Historie ČESKÉ REPUBLIKY | tranzity na horoskop ČR


Česká astrologie - astrologie a horoskopy.cz, partnerský horoskop Vítejte na stránkách věnovaných astrologii!
Astrologie je prastarým výkladovým uměním opřeným o
exaktní matematický základ. Kořeny astrologie sahají
podle dostupných pramenů až do 4. tisíciletí př. n. l.


Správcem stránek je astrolog JUDr. Jiří Kubík
Kontakt: Tel. 607 646418, ceskaastrologie@seznam.cz

www.ceskaastrologie.cz - horoskopy


HISTORIE, TRANZITY TRANSSATURNŮ A HOROSKOP ČESKÉ REPUBLIKY


Úvod - vstupní data:
Horoskop ČR počítáme pro 28.10.1918 Praha, 18:58:30 SEČ (rektifikace pana Baudyše) kdy byl vyhlášen první zákon (Rašínův)

Důležité události v dějinách ČR:
Pro předvídání budoucích událostí je užitečné navracet se do minulosti a zkoumat, jak se projevovaly tranzity jednotlivých planet. Na základě této zkušenosti si pak můžeme lépe a snadněji představit význam jednotlivých prvků v radixu, tedy naše interpretace bude správnější a hmatatelnější a za druhé si uvědomíme i sílu a význam tranzitujících planet, tudíž budeme schopni lépe odhadnou reálný dopad jejich tranzitů.

Zde předkládám seznam událostí, zvýrazněné jsou události nejzásadnější.

28.10.1918 19:00 SEČ Praha Vznik státu

jaro 1919 – měnová reforma
1929 –vzrůstá zadluženost zemědělců – (Pluto konjunkce Jupiter)
1930 – začíná hospodářská krize (Uran kvadratura Jupiter)
1931 – 1933 – Pluto paralela Jupiter
29.9.1938 2:00 am Mnichovská zrada (Uran kvadratura MC - IC, Neptun kvadratura ASC - DSC)
14.3.1939 Německé jednotky vstupují do ČR (Neptun kvadratura ASC - DSC)
1939-1941 Pluto paralela ASC
(19.6.1941 – narozen Václav Klaus)
27.9.1941 – Hendrich přichází, hned následující den vyhlašuje tříměsíční stanné právo (Saturn konjunkce Uran na obloze napadají radixovou opozici Uran – Luna,Saturn)
27.5.1942 – 3.7. stanné právo – Celou krutovládu Heydricha reprezentuje Pluto kvadratura Slunce
1944 – 1947 – Pluto contraparalela Mars
8.5.1945 Osvobození (Pluto se blíží ke konjunkci na Neptun kvadrát Merkur, jinak jsem důležitý tranzit transsaturna nenalezl)
1945 – 1947 – Pluto paralela ASC
1946 – 26.5. – první parlamentní volby, vítězí KSČ se 40% hlasů (Pluto konjunkce Neptun)
Únor 1948 Komunistický puč (Pluto kvadratura Merkur, Uran konjunkce ASC)
Březen 1953 – umírá Gottwald a Stalin (Pluto sextil, trigon ASC – DSC)
1952 – 1955 – Pluto paralela Jupiter
1.6.1953 – měnová reforma (Uran konjunkce Jupiter)
1955 14.5. – Varšavská smlouva – vznik , (Pluto opozice Uran)
1962 – 1967 - 62 hospodářské neúspěchy - hospodářská reforma, uvolňování, zesílení tržních prvků (Uran konjunkce Luna,Saturn, Neptun konjunkce Merkur)
1965-1967 – Pluto paralela Neptun
20. Srpen 1968 vpád vojsk Varšavské smlouvy (Pluto kvadratura ASC - DSC, Neptun kvadratura Uran)
1968-1970 – Pluto contraparalela Merkur
1.1.1977 – vyhlášení CHARTY 77
1985 - 1986 – Pluto con Slunce, Uran brouzdá přes DSC
1987 - začíná se u nás hovořit o přestavbě (Pluto kvadratura Neptun)
1988 - srpen – 20. výročí obsazení ČR, začíná série masovějších demonstrací (Pluto kvadratura Neptun, mundánní konjunkce Uran,Saturn tvoří trigony na radixovou konjunkci Saturn, Luna)
17.listopad 1989 Pád komunistického režimu. (Pluto konjunkce Merkur v říjnu, Pluto trigon Jupiter)
podzim 1991 – začíná kuponová privatizace (Neptun s Uranem stojí v opozici na radix Jupiter)
1.1.1993 – Slovensko vytváří samostatný stát (Pluto kvadratura Uran)
12.3.1999 – vstup do NATO (DH trigon Mars)
srpen 2002 – povodně (Uran opozice Saturn,Luna a Neptun opozice Neptun)
1. květen 2004 vstup do EU (Pluto konjunkce DSC a Mars)
Nástup Jiřího Paroubka Neptun konjunkce Mars na MC
1. polovina roku 2009 předsednictví EU (Neptun konjunkce Uran, opozice Luna, Saturn) - svržení vlády při předsednictví EU a po rozhodnutí ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR v září 2009 politický pat (stále Neptun konjunkce Uran)

