Plzeňská astrologická skupina - astrologická společnost Plzeň

PLZEŇSKÁ ASTROLOGICKÁ SKUPINA

Smyslem našich setkání je vzájemné předávání informací a zkušeností mezi astrology. Prostor dostávají všechna relevantní témata a astrologické směry, z toho důvodu i na různé přednášky chodí různí lidé. Nemusíte se tedy obávat vstupu do uzavřené skupiny lidí. Setkávání probíhají jednou měsíčně, setkávání jsou přístupná veřejnosti a zájemcům o astrologii. Přednášky se souhlasem autorů nahráváme a spolu s presentacemi umisťujeme na tento web. Na úhradu pronájmu prostor se vybírá vstupné 50,- Kč, oplátkou máme k dispozici příjemné prostředí a dataprojektor. Přednášející vystupují dobrovolně bez nároku na honorář. Náměty na přednášky můžete zasílat kdykoliv.

KDE SE SETKÁVÁME:
KNIHKUPECTVÍ ŠTĚSTÍČKO
Náměstí Republiky 21, 1. patro
301 00 Plzeň
www.stesticko.cz

Pokud Vás naše aktivity zajímají, přijďte se nezávazně podívat, dotazy rád zodpovím, z toho důvodu přikládám své kontakty.
JUDr. Jiří Kubík, MBA
Tel. 607 646418
www.ceskaastrologie.cz
ceskaastrologie@seznam.cz

 Knihkupectví štěstíčko


PLZEŇSKÁ ASTROLOGICKÁ SKUPINA 2019/202011. DUBEN 2020 13:30 - LÉKAŘSKÁ ASTROLOGIE - Ing. Pavla Baudyšová Jirků
Metoda podle Ing. Antonína Baudyše doplněná o vlastní poznatky a zkušenosti z praxe.


25. DUBEN 2020 13:30 - TEMPERAMENT V NATIVITĚ - Mgr. Robert J. Hřebíček
Temperament byl pro renesančního astrologa vstupním klíčem k posouzení osobnosti. Na několika ukázkových nativitách si představíme praktickou formu výpočtu temperamentu, která oproti moderním metodám (např. počítání planet v živlech) přináší mnohdy překvapivé informace a nový úhel pohledu na nativitu. Stručně si také představíme téma prakvalit znamení a planet, které s určením temperamentu úzce souvisí.


21. KVĚTEN 2020 17:15 - Fraktální astrologie ve výkladové praxi - RNDr.Vladislav Šíma Dr.
V této přednášce si nejen vysvětlíme způsob a význam použití fraktálního pohledu v astrologii, ale ukážeme i celou řadu konkrétních veřejně známých příkladů, demonstrujících přínos fraktálních horoskopů pro zpřesnění a doplnění astrologických výkladů. Ukážeme si, že fraktální pohled nejen "otevírá" další dimenzi astrologického poznání, ale může vést i k výraznému zvýšení spolehlivosti a vypovídací schopnosti této královské disciplíny.


6. ČERVEN 2020 13:30 - Profekcie Podľa Vettia Valensa - Milan Ján Pilip
Profekcie sú predikčná technika postavená na solárnom princípe - pre každý solárny rok sa prvky posúvajú o jedno znamenie. Tradiční astrológovia s nimi už bežne pracujú. Helénsky astrológ Vettius Valens (120-175 nl.) však túto techniku dotiahol do komplikovanejšej "dokonalosti". Tá sa ale ukázala ako najviac funkčná. Aj napriek tomu, počas arabskej periódy sa na ňu zabudlo a o tomto prepracovanom Valensovom postupe nie je veľa informácií, pravda okrem jeho originálneho diela "Antológia". Cieľom tejto prednášky je túto techniku vysvetliť a ukázať, ako funguje.PLZEŇSKÁ ASTROLOGICKÁ SKUPINA 2018/20191. ČERVEN 2019 10:00 - Esenciální a akcidentální hodnosti planet - Milan Ján Pilip
Esenciální hodnosti planet
Akcidentální hodnosti planet 1
Akcidentální hodnosti planet 2

1. ČERVEN 2019 10:00 - Křesťanská astrologie - Milan Ján Pilip

Křesťanská astrologie, William Lilly

PLZEŇSKÁ ASTROLOGICKÁ SKUPINA 2017/2018
7. ČERVEN 2018 17:30 - Středověká astrologie - Mgr. Robert J. Hřebíček
Středověká astrologie – jaká byla a co může říci nám? Přednáška představuje úvod do podivuhodně bohatého světa arabské i evropské středověké astrologie, jejích výkladových a prediktivních nástrojů, které v pozdějších staletích mnohdy neprávem upadly v zapomnění a mohou obohatit i arzenál dnešního astrologa. Získáme rovněž přehled o pojmech, které moderní astrologická literatura již nezná nebo je uvádí chybně. A snad se také podaří vyvrátit některé časté předsudky moderních astrologů o práci jejich dávných předchůdců.

