěryhodní, vyhledají astrology. Existuje velmi široké spektrum nejrůznějších esoterických směrů a disciplin, které v Čechách žijí svým životem. Tady bych rád zdůraznil, že já sám se věnuji výhradně astrologii a v mém pojetí je astrologie pouze nástrojem pro sebepoznání a nástrojem pomáhajícím se lidem rozhodovat.

Jak takové sestavení osobního horoskopu probíhá? Co je k němu potřeba?

Sestavení horoskopu je díky astrologickým programům otázka minuty, potřeba je znát datum, hodinu a místo narození, které se prostě do programu vloží. Daleko náročnější než sestavení horoskopu je jeho výklad, k němu člověk potřebuje učebnice a spoustu let praxe. Pokud si ke mě přijde někdo pro výklad horoskopu, tak se ho snažím vlastní astrologií neobtěžovat a prostě odpovídám na to co ho zajímá. Potřebuji od něj pouze zmíněná data. Doporučuji si dále přinést soupis důležitých životních událostí, na základě kterých se horoskop upřesní, tak zvaně rektifikuje.

Máte od svých klientů zpětnou vazbu, že se Vaše předpovědi naplňují?

S nadsázkou říkám, že na práci astrologa je příjemné to, že se vracejí pouze ti lidé, kteří jsou spokojeni. Nestalo se mi, že by mi někdo přišel vynadat kvůli špatné předpovědi. Na stranu druhou si o sobě nedělám iluze, chyby děláme všichni.

Chodí k Vám lidé opakovaně?

Ano, chodí, každý samozřejmě jak často potřebuje. Pokud si u mě někdo nechá vypracovat horoskop, následující rok se na mě může obracet kdykoliv něco potřebuje. Takovým lidem odpovídám i mailem či telefonicky.

Je možné se stát na horoskopu závislým – ve smyslu, že by člověk neudělal vážnější rozhodnutí bez předchozí porady s Vámi?

Závislost na astrologii je možná. Tento jev měl ale spíše tendenci nastat u lidí, se kterými jsem pracoval a byli se mnou v každodenním kontaktu. Je nezdravé, pokud má někdo tendenci se vyptávat opakovaně na stejnou otázku den co den. Není závislost, pokud se na astrologa někdo několikrát do roka obrátí v momentě nějakého důležitého rozhodnutí, v momentě pochybností, od toho tu astrolog je.

Jaké je vaše znamení zvěrokruhu?

Narodil jsem se ve znamení Panny, kde mám Slunce a Merkur. Také mám ale další tři prvky ve znamení Raka, jeden v Blížencích a tak dále. Horoskop pracuje s aspekty mezi planetami, což jsou úhlové vzdálenosti, které napovídají na harmonii či naopak napětí v životě zrozence, pracuje s 12 domy vypovídajícími o životních oblastech, stálicemi, polovičními vzdálenostmi a celou řadou dalších technik. Astrolog při výkladu kombinuje tyto vlivy, hledá souvislosti, všímá si co je v horoskopu zesíleno a co poddimenzováno a na základě toho vzniká nějaký obraz osobnosti.

Jak se díváte na horoskopy, které se objevují prakticky v každých novinách a časopisech? Do jaké míry se na ně člověk může spolehnout a čtete si je vy osobně?

Je to spíše forma zábavy. Velmi často je ani nezpracovávají astrologové. Tyto horoskopy jsou sestavovány pouze na základě jednoho prvku horoskopu ve znamení, kterým je Slunce. A takovým horoskopům se samozřejmě nedá věřit, není to astrologie, proto je vůbec nečtu.

Může astrolog v rámci horoskopu říci klientovi špatnou zprávu, řekněme třeba o úmrtí?

Co se týká předpovídání smrti, tak takovou předpověď nelze chápat tak, že si k Vám sedne mladý člověk a z horoskopu poznáte, že za 52 let a tři měsíce bude mít infarkt. U takovýchto dlouhodobých předpovědí rozpoznáte kritický moment, ale s jistotou říci, že člověku se stane přesně to či ono nelze. Astrologie je věcí kombinace a není jasnovidectvím. Sdělení špatné zprávy klientovi je věcí citu. Astrolog by neměl brát lidem naději, pro tu si ke mě vlastně mnohdy lidé chodí, ale měl by zároveň lidem říkat pravdu. Když už sděluji špatnou zprávu, měl bych se snažit napovědět co dál, vyzdvihnout přednosti a pomoci najít novou cestu, kdy přijdou lepší konstelace a bude se mu opět dařit, i když to aktuálně není ideální. O smrti astrologové ze zásady nehovoří, ale existují výjimky.

Stalo se Vám to někdy?

