Horoskop ČESKÉ REPUBLIKY | horoskop ČR


Česká astrologie - astrologie a horoskopy.cz, partnerský horoskop Vítejte na stránkách věnovaných astrologii!
Astrologie je prastarým výkladovým uměním opřeným o
exaktní matematický základ. Kořeny astrologie sahají
podle dostupných pramenů až do 4. tisíciletí př. n. l.


Správcem stránek je astrolog JUDr. Jiří Kubík
Kontakt: Tel. 607 646418, ceskaastrologie@seznam.cz

www.ceskaastrologie.cz - horoskopy


HOROSKOP ČESKÉ REPUBLIKYÚvod - vstupní data:
Vznik státu: 28.10.1918
V současné astrologické obci se nejčastěji setkáváme s variantami 11:26 SEČ a 19:00 SEČ (Praha). Někteří astrologové považují za funkční datum našeho rozdělení se Slovenskem, což je 1.1.1993 00:00:01 SEČ Praha. Dle mého názoru při porovnání horoskopů s některými událostmi, ale i horoskopy osobností, je původní radix z roku 1918 stále živou záležitostí, stejně jako je živou záležitostí horoskop SR z roku 1939 - o tom ale více v dalších odstavcích. Horoskop ČR počítáme pro 28.10.1918 Praha, 18:58:30 SEČ (rektifikace pana Baudyše) kdy byl vyhlášen první zákon (Rašínův) jehož úvodní věta zní: „Samostatný stát československý vstoupil v život“. Funkčnost tohoto horoskopu je pozoruhodná, jak se dále přesvědčíme na důležitých meznících samostatného státu a zejména tranzity pomalých planet na hlavní osy zrcadlí zvraty v horoskopu našeho státu. Budeme si všímat především politicky důležitých událostí pro náš stát.

Interpretace horoskopu ČR
Nejprve se pokusme o stručný výklad tohoto horoskopu. Jaká vlastně byla výchozí pozice a co bylo tomuto státu dáno do vínku?
Tvarem tohoto horoskopu je Uranské vědro. Nápadným rysem horoskopu ČR je většina prvků pod obzorem, což koresponduje s nevýbojnou politikou našeho malého státu. Slunce a Merkur se nacházejí v domě šestém pod kvadraturou Neptuna z domu třetího, což je silná levicová tendence v tomto radixu. Merkur je vládcem ASC a jeho význam, i význam kvadratury na Neptun tím nabývá na významu. Neptun jako vládce domu jedenáctého, který souvisí s věcmi veřejnými, tedy parlamentem a všemi volenými orgány v kvadrátu na Merkur jako vládce ASC naznačuje, že parlamentní demokracie nám není vlastní a tento národ je náchylný ke svedení ideologiemi. Merkur ve Štíru silný díky trigonu Pluta, ale pod kvadraturou Neptunu vypovídá na lstivost a mazanost naší národní povahy. Neptun v domě třetím jež souvisí se vzděláním, dle mého názoru si s ním lze spojit tendence v našem národě věřit falešným mýtům a idealizováním si reality.

Opozice mezi Uranem v domě desátém a Saturnem s Lunou napovídá na nenadálé politické zvraty a změny. Tato opozice souvisí také s původně mnohonárodnostním složením našeho státu, zejména silnou německou a slovenskou menšinou. Idea čechoslovakismu vznikla proto, aby Češi ve svém novém státu netvořili menšinu. Uran v desátém domě napovídá, že zde z historického pohledu velmi často dochází k politickým převratům a změnám režimů. Skvělá Venuše napovídá na tvořivost a hravost, skvělý Mars souvisí také se šikovností a dravostí v mezinárodní politice. Jupiter v domě druhém jako vládce domu sedmého pak naznačuje bohatství, není bez zajímavosti, že z bývalého východního bloku jsme byli nejlépe prosperující zemí. Pluto v domě prvém vládnoucí lstivému Mekuru ve Štíru, jež má velmi diplomatický trigon od Jupitera, ale také úskočnou a neupřímnou kvadraturu Neptuna lze velmi snadno spojit s pověstnou českou vyčůraností. Pluto s Merkurem přitom v horoskopu charakterizují zejména podstatu národa, jeho tvář.

www.ceskaastrologie.cz - horoskopyVláda:
Uran v domě desátém v opozici na Saturn a Lunu v domě čtvrtém napovídá na politickou nestabilitu a radikální zvraty ve vedení státu. Nejedná se pouze o zásadní zvraty, jichž bylo v poměrně krátké historii našeho státu poměrně mnoho (II.sv. Válka, rok 1948, rok 1968, rok 1989, rok 1993, vstup do EU 2004), ale i politický systém jež vlastně neumožňuje nikomu skutečně vládnout na základě mandátu voličů bez podpory menších názorově více či méně odlišných stran jež jsou jednou ve vládě socialistické, jindy ve vládě pravicové. Když si odmyslíme Plutonsko – Neptunickou diktaturu KSČ a II. Sv. válku, zbývá nám I. republika, kde se většinou jednalo o vládu nejrůznějších širokých koalic, a do této kategorie zapadá i opoziční smlouva. Uvědomme si, že ČSR vznikla jako mnohonárodnostní stát, kde sice většina 7.5 mil. obyvatel (51%) obyvatel se hlásila k české národnosti, ale dále zde bylo 3.5 mil Němců, 2.5 mil. Slováků, 700 tisíc Maďarů, 400 tisíc Ukrajinců. Důsledky této politické situace se zrcadlící v opozici Luna,Saturn – Uran. Není pak náhodou, že kupříkladu v roce 1993, kdy došlo k odtržení SR tuto opozici rozehrávalo kvadraturou Pluto.