21. ČERVEN 2018 18:00 - Firdaria - arabský systém vládců času - JUDr. Jiří Kubík, MBA
Jednoduchá technika chronokratorů - vládců času, jejichž původ spadá do arabské periody astrologie. Pomocí ní se dozvíme, v které části života jsou jednotlivé planety nejvýznamnější. Pomocí této techniky lze velmi snadno předpovídat, kdy který potenciál základního horoskopu dojde naplnění. Setkáme se s ní u autorů jako Al-Biruni, Abu Mashar, Masha ´allách, ale i u středověkých autorů, kterým byl třeba Quido Bonatti či Johannes Schöner. Základním způsobem představíme tuto techniku a na několika příkladech ukážeme její možnosti.PLZEŇSKÁ ASTROLOGICKÁ SKUPINA 2016/2017
27. ZÁŘÍ 2016 17:00 - Úvod do mundánní astrologie, HOROSKOPY československa, České a Slovenské republiky JUDr. Jiří Kubík, MBA

První část přednášky bude věnována nezbytnému úvodu ho mundánní astrologie (horoskopy států), popisu základního významu domů a planet z pohledu mundánní astrologie. Hlavním tématem přednášky jsou horoskopy Československa, České a Slovenské republiky.
www.horoskopodastrologa.cz


25. ŘÍJEN 2016 17:00 - Stálice v astrologii - Martin Chejtovský
Hvězdy - stálice jsou kořením horoskopu, jsou jich však miliony. Jaké mýty nám hvězdné nebe vypráví? Které hvězdy jsou ty nejdůležitější? Jak se jejich vlivy projevují v horoskopech jednotlivců i států? Na tyto otázky se pokusím odpovědět ve své přednášce. Bylo by dobré, aby i současní astrologové občas pohlédli na hvězdné nebe a nejen na grafy z počítače.


29. LISTOPAD 2016 17:00 - REKTIFIKACE POMOCÍ PRIMÁRNÍCH DIREKCÍ, ZKUŠENOSTI A PŘÍKLADY Z PRAXE - Ing. Pavla Baudyšová Jirků
Úvod do práce s primárními direkcemi a demonstrace této techniky na řadě praktických příkladů.
www.hvezdopravec.cz


31. LEDEN 2017 18:00 - KAREL IV. - RNDr. Vladislav Šíma Dr.
www.Tarot-osud.cz
Cílem přednášky je představení života a osobnosti Karla IV nejen jako moudrého a schopného, ale i omylného a chybujícího člověka - prostě takového, jakým tehdy doopravdy byl. Známé historické prameny včetně jeho osobního životopisu zde budou doplněny astrologickým rozborem s přesnou rektifikací Karlova času narození (ukážeme si i klíčové rektifikační momenty), dále numerologickým pohledem včetně tarotového nacítění do klíčových momentů jeho života.


28. ÚNOR 2017 18:00 - Vládcové triplicit a jejich využití při výkladu horoskopu v proměnách času - Mgr. Robert J. Hřebíček
Nejen jednotlivá znamení, ale i čtyři živlové triplicity mají své vládce, kteří hrají roli při výkladu všech typů horoskopu. Ovšem jak významnou roli, to je téma, v němž se různí astrologové velmi zásadní měrou liší. Obsahem přednášky bude přehled vládců triplicit a způsob jejich praktického využití při výkladu horoskopu u vybraných významných astrologů různých směrů.


PLZEŇSKÁ ASTROLOGICKÁ SKUPINA 2015/201629. ZÁŘÍ 2015 17:00 - Černá luna v domech radixu a tranzity Černé luny - Petra Nel Smolová

Černá luna vyrovnává nerovnováhu, kterou vědomě či nevědomě žijeme. V době tranzitu Černé luny se uvolňuje ( ne) vědomí , které již můžeme opustit a tím se vymanit z části karmy. Jak vědomě pracovat a využít tranzity? Podělím se o své poznatky a zkušenosti, s propojení astrologie a hlubinné terapie.
www.astrologiepetranel.cz