Jeden případ se mi vryl do paměti, byla to babička, která se mě ptala, kdy její těžce nemocný muž zemře. Podle toho co popisovala, mu lékaři nedávali naději. Musela vykonat jakousi cestu a nechtěla odletět v momentě, kdy by zemřel. Vytipoval jsem jí kritické momenty, ale to je tak maximum, co astrolog může udělat.

Jak dotyčná reagovala?

Měl jsem pocit, že se jí ulevilo. S tím záměrem jsem jí na tu otázku výjimečně odpovídal.

Někdy ale astrologie přináší i příznivé zprávy…

To ano. Dozvěděl jsem se například, že můj přítel a kolega měl zjištěn nádor na mozku, jeho astrologická předpověď pro následující měsíce však vypadala velmi dobře a díky Bohu se uzdravuje. Nezastírám, že jsem se o něj stejně bál, člověka napadá jestli něco nepřehlédl či zda prostě některé faktory jako astrologové neznáme. Zde bych jen pro jistotu podotknul, že se v žádném případě nikdy nemotám lékařům do řemesla a když se mě někdo ptá na své zdraví, odpovídám, že nejsem lékař.

Obracejí se na Vás lidé jako na poslední naději v těžké životní situaci?

V těžkých životních situacích se na mě lidé někdy obracejí, to je pravda. Většinou jde spíše o osoby, které si chtějí něco ujasnit, získat odstup a nadhled nad svojí situací.

Dokážete takovým lidem pomoci s pomocí astrologie?

Jak kdy a jak komu. Astrolog může pomoci pouze tomu, kdo chce něco změnit a je schopen o sobě a svém životě přemýšlet. Astrolog může pomoci tím, že pro něj najde cestu jak dál. Na stranu druhou se někteří lidé dostanou do situací, které mnoho alternativ nenabízí.

Na co se nejčastěji Vaši klienti ptají, co je zajímá na budoucnosti?

Zajímají je vztahy, profese, děti, bydlení, zdraví. Někoho zajímají jeho dispozice a profesní talenty. Někdo si prostě horoskop nechá sestavit pro radost, protože mu astrologie připadá zajímavá. Některé ženy se často ptají na možnost otěhotnění. Astrologie sama o sobě otěhotnění nikomu nezaručí, ale spíše pomáhá vyvarovat se vysloveně špatných termínů, třeba pro umělé oplodnění a podobně. Někdo chce vybrat termín pro operaci, když mu lékaři nabídnou více termínů. Také vybírám termíny pro počátky staveb domů nebo různých podniků.

V čem nám může pomoci znát budoucnost?

Budoucnost je dobré znát k tomu, abychom měli možnost se vyvarovat chyb, lépe řečeno se jich dopouštět s co nejméně ničivými následky. Za čtrnáct let co se astrologií zabývám, prostě vím, že za určitých konstelací není dobré měnit například práci nebo kupovat pozemek či dům. Je zajímavé, že mnoho mých klientů problém v dané věci tuší a proto se ke mně vlastně přijdou jen ujistit.

Věříte na osud?

Věřím tomu, že každý z nás má dané určité mantinely a astrologie tyto životní mantinely popisuje. Pokud někdo tvrdí, že existuje absolutní svoboda rozhodování a neexistuje osobní předurčení, uvedu za všechny jeden extrémní příklad masového vraha Charlese Mansona, který byl synem prostitutky, otce neznal, vyrůstal po dětských domovech, v osmnácti letech ukradl auto a na dva roky se dostal do vězení. Když z něj ve dvaceti letech bez vzdělání vyšel a stál na začátku svého dospělého života, lze jen obtížně tvrdit, že jeho život nebyl z velké míry negativně předurčen dětstvím jaké prožil. Jeho horoskop je souborem problematických a tvrdých vlivů, které s tím jak žije a z jakého prostředí pochází, velmi korespondují. Někteří lidé mají osobní osud velmi těžký, na stranu druhou, každý je za své jednání odpovědný a nelze svalovat vinu na horoskop. Chci tím říci, že osud není nic jiného než logické vyústění našich vlastností a životních okolností.

Jak velký zájem je o služby plzeňského astrologa?

Díky internetu pracuji pro lidi nejen v České republice, ale i po celé Evropě. Posílal jsem horoskopy Čechům a Slovákům do Londýna, Paříže, Athén, Německa, Švýcarska, Belgie nebo Švédska. Horoskopy namlouvám digitálně, soubor lze poslat mailem kamkoliv. Někdy se domluví více lidí najednou a já za nimi podnikám výlety s notebookem a diktafonem.

Čím se zabývá astrolog, když zrovna nekouká do hvězd?

Rád chodím po horách nebo se jdu projet na kole, pokud je čas. Kombinace zaměstnání, studia a astrologie bohužel mnoho volného času nedává.


Převzato z Plzeňského deníku ze dne 9.10.2009.