tranzity cr

Jak chápat tranzity jednotlivých planet?
Tranzity nejpomalejších planet, tzv. transsaturnských, tedy Urana, Neptuna a Pluta jsou z dlouhodobého pohledu nositeli významných změn. Tranzity Jupitera a Saturna zabarvují svým vlivem období řádově týdnů a v dlouhodobějším horizontu nejsou významné. Výjimkou je situace, kdy díky retrograditě působí dlouhodoběji. Jejich vliv, zejména u Saturnu je u důležitých událostí také patrný, ale většinou jeho vliv chápu jako průvodní k tranzitům z mého pohledu podstatnějších planet.

Revoluční Uran?
V roce 1938 tvořil kvadraturu na osu MC – IC.
27.9.1941 Uran kvadratura na Saturn s Lunou - Heydrich
Revoluční Uran přecházel přes ASC v únoru 1948
Uran na Jupiteru v roce 1953 – měnová reforma
Charta 1977 (leden) – Uran se nacházel v konjunkci s Merkurem, jako vládcem ASC
1986 – Uran jde přes DSC – uvolňování poměrů - pierestrojka
1988 – 21.8. – Uran trigon Saturn, Luna – začíná série masovějších demonstrací

Uran nezůstává nic dlužen své povaze, jeho vliv je z mého pohledu vskutku revoluční, je zodpovědný za rychlé a nečekané změny ve státě, ale jeho vliv sám o sobě není klíčový pro budoucí osud státu, sám jakoby vytvářel revoluční kulisy pro podstatnější proměny nastartované Plutem. Uran fungoval při napadení státu, byl důležitým při revolučním převzetím moci, jež bylo dle mého názoru fakticky signováno tranzitem Pluta. Uran procházející přes DSC a Mars bychom si mohli spojit s nástupem Michaela Gorbačova a politickým uvolňováním, jež mělo také jistý revoluční nádech. Skutečné převzetí moci ale zafungovalo krátce po přesném tranzitu Pluta přes Merkur jako vládce ASC na podzim v roce 1989. Mundánní konjunkce Saturn – Uran nastala na obloze v roce 1941 a v roce 1988, další nastane v roce 2033. Zatímco v roce 1941 dík neharmonické vazbě souvisela s Heydrichovým nástupem, v roce 1988 dík harmonickým aspektům na radix s uvolňováním režimu, v roce 2033 bude předznamenávat opět zásadní společenské proměny. Je ale otázkou, zda pro náš stát do té doby nezačne fungovat horoskop EU či jiný?