27. ŘÍJEN 2015 17:00 - K čemu všemu potřebuje astrolog znát přesnou polohu ascendentu a Media Coeli? - Ing. Pavla Baudyšová Jirků
Vypovídací hodnota horoskopu bez hodiny narození je kolem třiceti procent a s tím by se astrolog spokojit neměl. Znalost přesného okamžiku narození umožní nejen přesný výklad, ale také použití nejsilnějších prognostických metod. Těmi jsou tranzity na osy, sekundární direkce ve vztahu k Asc a MC, tranzity pomalých planet na primárně direkční osy, aspekty planet k osám v solárním oblouku a zejména primární direkce.
www.hvezdopravec.cz

Přednáška - K čemu všemu potřebuje astrolog znát přesnou polohu ascendentu a Media Coeli? ...... zvukový záznam přednášky

K čemu všemu potřebuje astrolog znát přesnou polohu ascendentu a Media Coeli? - presentace - 1 MB


24. LISTOPAD 2015 17:00 - Práce se solárním horoskopem podle Knihy 23 Morinovy Astrologia Gallica - Ing. Zdeněk Bohuslav CSc.
www.bohuslav.com
Solární horoskop a radix. Je-li radix potencialita, transit účinkující příčina událostí, v jakém vztahu je solár? Determinace a kombinace planet. Primární direkce a vztah signifikátor - promisor. Primární direkce solárního a lunárního horoskopu. Příklady práce se solárem – smrt krále Gustava Adolfa, J. B. Morin královský profesor matematiky, inaugurace J. F. Kennedyho a jeho smrt. Osudovost a svobodná vůle.

Morin ...... zvukový záznam přednášky

- presentace - 1 MB


26. Leden 2016 17:00 - Partnerská astrologie - Dr. Jarmila Gričová
www.astrolozkajaga.com
jak se pozná, že se k sobě partneři hodí? čím to je, že jeden člověk má na každém prstě deset kvalitních uchazečů, zatímco druhý nemůže na toho pravého narazit? jak se na vztahu a jeho vývoji podílí hvězdy a co ho ovlivňuje kromě nich? Jak poznám, zda po mě nejde zlatokopka – a mnoho jiného o vztazích, lásce a o tom, jak ke vztahu nejen dojít, ale taky v něm co nejdéle k plné spokojenosti své i partnerově vydržet.

Přednáška - Partnerská astrologie ...... zvukový záznam přednášky


23. Únor 2016 17:00 - České a Československé horoskopy - Pavel Turnovský
Až na výjimky má většina státu několik horoskopů, tak jak se během doby měnilo jejich zřízení a proměňovalajejich podoba. Nejinak je tomu i s Českou republikou. V přednášce budeme věnovat pozornost našim radixům středověkým, radixům Československa (28. říjen 1918) a Československé republiky (14. listopad 1918), radixu Protektorátu, radixu České republiky a několika horoskopům dalším. www.rezonance.cz
Přednáška - České a Československé horoskopy 1. ...... zvukový záznam přednášky

Přednáška - České a Československé horoskopy 2. ...... zvukový záznam přednášky

29. Březen 2016 17:00 - Úvod do arabské astrologie - Arabské body - Mgr. Robert J. Hřebíček
Perská a arabská astrologie pro nás uchovala antické dědictví, které od ní později mohla převzít středověká Evropa. A nejen to. Mistři arabské éry vyvinuli i řadu vlastních nástrojů, modifikovali staré a vnesli do astrologie nové pojmy. V přednášce si povíme něco o tomto „přenosu vědění“, představíme si nejslavnější osobnosti, osvětlíme některé klíčové pojmy a hlavně bude řeč o astrologických nástrojích, které si s touto podivuhodnou epochou spojujeme nejvíce: Arabských bodech a jejich praktickém využití pro dnešní astrologii.

Videozáznam přednášky Arabská astrologie - Robert Hřebíček


26. DUBEN 2016 17:00 - Světové astrologické systémy - RNDr. Vladislav Šíma Dr.
www.Tarot-osud.cz
Astrologie se po tisíciletí vyvíjela v nejrůznějších částech našeho světa. Zdá se, že lidé na mnoha místech nezávisle na sobě dospěli k poznání, že vesmírné rytmy a planetární cykly souvisejí s událostmi v našich životech. Kromě západní astrologie dnes patří k nejvýznamnějším systémům astrologie indická (védská) včetně čtení osudů z palmových listů, a také 2 systémy čínské astrologie : světově proslulá astrologie 4 pilířů (Ba Zi) a také dosud málo známá astrologie Purpurové Hvězdy (Zi Wey Dou Shu), nazývaná též astrologie císařská. Při přednášce si všechny tyto astrologické systémy představíme ve vzájemném srovnání, včetně vysvětlení základních principů jejich fungování. Po jejím poslechnutí tak budete mít představu, kam až se lidstvo v astrologickém poznání našeho světa dostalo.31. Květen 2016 17:00 - Praxe humanistické a transpersonální astroložky - Martina Lukášková
Ukázka cyklického přístupu ke konkrétním horoskopům se zaměřením na společenské planety Jupiter, Saturn a na procesní zvraty symbolizované transsaturnskými tělesy.
www.transformotor.cz


