Astrologie předpověď | astrologická konzultace, astrologická konzultace online, astrologie zdarma, předpověď na rok 2016

www.ceskaastrologie.cz - astrologie předpověď 2016, předpověď na rok 2016
Astrologie předpověď | astrologie 2016, astrologie předpověď 2016, astrologie zdarma, předpověď na rok 2016 Vítejte na stránkách věnovaných astrologii!
Astrologie je prastarým výkladovým uměním opřeným o
exaktní matematický základ. Kořeny astrologie sahají
podle dostupných pramenů až do 4. tisíciletí př. n. l.


Správcem stránek je astrolog JUDr. Jiří Kubík
Kontakt: Tel. 607 646418, ceskaastrologie@seznam.cz

Astrologie předpověď | astrologie 2016, astrologie předpověď 2016, astrologie zdarma, předpověď na rok 2016

JAK PROBÍHÁ KONZULTACE U ASTROLOGA:

Astrologie - jak probíhá astrologická konzultace.

Konzultace je pro Vás:

Konzultace zpravidla začíná výkladem osobního horoskopu klienta, v průběhu výkladu je možno se na cokoliv ptát, do výkladu vstupovat, nesouhlasit, doplňovat – snahou je aby klient astrologovi rozuměl. V průběhu rozhovoru výkladu přecházíme na partnerství, profesi, děti, domov a další oblasti. Při průchodu jednotlivými oblastmi klienta rovnou vykládám horoskopy jeho blízkých, sestavuji partnerské horoskopy. Konec konzultace je většinou věnován prognózám.

Libovolné množství horoskopů a dotazů:

V průběhu setkání, jehož délka je individuální dle přání a potřeb klienta, (obvykle však 2h) se klient může ptát na libovolné množství horoskopů za využití všech uvedených technik. Konzultace končí v momentě kdy klient vyčerpal všechny své dotazy.

Scénář astrologické konzultace lze přizpůsobit:

Pokud vykládáme Váš osobní horoskop a dojdeme na Vaše děti, při rozboru této oblasti plynule přejdeme na jejich horoskopy, v momentě kdy dojdeme k oblasti sedmého domu, rovnou rozebereme i Vašeho partnera, sestavíme partnerský horoskop (synastrie, kompozitní horoskop), zaměříme se na vývoj vztahu. V okamžiku kdy rozebíráme Váš profesní život v horoskopu, zaměříme se i na jeho vývoj v čase a prognózu atd. Někdo preferuje výklady horoskopů provádět odděleně, někdo při výkladu pouze poslouchá a diskutuje až na konci, někdo má potřebu nad výkladem více komunikovat. Scénář astrologické konzultace není dopředu dogmaticky nastaven a jde v zásadě pouze o to co Vás zajímá a co se chcete dozvědět.

Pamatujeme ale i na ty, které otázky napadnou na cestě domů.

Moji klienti, tedy ti co u mě byli alespoň jednou na velké konzultaci se mohou kdykoliv mailem či telefonicky dotazovat v momentě kdy urgentně stojí o názor astrologa a z nějakého důvodu se nemohou osobně dostavit.(astrologická konzultace online, Astrologie online)

Astrologie - online.

Každá konzultace je individuální

Každý horoskop je neopakovatelný a každý výklad je i pro astrologa vstupem do neznáma. S některým typem horoskopů se již setkal, některý pro něho může být nový. I z tohoto důvodu je každá konzultace individuální.

 


SMYSL KONZULTACE:

Smyslem astrologické konzultace je v momentu pochybností, těžké životní situace nebo při důležitém rozhodování, slyšet nezávislý názor, který člověku pomůže při volbě správných rozhodnutí. Astrolog vysvětlí Vaše dispozice, upozorní na přednosti, varuje před slepými uličkami.

Astrologická konzultace pomůže

v momentě volby profesního směřování, pochybností v partnerském vztahu, otázkách týkajících se dětí, jejich vývoje. Astrologické techniky napoví, zda-li momentální krize je pouze dočasným jevem nebo se jedná o hlubší změnu. Rozebereme dispozice zúčastněných osob.
Astrologická konzultace lépe pomáhá poznat svá silná i slabá místa a pomůže Vám je pojmenovat. Leckdy o sobě v některých věcech pochybujeme, ale nevnímáme své pozitivní rysy, které nám připadají samozřejmé. Sebepoznání umožní člověku lépe se rozhodovat, vyvarovat se zbytečných chyb a lépe volit své životní kroky.

Astrologie pomáhá chápat život v čase.

Někdy jednáme pod tlakem okolností přesvědčeni že nemůžeme jinak, přitom stačí pouze nějakou dobu počkat a situace se sama vyvine, jindy naopak promarníme velké příležitosti.


DRUHY HOROSKOPŮ - pro info klikněte ...zde...


ASTROLOGICKÉ TECHNIKY NELZE ODDĚLOVAT:

Pokud se má astrolog vpravit do Vaší momentální životní situace a objektivně Vám poradit, nemůže se omezovat pouze na jeden typ horoskopu či techniku. Chcete-li tedy kupř. partnerský horoskop, jeho výklad je ovlivněn dispozicemi obou partnerů – tedy jejich základními horoskopy, bez jejich výkladu partnerský horoskop není možný. Důležitý je při partnerské astrologii samozřejmě vlastní srovnávací a kompozitní horoskop, ale jeho výklad bez znalosti dispozic obou partnerů a jejich aktuální situace postrádá na významu.

Pochopení aktuální situace našeho klienta může usnadnit i horoskop jeho partnerky či partnerské srovnání mezi nimi atd. Proto je třeba při konzultaci třeba využívat prognostické techniky a předpovědi, ale i další škálu horoskopů a astrologických technik.

Z těchto důvodů nenabízíme jednotlivé techniky odděleně, ale všechny techniky jsou při konzultaci používány ve prospěch klienta.

www.ceskaastrologie.cz - astrologie onlinewww.ceskaastrologie.cz - astrolog

Již od roku 2000 úspěšně nabízíme profesionálně a pro každého srozumitelně zpracované horoskopy. V případě nespokojenosti konzultace zdarma!

KURZY ASTROLOGIE

CHCETE HOROSKOP

CENÍK A KONTAKT

ASTROLOG JIŘÍ KUBÍK

Naše práce pro Vás nekončí ani po konzultaci, kdykoliv se na nás můžete telefonicky a mailem pro názor či radu obracet.

 horoskop , astrologie


 - astrolog

Technická správa Ing. Vladimír Kapic Obsahová správa JUDr. Jiří Kubík

Astrologie předpověď | astrologická konzultace online, astrologická konzultace, astrologie předpověď 2016,předpověď na rok 2016, astrolog Jiří Kubík, Sokolovská 88, 323 00 Plzeň

Astrologie předpověď | astrologická konzultace online, astrologická konzultace, www.ceskaastrologie.cz, ceskaastrologie@seznam.cz, Tel. 607646418


 horoskop , astrologie a horoskopy