Jak vnímat Neptun?
V roce 1938 tvořil kvadraturu na osu ASC – DSC.
Na konci roku 1948 Neptun kvadratura Jupiter – „budování lepších zítřků“
V roce 1968 kvadrát na Uran do desátého domu – okupace, nečekanost vpádu
Charta 1977 Neptun prochází pře DH ?
V roce 1991 Neptun tvoří opozici na Jupiter – kupónová privatizace
Z nedávné minulosti je zajímavé zvolení utopistického socialisty Vladimíra Špidly v červnu 2002 za tranzitu Neptuna opozicí na radiový Neptun.
Neptun tranzitující konjunkcí přes Uran v radixu státu v roce 2009 naznačoval možnou deziluzi z vedení státu. Jeho konkrétní projevy souvisely v únoru 2009 s předsednictvím EU, dále pak se svržením vlády v době předsednictví a následně s politickými veletoči ze září 2009, spuštěnými zásadním rozhodnutím Ústavního soudu ČR.

Neptunovy tranzity jsou zodpovědné za nálady ve společnosti, iluze ale i deziluze a zklamání. Jak bylo napsáno při interpretaci základního horoskopu, náš Neptun je náchylný ke klamu, falešným iluzím a představám. Jeho tranzitům zejména na horoskop ČR nelze nikdy zcela důvěřovat a před politiky mající významné vazby právě na Merkur a Neptun je třeba mít se na pozoru. Takovým příkladem je právě expremiér Špidla.

Jak se projevuje Pluto?
Tranzitující Pluto je většinou přítomno u naprosto zásadních politických změn v našem státu.
1) V roce 1938 sice Pluto netvořilo žádný přesný aspekt na radixovou pozici, ale volně kvadratizovalo konjunkci Venuše, Slunce.
V roce 1940 vzniká kvadratura Pluta na Slunce. Zmiňme nástup Reinharda Heidricha 27.9.1941 a datum jeho úmrtí na následky atentátu. 4.6.1942. Zajímavé je, že jeho vláda i smrt včetně následných neblahých událostí jsou s tranzitem Pluta na Slunce spojeny. 2) Pluto přešlo konjunkcí přes Neptun v roce 1946 na přelomu května a června, kdy se konaly poslední svobodné volby ve kterých zvítězila KSČ.
3) Pluto tvořilo kvadraturu na Merkur jako vládce ASC v únoru 1948, v roce 1989 přešlo přes Merkur konjunkcí.
4) 1953 – smrt Gottwalda a Stalina – Pluto harmonicky aspektuje osu ASC - DSC
5) 1955 14.5. – Varšavská smlouva – vznik Pluto opozice Uran
6) V roce 1968 Pluto tvořilo kvadraturu na osu ASC – DSC.
7) V letech 1986-87 Pluto kvadratizuje Neptun – pravděpodobně vliv perestrojky, Spolu s Uranem na DSC a Neptunem na Pluto předznamenává proměnu ve společnosti.
8) Na podzim roku 1989 Pluto přechází přes Merkur jako vládce ASC a tím se uzavírá vláda jedné strany.
9) V roce 1993 tvořilo Pluto kvadraturu na Uran v desátém domě.
10) V roce 2004 přešlo Pluto přes Mars a osu ASC – DSC.

Z výše uvedených příkladů se jeví jako velmi pravděpodobné, že má-li se předvídat skutečně zásadní zlom v politickém uspořádání a fungování státu, je přítomnost jeho tranzitů na klíčové prvky horoskopu důležitá. Z těchto prvků se jedná o hlavní osy, Merkur jako vládce ASC, Mars na DSC či Uran v domě desátém.