 Knihkupectví štěstíčko


PLZEŇSKÁ ASTROLOGICKÁ SKUPINA 2014/2015Setkávání astrologů budou probíhat jednou měsíčně, setkávání jsou přístupná veřejnosti a zájemcům o astrologii.
Na úhradu pronájmu prostor se vybírá vstupné 50,- Kč, oplátkou máme k dispozici příjemné prostředí a dataprojektor.

30. ZÁŘÍ 2014 16:30 - HOROSKOP PLZNĚ - Mgr. Jan Kotiš, Ing. Luděk Švojgr
POZOR!!!Setkání výjimečně před sv. Bartolomějem v 16:30 - výstup na věž POZOR!!! Horoskop Plzně a pokus o jeho zpřesnění: je možné zjistit skutečný okamžik založení Plzně? Jakou povahu mají energie vymezené horoskopem Plzně? Jak korespondují s dějinnými zkušenostmi a událostmi? Jaký mají duchovní smysl? Jak se můžeme v rámci těchto sil orientovat a žít s nimi v souladu? Kde jsou v nich potenciální rizika? Tyto a další jiné otázky ukáže přednáška, na které budeme společně hledat odpovědi.


21. ŘÍJNA 2014 17:00 - O ČERNÉ LUNĚ - Štěpán Tušják
O Černé Luně. Černá Luna jako odpadkový koš zvěrokruhu, jako naše největší temnota, stín, jako ultrafeministka, představitelka girl power...anebo to je všechno ještě jinak? Budeme si povídat hodně o astronomických aspektech Černé Luny, řekneme si, proč je její princip více o odpoutání, nezávislosti a zastavení až zmrazení a zjistíme, že způsobů jejího výpočtu je hned několik, takže ji můžeme mít třeba na pěti různých místech.

Přednáška - O ČENÉ LUNĚ ...... zvukový záznam přednášky O ČERNÉ LUNĚ
Zde je ke stažení presentace:
O ČERNÉ LUNĚ - ŠTĚPÁN TUŠJÁK - presentace - 2.8 MB


25. LISTOPAD 2014 17:00 - Palmové listy - RNDr. Vladislav Šíma Dr.
www.Tarot-osud.cz/
Před mnoha tisíci lety zapsali dávní Rišiové osudy mnoha a mnoha lidí z budoucnosti na palmové listy. Jejich čtením se zabývají indičtí nádiové. Jde o umění které se předává v rodinách z generace na generaci.

Během přednášky si budeme povídat o následujících tématech :
- jak se čtení provádí
- základy védské astrologie (nádiové ji při svých výkladech také používají)
- zda a jak se konkrétní předpovězené osudové události (na základě osobní zkušenosti přednášejícího) plní či nikoliv
- jakým způsobem nádiové pracují a sestavují své předpovědi
- význam a přínos obřadů Pooja
- vůbec poprvé poodhalíme i tajemství, jakým způsobem dávní Rišiové získávali informace o osudech lidí
- jak vidí nádiové budoucnost našeho světa
Přednáška bude provázena řadou fotografií i ukázkami z vlastního čtení.
www.Tarot-osud.cz/


24. Únor 2015 17:00 - Pavla Baudyšová Jirků - Jak vyložit horoskop - syntéza výkladu s důrazem na diagram vládců

www.hvezdopravec.cz
Také možná znáte ten pocit, když se díváte na zajímavý horoskop a přemýšlíte, jak z něj vyloupnout to podstatné. Jak z astrologické abecedy a základů gramatiky postavit pravdivý příběh. Podíváme se na takzvanou syntézu horoskopu, tedy souhrn klíčových pravidel, jak horoskop vykládat. Důraz našeho dnešního povídání bude kladen na takzvaný Diagram vládců, tedy hierarchii planet a na to, co všechno se z této techniky dá vyčíst.
Přednáška - Jak vyložit horoskop - syntéza výkladu s důrazem na diagram vládců ...... zvukový záznam přednášky


