fotografie astrologa Jiří Kubík

Rozhovor pro RitualS s Markétou Vostrou


Jak jde dohromady astrologie a právo? Zcela určitě dobře, o čemž svědčí úspěšnost v rámci obou těchto oblastí, kterými se JUDr. Jiří Kubík profesionálně zabývá. Jiří Kubík patří po dlouhá léta k našim předním astrologům, je členem Astrologické asociace, organizuje setkávání Plzeňské astrologické skupiny, vede astrologické kurzy i přednášky a především je astrologem, který den za dnem vypracovává horoskopy pro ty, kteří se potřebují ve svém životě zorientovat, a to v jakékoli oblasti.

Jiří, jak ty osobně prožíváš současnou dobu?
Markéto, děkuji za optání. Bohužel nemohu hrát badminton, a tak jsem začal do zaměstnání docházet pěšky, každý pohyb je dobrý. A je žádoucí minimalizovat kontakty. Můj astrologický svět jsem byl nucen kompletně převést do
online režimu. A to jak konzultace, tak kurzy. Svůj život jsem v rámci možností přizpůsobil změněné situaci. Chodím se synem více na procházky do blízkého lesa. Prostě život se změnil.

Předpovídal či předpokládal si, že by naše generace mohly zažít to, co se v současnosti děje?
Na základě konjunkce Saturn, Pluto, která v minulosti přinášela krize, jsem předpokládal ekonomickou krizi.
Bylo těžké si dopředu představit její rozsah. Že spouštěčem bude covid-19 jsem netušil. Jen podotýkám, že konjunkce
na obloze nastala v letech 1914, 15, (1. světová válka) 1947, 1948 (železná opona a začátek studené války) 1982, 1983
(válka o Falklandy, největší krize během studené války). Mezi moje klienty patří i ekonomové, které otázka příchodu ekonomické krize zaujala a ani oni si prostě neuměli představit, že spouštěčem bude vir. To, že ekonomická krize přichází, se předpokládalo.


Vidíš v tomto dění nějakou paralelu ohledně tranzitu Uranu Býkem, jehož poslední tranzit byl mezi roky 1935–1942,
který je jakousi revolucí ve hmotě?

Vidím tu paralelu s předválečným vývojem. Ve 30. letech nastala hospodářská krize, která spolu s mnichovskou
zradou a 2. světovou válkou v květnu 1946 způsobila, že obyvatelstvo s nadšením zvolilo v prvních poválečných
volbách KSČ, měli přes 40 %. Jak ukázala následná desetiletí, byl to fatální omyl. Covid-19 spustil ekonomickou krizi, která zatím funguje, jak jsem předpokládal, tedy vlády se snaží zachránit ekonomiku masivním zadlužováním. To zafungovalo po krizi 2008 a 2009. Nyní je to ale jinak. Očekávám, že to samé řešení spíše rozehraje inflaci. Vyvrcholení lze očekávat v letech 2025–2026, to samozřejmě bude souviset s nárůstem nespokojenosti obyvatel. V letech 2029 a 2030 fungují na horoskop státu analogické konstelace jako v letech 1946–48. Paralely ve vývoji tu bohužel jsou jasné. Historie se samozřejmě neopakuje. Nicméně po volbách 2025 čekám nástup demagogů.

Můžeš nám říci nějakou svoji astro prognózu?
Na základě výše řečeného si myslím, že v letech 2024–26 v ČR dojde k ekonomy avizovanému sešlápnutí dluhové
brzdy. Podle mě již od roku 2022 bude zřejmé, že ekonomicky jdeme spíše dolů. Do podzimních voleb 2021 se
vládne na dluh, což jsem předpokládal. Jak přesně se konstelace v letech 2024–2026 projeví, s jistotou nevím, ale
očekával bych hrozbu měny. Každopádně tyto roky budou ekonomicky náročné. Důsledkem bude radikalizace obyvatel, která se naplno projeví okolo let 2029 a 2030. Ve světě v důsledku poklesu životní úrovně budou sílit revoluční tlaky. Ty budou vrcholit v letech 2025 a 2026. Tyto roky čekám krizi EU, ale také fungují dramatické konstelace na horoskop Číny. Její horoskop má potenciál vojenského agresora. Okolo let 2027, 2028 hrozí velký mocenský předěl v souvislosti s Čínou. Umím si představit, že začne mocenská expanze do nejbližšího okolí. Tyto roky budou také kritické pro EU.

Jak bude vypadat svět, až se vrátíme k relativnímu normálu?
Klientům s nadsázkou říkám, že jsem astrolog, a ne jasnovidec. Tak je patrné, že dochází k zeslabení vlivu Evropy
a USA ve světě. Za posledních 20 let díky západním investicím a přenesení výroby do dříve rozvojových zemí způsobil tento fakt, že došlo k dramatickému ekonomickému vzestupu těchto států. Myslím si, že třeba za 10 let už geopolitická mapa světa může vypadat dosti odlišně. Reálně si představit svět za 10 let asi úplně neumím.