Příklady z naší historie:
Únor 1948:
V roce 1948 se Saturn posouvá na IC horoskopu státu a zajímavě koloruje vznikající situaci. V této době zintenzivňují snahy pro likvidaci politické opozice, na stejnou pozici se během dvou let, tedy v roce 1950 dostává tranzitující Pluto. Nepřekvapí nás, že se jednalo o dobu nejtvrdšího teroru a bezpráví, zinscenovaných politických procesů, kdy plutonská moc dosahovala svého vrcholu.
Uvědomme si, že Saturn je v radixu vládcem domu devátého, tedy souvisí s právem a není tedy náhodou, že jeho tranzit do čtvrtého domu byl dobou plnou politického bezpráví a likvidace opozice. Saturn je ale také vládcem domu čtvrtého a tak zmiňované údobí bylo rovněž časem velkých majetkových posunů ve společnosti, jednalo se zejména o kolektivizaci našeho zemědělství, které lze také přirozeně vztáhnout ke čtvrtému domu. Naše ekonomika se začala orientovat směrem na východ. Neopomeňme připomenout, že tranzitující Pluto tvoří v roce 1948 kvadraturu na Merkur, jež je vládcem ASC.
Celá perioda 1948 až 1989 je zabarvená Plutonsko - Nepunskou diktaturou a náš stát je velmi tvrdě konfrontován s radixovou kvadraturou Neptun Merkur. Revoluční formu převratu v roce 1948 dokresluje Uran na ASC.

Budoucnost?
2031 Pluto kvadratura Merkur Uran konjunkce ASC – stejné jako v únoru 1948 navíc Neptun kvadratura Jupiter. Je těžké odhadnout skutečný význam této situace, ale výrazná proměna je zde zřejmá.
2033 – K Plutonskému tranzitu na MC se přidá harmonickými aspekty působící Uran se Saturnem, Jupiter jdoucí do desátého domu pak po předchozích kritických tranzitech z roku 2031 bude optimistickou šancí. Snad jen Neptun kvadrát Jupiter bude spojen stejně jako v roce 1948 a 1991 s deziluzí v ekonomické situaci státu.
2035 Pluto konjunkce MC, Uran Pluto. Očekával bych výraznou změnu v politickém uspořádání státu.

Obecně se dá soudit, že 30. léta 21. století budou nejrevolučnější a nejpřelomovější dobou od vzniku samostatného Československého státu v roce 1918.


V Plzni dne 21.9.2009 Jiří Kubík

POUŽITÁ LITERATURA:
The Book of World Horoscopes, Nicholas Campion
AN INTRODUCTION TO POLITICAL ASTROLOGY (MUNDANE ASTROLOGY) Charles E.O.Carter
Mundane astrology – Baigent, Campion, Harvey
Praktická astrologie – Nicholas Campion
Mundánní astrologie – Vladimír Sládeček


HOROSKOP ČESKÉ REPUBLIKY...

www.ceskaastrologie.cz - horoskopy


www.ceskaastrologie.cz - astrolog

Již od roku 2000 úspěšně nabízíme profesionálně a pro každého srozumitelně zpracované horoskopy. V případě nespokojenosti konzultace zdarma!

KURZY ASTROLOGIE

CHCETE HOROSKOP

CENÍK A KONTAKT

ASTROLOG JIŘÍ KUBÍK

JAK PROBÍHÁ KONZULTACE

DRUHY HOROSKOPŮ I

DRUHY HOROSKOPŮ II

Naše práce pro Vás nekončí ani po konzultaci, kdykoliv se na nás můžete telefonicky a mailem pro názor či radu obracet.

 horoskop , astrologie


Online diskuse o astrologii - ptejte se na to co Vás zajímá. AKTUALITY A INFORMACE O PLÁNOVANÝCH AKCÍCHPRO ASTROLOGY

SOFTWARE

DATABÁZE OSOBNOSTÍ

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

SLAVNÉ HOROSKOPY

ČLÁNKY

ROZHOVORY

KNIHY KE STAŽENÍ ZDARMA

astro, astro.cz, www.astro.cz

Technická správa Ing. Vladimír Kapic Obsahová správa JUDr. Jiří Kubík

Historie ČESKÉ REPUBLIKY | tranzity na horoskop ČR, astrolog Jiří Kubík, Sokolovská 88, 323 00 Plzeň

Historie ČESKÉ REPUBLIKY | www.ceskaastrologie.cz, ceskaastrologie@seznam.cz, Tel. 607646418


 horoskop , astrologie a horoskopy