Zde je ke stažení presentace:
Jak vyložit horoskop - syntéza výkladu s důrazem na diagram vládců- Ing. Pavla Baudyšová Jirků - presentace - 1.5 MB31. BŘEZEN 2015 17:00 - Jiří Kubík - Vnitřní logika znamení zvěrokruhu
Znamení zvěrokruhu jsou základním stavebním kamenem v horoskopu. Rozložení prvků ve znameních vypovídá o základních energiích nositele horoskopu. Pochopení vnitřní logiky znamení zvěrokruhu a správné dovození jejich významů je pro práci astrologa základem.
Přednáška - Vnitřní logika znamení zvěrokruhu ...... zvukový záznam přednášky
Zde je ke stažení presentace:
Jiří Kubík - Vnitřní logika znamení zvěrokruhu - presentace - 2.8 MB


28. Duben 2015 17:00 - Petr Lisý, Úvod do psychologické astrologie
Psychologická astrologie se opírá o světonázor švýcarského psychiatra C. G. Junga, který je založen na teorii archetypů jako základních stavebních kamenů lidské psychiky. Jádrem tohoto přístupu k astrologii jsou principy individuace a integrace osobnosti, jejichž podstatu si stručně vysvětlíme. Představíme si archetypy tvořící páteř Jungovy „vývojové psychologie“ – Stín, Anima/Animus, Mana osobnost, Bytostné Já – a na příkladech horoskopů si ukážeme možnosti, jak s nimi pracovat v astrologické praxi.
Přednáška - Úvod do psychologické astrologie ...... zvukový záznam přednášky 1
Přednáška - Úvod do psychologické astrologie ...... zvukový záznam přednášky 2
Zde je ke stažení presentace:
Jiří Kubík - Úvod do psychologické astrologie - presentace - 1.8 MB


26. Květen 2015 17:00 - Petr Kalač, Astrologie jako mapa cesty k Bohu.
Hermetická umění, astrologii nevyjímaje, jsou ve své tradiční náplni prostředkem k dosažení božství. Byť se s touto zjevnou skutečností dnes příliš nepracuje, neznamená to, že astrologie tento potenciál neskrývá. Petr Kalač ve své přednášce naznačí, jak nejlépe využít skryté možnosti astrologie pro vnitřní seberozvoj, až k dosažení stavu Mistrovství.
Přednáška - Úvod do psychologické astrologie ...... zvukový záznam přednášky 1
Přednáška - Astrologie jako mapa cesty k Bohu....... zvukový záznam přednášky 2


2. ČERVEN 2015 16:30 - HOROSKOP PLZNĚ - Mgr. Jan Kotiš, Ing. Luděk Švojgr
POZOR!!!Setkání výjimečně před sv. Bartolomějem v 16:30 - výstup na věž POZOR!!! Horoskop Plzně a pokus o jeho zpřesnění: je možné zjistit skutečný okamžik založení Plzně? Jakou povahu mají energie vymezené horoskopem Plzně? Jak korespondují s dějinnými zkušenostmi a událostmi? Jaký mají duchovní smysl? Jak se můžeme v rámci těchto sil orientovat a žít s nimi v souladu? Kde jsou v nich potenciální rizika? Tyto a další jiné otázky ukáže přednáška, na které budeme společně hledat odpovědi.


18. ČERVEN 2015 17:30 - STAVEBNÍ KAMENY HOROSKOPU - JUDr. Jiří Kubík, MBA
Povídání o astrologických domech, planetách a aspektech pro začátečníky i pokročilé.


23. ČERVEN 2015 17:00 - Brány do podvědomí alias osmý & dvanáctý dům - Ing. EVA PROKEŠOVÁ
Nevědomí nám natolik ovlivňuje život, že stojí za to, abychom mu v horoskopu věnovali speciální pozornost. Podvědomá témata jsou pro nás z podstaty věci rozumem neuchopitelná, od toho však máme horoskop, který přináší objektivní pohled a v tomto ohledu je skvělým nástrojem. Pak už "jen" stačí informace z našeho podvědomí akceptovat, zpracovat a uvolnit z mysli. Horoskop nám dokonce dává návod na to, jak postupovat v našem individuálním případě.

článek - Brány do podvědomí alias osmý & dvanáctý dům - Ing. EVA PROKEŠOVÁ


 Knihkupectví štěstíčko


PLZEŇSKÁ ASTROLOGICKÁ SKUPINA 2013/2014Setkávání astrologů budou probíhat jednou měsíčně, setkávání jsou přístupná veřejnosti a zájemcům o astrologii.
Na úhradu pronájmu prostor se vybírá vstupné 50,- Kč, oplátkou máme k dispozici příjemné prostředí a dataprojektor.