Teď z trochu jiného soudku, jak jsi se ty, vystudovaný právník a narozený v poměrně pragmatickém znamení, dostal k astrologii?
Je to naopak, astrologii se věnuji od roku 1995 a práva jsem si vystudoval při zaměstnání mezi roky 2005–2011.
Když jsem v roce 2000 byl u pana Baudyše, se kterým jsem byl v kontaktu v letech 2000–2010, tak mi předpovídal, že Rozhovor
pokud budu o studium práv hodně stát, tak v roce 2005 to může vyjít. Mimochodem to předpověděl správně. Sám za
sebe mohu říct, že astrologie, tak jak ji provozuji, v sobě obsahuje racionální systém pravidel, takže ony tyto dvě
profese nejdou úplně proti sobě. Obojí mě z nějakých důvodů baví. Navíc si myslím, že právnické profese mají pragmatičtější nálepku, než jaká je realita.

Věnuješ se tedy astrologii aktivně? Každodenně?
Ano, téměř každý den realizuji nějakou konzultaci či kurzy. Je to přirozená součást mého života 25 let.

Hodně mne zaujal tvůj systém či rozbor dle tzv. firdarií, což je u nás patrně ojedinělé?
Tak určitě nejde o můj systém, tu techniku u nás používá několik kolegů. Techniku u nás popsali kolegové Petr Radek a Robert Hřebíček. Její původ prokazatelně sahá do Persie a arabského světa 8. století našeho letopočtu. Jsou signály, že její původ může být ještě starší. Ve světové astrologii dochází v posledních 30 letech k velké překladatelské vlně, která neustále sílí a znovuobjevují se dávné techniky. Úkolem je jejich prozkoumání a přebrat to, co je funkční. Těch technik chronokratorů, vládců času, je celá řada, ale zjistil jsem že firdarie jsou pozoruhodně funkční. Téměř každý, s kým pracuji, mi popisuje změny jednotlivých period v jeho životě.

Co konkrétně tedy firdarie jsou?
Je to technika chronoratorů – vládců času. Prostě nám ukazují, v jakém časovém úseku života je planeta v horoskopu více aktivní, ovládá danou periodu. Je to pozoruhodně funkční záležitost, kterou využiješ zejména při prognózách.
Jinými slovy se díváš do základního horoskopu a zkoumáš, jak silně a dobře stojí která planeta. Podle toho usuzuješ na
kvalitu života v daném období, které tato planeta ovládá. Tato technika se musí samozřejmě kombinovat s dalšími.
Pomocí této techniky získáš základní představu o tom, jak se konstelace základního horoskopu projevují v čase. Pro
mě je to už dnes zcela základní technika, kterou používám na každé konzultaci. Horoskop se dá vytvořit prakticky na cokoli,
jde to i se systémem firdarií? Firdárie jsou časové úseky života člověka. A lze je podle
mého názoru využít pouze pro prognózy ve vztahu k základnímu horoskopu.


Čemu dalšímu se v oblasti astrologie věnuješ?
Život astrologa je velmi všední, den za dnem realizuji astrologické konzultace a vedu i v kovidové době astrologické kurzy. Objevují se tu v astrologii noví lidé, kteří vzešli třeba i z mých kurzů, ti čtou, bádají a převádějí to, na co přišli do přednášek a textů. Jsou to nové podněty, nad kterými člověk přemýšlí. A hledám cesty, jak obohatit systém, který používám. Hodně cenné je pro mě přátelství s Milanem Pilipem, který třeba aktuálně překládá Antologii od Vettiuse Valense. To byl geniální astrolog z periody
římského císařství.

Jaké plány máš do budoucna?
Já vycházím především z baudyšovsko-keferovské astrologie. A cílem je napsat učebnici praktické astrologie a zahrnout tam vše, na co jsem zatím přišel. V praxi využívám systém astrologie, jak jsem se ho naučil od pana Baudyše, ale nadále se ho snažím velmi opatrně doplňovat. Začal jsem pomalu sepisovat astrologickou učebnici. Jedním z impulzů byl zájem mladé novinářky Terezy Hrabinové o sepsání této knihy, nabídla mi na knize spolupracovat, což je při mém vytížení velká pomoc. Je to jeden z mých snů, napsat opravdu kvalitní shrnutí astrologických technik, které považuji za funkční a prakticky využitelné. Nicméně předpokládám, že kniha i tak bude vznikat postupně. Není spěch.


Text: Markéta Vostrá