Finance:
Ve druhém domě horoskopu státu se nachází Jupiter. Nepochybně se jedná o pozitivní konstelaci pro ekonomiku státu. Vládcem tohoto domu je ale Luna v konjunkci se Saturnem a opozici na Uran, to je konstelací finančních zvratů a proměn. Všimněme si konjunkce Pluta na Jupiter koncem dvacátých let a kvadratury Urana na Jupiter na začátku let třicátých, nepochybně si je spojíme s hospodářskou krizí. Koncem roku 1948 tranzitující Neptun kvadratizuje Jupiter, tento aspekt trvá až do roku 1950. jakou jinou konstelaci si spojit s idealistickou dobou pětiletek Konjunkce Urana přes Jupiter neznamenala nic jiného nežli měnovou reformu v roce 1953. Po roce 1989 Pluto tvoří trigon na radix Jupiter, tento aspekt si lze spojit s pozitivní ekonomickou proměnou v naší společnosti, ale je-li Jupiter vládcem domu sedmého, tak také s přeorientováním se v mezinárodní politice. Počátek kuponové privatizace v roce 1991 je však již pod vlivem tranzitujícího Neptuna s následně jdoucím Uranem opozicí na radixovou pozici Jupitera.

Právo:
Právo je v tomto radixu spojeno především se Saturnem jako vládcem devátého domu. Konjunkce Luna opozice Uran napovídá na revoluční právní změny a zcela jistě souvisí s bezprávím minulosti. Není bez zajímavosti, že se na tuto pozici Pluto dostává v polovině let padesátých, které si obecně spojuji s údobím největších bezpráví v naší historii. Trigon Pluta následující rok, pravděpodobně nebude znamenat nic jiného, než přejímání legislativy EU a dotace.

Zahraniční politika:
Mars na DSC a silný Jupiter jako jeho vládce naznačují průbojnost a úspěchy v zahraniční politice. Pro zajímavost Jupiter v horoskopu Václava Havla ve vlastním znamení a desátém domě stojí na Marsu horoskopu státu. Slunce a Venuše prezidenta Masaryka silná v desátém domě jeho radixu tvoří poměrně přesný trigon na Jupiter jako vládce sedmého domu. Nejsilnější a nejkrásnější konstelace našeho pana prezidenta Klause totiž konjunkce Merkur Venuše v domě třetím rovněž sedí na Jupiteru horoskopu státu, což napovídá jednak na jeho dobrý vliv na ekonomiku státu, ale měl by být i dobrým reprezentantem. Tyto tři příklady napovídají, že její vrcholní politici byli a jsou státu užiteční. Mars v základním horoskopu současného prezidenta tvoří kvadraturu na osu ASC – DSC a Mars republiky, což se nedá vyložit jinak než jako potenciální hrozba diplomatické roztržky nedobré pro stát. Tento Jupiter v domě druhém napovídá na ekonomickou prosperitu státu.

Sport a umění:
Pozoruhodná je Venuše ve svém vlastním znamení Vah a domě pátém navíc ve volné konjunkci se Sluncem. To nelze interpretovat jinak než uměnímilovnost, hravost, vztah ke sportům a hrám. Připomeňme si NAGANO 1998 a zlatou medaili v hokeji, mezi astrology je znám trigon Jupitera právě na tuto Venuši v době turnaje. Je třeba si všimnout, že Venuše i Mars, jež jsou v tomto horoskopu mimořádně silné a příznivé vysílají příznivé aspekty na neblahou opozici Uran – Saturn, Luna.

TRANZITY TRANSSATURNŮ V HISTORII ČR

www.ceskaastrologie.cz - horoskopy


www.ceskaastrologie.cz - astrolog

Již od roku 2000 úspěšně nabízíme profesionálně a pro každého srozumitelně zpracované horoskopy. V případě nespokojenosti konzultace zdarma!

KURZY ASTROLOGIE

CHCETE HOROSKOP

CENÍK A KONTAKT

ASTROLOG JIŘÍ KUBÍK

JAK PROBÍHÁ KONZULTACE

DRUHY HOROSKOPŮ I

DRUHY HOROSKOPŮ II

Naše práce pro Vás nekončí ani po konzultaci, kdykoliv se na nás můžete telefonicky a mailem pro názor či radu obracet.

 horoskop , astrologie


Online diskuse o astrologii - ptejte se na to co Vás zajímá. AKTUALITY A INFORMACE O PLÁNOVANÝCH AKCÍCHPRO ASTROLOGY

SOFTWARE

DATABÁZE OSOBNOSTÍ

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

SLAVNÉ HOROSKOPY

ČLÁNKY

ROZHOVORY

KNIHY KE STAŽENÍ ZDARMA

astro, astro.cz, www.astro.cz

Technická správa Ing. Vladimír Kapic Obsahová správa JUDr. Jiří Kubík

Horoskop ČESKÉ REPUBLIKY | horoskop ČR, astrolog Bc. Jiří Kubík, Sokolovská 88, 323 00 Plzeň

Horoskop ČESKÉ REPUBLIKY | www.ceskaastrologie.cz, ceskaastrologie@seznam.cz, Tel. 607646418


 horoskop , astrologie a horoskopy