24.9.2013 – 17:00 - 19:00 - Solární horoskopy - JUDr. Jiří Kubík
Solární horoskopy v astrologické praxi - hlavní osy jako indikátory důležitých událostí.

Přednáška - SOLÁRNÍ HOROSKOPY - díl 1. ...... zvukový záznam přednášky SOLÁRNÍ HOROSKOPY díl 1.
Přednáška - SOLÁRNÍ HOROSKOPY - díl 2. ...... zvukový záznam přednášky SOLÁRNÍ HOROSKOPY díl 2.

Zde je ke stažení presentace:
SOLÁRNÍ HOROSKOPY - JUDr. Jiří Kubík - presentace - 12.2 MB

 Knihkupectví štěstíčko29.10.2013 – 17:00 - 19:00 - Astrologická praxe - Ing. Luděk Švojgr a Mgr. Jan Kotiš
Přednášející vás nechájí nahlédnout do své astrologické praxe. Na ukázkovách horoskopech budou demonstrovat způsob své astrologické práce.

Přednáška...... zvukový záznam přednášky.


26.11.2013 – 17:00 - 19:00 - Primární direkce - Ing. Pavla Baudyšová Jirků
Primární direkce jsou náročný, ale nesmírně silný astrologický nástroj jak pro dohledání přesného okamžiku narození, tak pro předpovídání zásadních událostí. V přednášce si ukážeme základy filozofie této metody, ale především na praktických příkladech její fungování.
http://www.hvezdopravec.cz/

Přednáška - PRIMÁRNÍ DIREKCE - díl 1. ...... zvukový záznam přednášky PRIMÁRNÍ DIREKCE díl 1.
Přednáška - PRIMÁRNÍ DIREKCE - díl 2. ...... zvukový záznam přednášky PRIMÁRNÍ DIREKCE díl 2.

Zde je ke stažení presentace:
PRIMÁRNÍ DIREKCE - presentace - 0.68 MB
28. LEDNA 2014 17:00 - ČERNÁ LUNA - Petra Nel Smolová
Černá luna ve znameních a domech. Podíváme se na symboliku Černé luny, jak ovlivňuje lidský život a jak lze s Černou lunou pracovat.
http://www.astrologiepetranel.cz/


Přednáška - ČERNÁ LUNA ...... zvukový záznam přednášky ČERNÁ LUNA

Zde je ke stažení presentace:
ČERNÁ LUNA - presentace - 0.38 MB


25. ÚNORA 2014 17:00 - WORKSHOP - Ing. Luděk Švojgr, Mrg. Jan Kotiš, JUDr. Jiří Kubík


25. BŘEZNA 2014 17:00 - SEKUNDÁRNÍ DIREKCE - Schéma života jako na dlani, Marek Kopčaj
Zazní názorný a poutavě podaný návod jak zacházet se sekundárními direkcemi demonstrovaný na celé řadě praktických příkladů.

Přednáška - SEKUNDÁRNÍ DIREKCE - díl 1. ...... zvukový záznam přednášky SEKUNDÁRNÍ DIREKCE díl 1.
Přednáška - SEKUNDÁRNÍ DIREKCE - díl 2. ...... zvukový záznam přednášky SEKUNDÁRNÍ DIREKCE díl 2.

Zde je ke stažení presentace:
SEKUNDÁRNÍ DIREKCE - presentace - 1.68 MB


29. DUBNA 2014 17:00 - LUNÁRNÍ REVOLUCE - Richard Pealling
Richarda Peallinga znám od roku 2002 a pro mojí práci s Lunárními a solárními horoskopy byly naprosto zásadní informace právě od Richarda. (Jiří Kubík)


Přednáška - LUNÁRNÍ REVOLUCE ...... zvukový záznam přednášky LUNÁRNÍ REVOLUCE

Zde je ke stažení presentace:
LUNÁRNÍ REVOLUCE - presentace - 10.78 MB

27. KVĚTNA 2014 17:00 - ERIS, HAUMEA, MAKEMAKE, SEDNA - LUDĚK ŠVOJGR a JIŘÍ KUBÍK
Po roce 2003 se objevilo několik nových těles velikostí a povahou velmi blízkých Plutu. Tyto prvky přitáhly mojí pozornost. Základní definice energií daných prvků vznikly díky Luďku Švojgrovi, z těchto významů jsem následně vycházel a ověřoval funkčnost těchto prvků v praxi. V dané přednášce se objeví mé zkušenosti z práce s těmito tělesy za poslední rok. (Jiří Kubík)


