Betty Lundsted (přeložila Katka Hapalová)

 

Marilyn Monroe

1.6. 1926 9.30, Los Angeles 34°N03´ 118°W13´(asc. 13°05´Lva)

 

Ukažme si příklady aspektů , o kterých jsme hovořili na konkrétní
interpretaci horoskopů. Abychom si ujasnili motivace této
osobnosti , musíme zjistit skryté příčiny jejího chování.
Těžko můžeme specifikovat konkrétní zájmy tohoto člověka, a také
se nám těžko podaří zjistit po jaké konkrétní kariéře se vydá,
protože každý člověk vyrůstá v rozličném rodinném prostředí, jak
z hlediska finančního, tak úrovně vzdělání rodičů. S tímto na
paměti, můžeme začít s výkladem horoskopu, při využití tohoto
konkrétního systému.
Tato žena se narodila ve znamení Blíženců. Luna se v tu chvíli
nacházela ve znamení Vodnáře, a nad obzorem vycházelo znamení
Lva. Má 6 planet ve znameních mužských a pouze 4 ve znameních
ženských. Pokud se soustředíme na Slunce, zjistíme že se
narodila v rodině, kde měl hlavní slovo otec. Byla dítětem ,
které vyrůstalo pod vlivem otcovské filosofie, a chování otce
také imitovalo. Archetyp Slunce (znamení Blíženců) nám napovídá,
že tato dívka bude usilovat o intelektuální rozvoj, a bude
sama sebe posuzovat z rozumové stránky. Žena narozená ve znamení
Blíženců si bude také nejistá svou sexualitou. Ve vztahu k mužům
bude dávat přednost intelektuálním přátelstvím, ale zároveň bude
pro ni důležité potvrzování její ženskosti (6 mužských a 4 ženské
planety.) Bude velmi těžké ji pochopit, protože Blíženci
potřebují ,aby se kolem nich stále něco dělo, rádi se ocitají v
nových situacích a rádi poznávají nové tváře. Může se lehce
stát , že bude obviněna z flirtování, jelikož se její partner
bude cítit odstrčen, když ona bude objevovat vše nové a neznámé.
Protože u ní převažují planety v mužském zastoupení a planety v
hlavní trojce (Slunce , Luna, asc), jsou také pozitivní, bude se
v ženské roli cítit velmi nejistě. Takovýto druh ženy potřebuje
ujišťovat o své ženskosti . Bude se zřejmě velmi pečlivě starat o
svůj zevnějšek. Hezké šaty, perfektní make- up, udržované nehty a
vlasy, k ní budou bezpochyby patřit. Ale v případě zastoupení
pouze pozitivních planet v hlavní trojce, tato pečlivost bude
pouze zakrývat její vnitřní nejistotu. Mohlo by to vést k
nejistotě v partnerských vztazích. Z duševního hlediska je typem
spíše přemýšlivým , než intuitivním a citovým. Pánové mohou být
zmateni jejími racionálními reakcemi, jelikož od ženy očekávají
docela jiný přístup.
Takto jsme vyhodnotili Slunce, základní trojici a polaritu
planet. Pojďme si teď prohlédnout archetyp otce. Podle aspektů
Slunce na ostatní planety , můžeme posoudit vliv otce na její
psychiku. Kvadratura Marsu na Slunce nám naznačuje , že otec byl
v sebedestruktivní fázi života, velmi nešťastný a nedělal nic
pozitivního a konstruktivního. Trigon Luny od Slunce nám říká, že
nicméně byli rodiče se situací spokojeni. Kvadratura Marsu na
Slunce v ní rozvinula pocity nejistoty, se sklonem vstupovat do
nebezpečných situací , bez rozmyslu , jak mohou případně ovlivnit
její budoucnost. Tato kvadratura značí, že člověk jedná (Mars)
proti svým nejlepším zájmům (Slunce). Saturn v domě 4. by
znamenal přísné a chladné prostředí , ve kterém vyrůstala, tato
příkrost by byla ještě zdůrazněna znamením Štíra, které by
naznačovalo, že nebyla v rodině vítána s otevřenou náručí.
Takovéto dítě vyrůstá s podvědomým pocitem nechtěnosti., který by
se v našem případě ještě zkombinoval s pochybami o její
ženskosti. Kvadratura Saturnu na Neptun a na Lunu a zároveň
trigon na Mars, Uran a Pluto, který je velmi kreativní, ale
zároveň se v něm skrývá mnoho citového trápení. Saturn ve Štíru
se cítí nechtěný, Pluto v Raku citově osiřelý v podvědomé
rovině, a Mars v Rybách se bude chovat jako mučedník. Tato
přecitlivělost se bude zřejmě projevovat v sexuálních a citových
vztazích.
Podívejme se nyní na kvadraturu Luny k Saturnu. Žena s takovouto
kvadraturou bude mít zřejmě problémy s vyjádřením svých citů
svému milenci.Bude udržovat hodně přátelských vztahů , ale když
přijde na sex , tak se vydá na ústup. Pokud si vybere necitlivého
a bezohledného muže ,není se čemu divit, protože hluboko v
nevědomí má takto zakódovanou představu o svém princi. Pokud by
se do ní zamiloval opravdu hodný vřelý a citlivý muž je velká
šance, že jej odmítne , jelikož se jí to líbit nebude , a také se
jí to nebude zdát normální. ( to mi něco připomíná.)
Jupiter je v konjunkci s Lunou a v opozici k Neptunu , což by
naznačovalo důvěřovat a mít vztah k lidem z mylných příčin,
protože tato opozice ukazuje na tendence nechat se oklamat
citovými reakcemi ostatních lidí. Bude si plést vztahy přátelské
se vztahy sexuálními.
Její Venuše je v Beranu, o které se v tomto spojení říká, že
má chtivá očka, v tom ji bude ještě podporovat idealistický
Neptun ve Lvu, takže by to nasvědčovalo tomu, že ve vztazích bude
nejenom hledat sexuální uspokojení ale bude pro ni také
důležité spojení duchovní.
Pojďme se teď podívat jaké máme zastoupení živlů. Žádná zemská
planeta naznačuje nejenom neustálé hledání finančních jistot, ale
také jistot citových. V tomto bude mít asi problém, jelikož
kvadratura Luny na Saturn neočekává žádná citová
Naplnění ani vyjadřování, kdežto 0 Země je potřebuje. S touto
kvadraturou si zřejmě vybere partnera, který těžko uspokojí její
citové potřeby, protože mu ani neřekne jaké jsou. Bohužel člověk
s žádnou zemskou planetou se potřebuje cítit citově zabezpečen.
Jak se může s tímto rozporem vypořádat, když mu sama nerozumí? Má
4 planety vodní, u takovéhoto člověka předpokládáme velkou
citlivost, ale také člověka, který bude právě pro svou
citlivost velmi zranitelný, a bude mít strach z odmítnutí.
Proto, aby uchránila svou zranitelnou povahu, bude pro vnější
svět nosit masku nezájmu a tvrdosti , aby si ostatní náhodou
nemysleli, že by ji mohli zranit. Bohužel opak je většinou
pravdou.
Je zde ještě hodně nevyřčeného o tomto radixu, ale naše sezení je
už u konce . Osobnost, kterou jsme právě rozebírali je herečka
Marilyn Monroe. Známe o ní hodně informací, které nám práci v
mnohém usnadňovali, ale kdyby za vámi přišel někdo neznámý s
tímto radixem, dovedli byste mu poradit?