Přednáška - ERIS, HAUMEA, MAKEMAKE, SEDNA ...... zvukový záznam přednášky ERIS, HAUMEA, MAKEMAKE, SEDNA

Zde je ke stažení presentace:
ERIS, HAUMEA, MAKEMAKE, SEDNA - presentace - 10.78 MBZde jsou ke stažení efemeridy:
ERIS, HAUMEA, MAKEMAKE, SEDNA - efemeridy - 0.3 MB24. ČERVEN 2014 17:00 - LUNÁRNÍ UZLY jako střelka kompasu v horoskopu - EVA PROKEŠOVÁ
Lunární uzly jsou výsostně osudovým prvkem horoskopu. Přestože ráda tvrdím, že karma je celý horoskop, se vším dobrým i zlým, Uzly mají v tomto ohledu přeci jen mimořádné postavení. Jsou střelkou kompasu v horoskopu, ukazují směr odkud - kam. Jsou tak trochu mimo zbytek horoskopu a vypovídají o našem osudovém směřování. Povíme si o jejich významu ve dvanácti domech, zmíním i aspektaci a vládcovství.

 Knihkupectví štěstíčko

PLZEŇSKÁ ASTROLOGICKÁ SKUPINA 2012/2013Dne 27.09.2012 - Čtvrtek 18:00 - 20:00 proběhne úvodní setkání astrologů z Plzně a okolí. Setkávání astrologů budou probíhat jednou měsíčně, setkávání jsou přístupná veřejnosti a zájemcům o astrologii.

Na úhradu pronájmu prostor se vybírá vstupné 50,- Kč, oplátkou máme k dispozici příjemné prostředí a dataprojektor.

 Knihkupectví štěstíčko27.9.2012 – 18:00 - 19:45 - DEN a NOC v astrologii - JUDr. Jiří Kubík
Rozlišování denního a nočního zrození a s tím související síly planet nacházíme v Praktické astrologii Jana Kefera. Tato zapomenutá technika byla využívána starověkými astrology již přibližně před dvěma tisíci let. Přednáška nabídne návod, jak tuto techniku prakticky využít. Vše bude demonstrováno na celé řadě praktických příkladů, bude citováno z původních zdrojů, jako kupř. Julius Firmicus Maternus, Paulus Alexandrinus, Claudios Ptolemaios, ale také z textů soudobých astrologů zaobírajících se tímto tématem, kterými jsou Robert Hand a Joseph Crane.

DEN a NOC planetární hodnosti v astrologii - rozhovor pro časopis Spirit

Přednáška - DEN A NOC ...... zvukový záznam úvodní přednášky DEN a NOC

Zde je ke stažení powerpointová presentace:
DEN a NOC - presentace - 16.1 MB30. ŘÍJEN 2012 17:00 - HOROSKOP PLZNĚ - Mgr. Jan Kotiš, Ing. Luděk Švojgr
Horoskop Plzně a pokus o jeho zpřesnění: je možné zjistit skutečný okamžik založení Plzně? Jakou povahu mají energie vymezené horoskopem Plzně? Jak korespondují s dějinnými zkušenostmi a událostmi? Jaký mají duchovní smysl? Jak se můžeme v rámci těchto sil orientovat a žít s nimi v souladu? Kde jsou v nich potenciální rizika? Tyto a další jiné otázky ukáže přednáška, na které budeme společně hledat odpovědi.

20. LISTOPAD 2012 17:00 -UKÁZKA Z PRAXE- Ing. Luděk Švojgr
Ing. Luděk Švojgr nechá nahlédnout do své astrologické praxe. Na horoskopu jednoho z našich kolegů bude demonstrovat způsob své astrologické práce.

29. LEDNA 2013 18:00 - KOMPOZITNÍ HOROSKOPY - Richard Pealling
Převratnou novinkou v astrologii byly tzv. poloviční vzdálenosti, ale knihou Kombinace hvězdných vlivů příběh teprve začíná. Další navazující technikou jsou tzv. kompozitní horoskopy, které mnohem lépe než srovnání ukazují nejen dispozice pro vztah, ale i výsledek vztahu. Technika kompozitních horoskopů však má i další využití v praxi.

Přednáška - KOMPOZITY ...... zvukový záznam přednášky KOMPOZITNÍ HOROSKOPY

Zde je ke stažení powerpointová presentace:
KOMPOZITNÍ HOROSKOPY - Richard Pealling - presentace - 4.8 MB


26. ÚNORA 2013 17:00 - Osobní zkušenosti s astrologií - Petra Nel Smolová
Astrologie použitá v prožitkových seminářích, astrokonstelacích a terapiích. Zkušenosti z osmileté práce,kdy se astrologie stala mou profesí.
http://www.astrologiepetranel.cz/

26. BŘEZNA 2013 17:00 - Poloviční vzdálenosti - Ing. Pavla Baudyšová Jirků
Poloviční vzdálenosti jsou jedna z méně používaných astrologických technik. Ukážeme si způsob, jakým provazuje prvky horoskopu a předvedeme si také možnosti, jak s touto provázaností pracovat. Na mnoha příkladech osobností ze světa kultury, sportu a politiky doložíme význam polovičních vzdáleností v radixovém horoskopu. Zmíníme se o dalších způsobech využití této techniky v prognózách a v partnerské astrologii.
http://www.hvezdopravec.cz/

Přednáška - KOMPOZITY - díl 1. ...... zvukový záznam přednášky KOMPOZITNÍ HOROSKOPY díl 1.
Přednáška - KOMPOZITY - díl 2. ...... zvukový záznam přednášky KOMPOZITNÍ HOROSKOPY díl 2.

Zde je ke stažení presentace:
POLOVIČNÍ VZDÁLENOSTI - Ing. Pavla Baudyšová Jirků - presentace - 1.2 MB

30. DUBEN 2013 17:00 - HOROSKOP PLZNĚ II - Mgr. Jan Kotiš, Ing. Luděk Švojgr
Horoskop Plzně a pokus o jeho zpřesnění: je možné zjistit skutečný okamžik založení Plzně? Jakou povahu mají energie vymezené horoskopem Plzně? Jak korespondují s dějinnými zkušenostmi a událostmi? Jaký mají duchovní smysl? Jak se můžeme v rámci těchto sil orientovat a žít s nimi v souladu? Kde jsou v nich potenciální rizika? Tyto a další jiné otázky ukáže přednáška, na které budeme společně hledat odpovědi. (Tématu Horoskopu města Plzně bude věnováno ještě třetí samostatné setkání, které bude spojeno s návštěvou chrámu Sv. Bartoloměje, setkání proběhne v letních měsících za příznivých povětrnostních podmínek, protože bude spojeno s výstupem na věž.)

28. KVĚTEN 2013 17:00 - Doplňování astrologie a numerologie v praxi - Petra Postupová
Numerologie a astrologie jako nástroj sebepoznání a orientace v čase – osobní zkušenosti vyplývající ze spojení obou disciplin. Demonstrace prostřednictvím praktických příkladů. Číslo jako podstata všech věcí – úhel pohledu na numerologické zákonitosti očima starověkých civilizací.
www.synergie.ic.cz


Doplňování astrologie a numerologie v praxi - Petra Postupová - díl 1. ...... zvukový záznam přednášky díl 1.

Zde je ke stažení presentace:
Doplňování astrologie a numerologie v praxi - Petra Postupová - presentace - 9.5 MB

25. ČERVEN 2013 17:00 - Primární direkce - Ing. Eva Prokešová
Primární direkce jsou elitním astrologickým nástrojem - umožní rychlou rektifikaci horoskopu a poté předpovídání těch nejdůležitějších životních událostí. Rychle se s nimi dostaneme k podstatnému dění v horoskopu. Teorii zmíním okrajově, jen abychom se orientovali v tom, ze kterých pohybů na nebi vycházejí. Zato si pečlivě vyložíme všechna pravidla pro práci s primárními direkcemi hlavních os a na místě se vše naučíme nastavit v Solar Fire. Pravidla doprovodím konkrétním příkladem rektifikace a prognózování.
www.astro-coaching.cz


Primární direkce - Ing. Eva Prokešová - díl 1. ...... zvukový záznam přednášky díl 1.
Primární direkce - Ing. Eva Prokešová - díl 2. ...... zvukový záznam přednášky díl 2.

Zde je ke stažení presentace:
Primární direkce - Ing. Eva Prokešová - presentace - 17.5 MBVIDEA Z PŘEDNÁŠEK:
PLUTOIDY, Eris, Haumea, Sedna, Makemake


video Stálice - Jiří Kubík

video Lunární uzly - Jiří Kubík

video Solární horoskopy - Jiří Kubík

DENNÍ A NOČNÍ HODNOST PLANET


video Arabská astrologie - Robert Hřebíček

video Indická astrologie - Vladislav Šíma

video Čínská astrologie - Vladislav Šíma


 Facebook

Technická správa Ing. Vladimír Kapic Obsahová správa JUDr. Jiří Kubík, MBA

Plzeňská astrologická skupina| astrologická společnost Plzeň

Plzeňská astrologická skupina| astrologická společnost Plzeň